EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:267:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 267, 10 октомври 2009г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.267.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 267

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
10 октомври 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 945/2009 на Комисията от 9 октомври 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 946/2009 на Комисията от 8 октомври 2009 година за забрана на риболова на сайда в зони IIIa и IV; във води на ЕО от зони IIa, IIIb, IIIc и IIId от страна на съдове под флага на Швеция

3

 

 

Регламент (ЕО) № 947/2009 на Комисията от 9 октомври 2009 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 877/2009 за 2009/2010 пазарна година

5

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (1)

7

 

*

Директива 2009/129/ЕО на Комисията от 9 октомври 2009 година за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти, с цел адаптиране към техническия прогрес на приложение III към нея (1)

18

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2009/746/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 9 октомври 2009 година относно финансово участие на Общността в програми за контрол, проверка и надзор на рибарството в държавите-членки за 2009 г. (нотифицирано под номер C(2009) 7592)

20

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top