EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:398:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 398, 22 декември 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.398.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 398

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
22 декември 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

ПРЕПОРЪКИ

 

Съвет

2012/C 398/01

Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 година относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене

1


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 398/02

Съобщение на Комисията за изменение на приложението към Съобщението на Комисията до държавите-членки относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към застраховането на краткосрочни експортни кредити (1)

6


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2012/C 398/03

Известие на вниманието на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2010/413/ОВППС на Съвета, изменено с Решение 2012/829/ОВППС на Съвета, и в Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета, изпълняван с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1264/2012 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Иран

8

 

Европейска комисия

2012/C 398/04

Обменен курс на еврото

9

2012/C 398/05

Решение на Комисията от 12 юни 2012 година относно Държавна помощ SA.21918 (C 17/07) (ex NN 17/07), приведена в действие от Франция — Регулирани тарифи на електроенергията във Франция (нотифицирано под номер C(2012) 2559)  (1)

10


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2012/C 398/06

Покана за представяне на предложения EAC/S01/13 — Програма „Младежта в действие“ за периода 2007—2013 г.

31

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2012/C 398/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6788 — Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

35

2012/C 398/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6777 — Yazaki Europe/S-Y Systems Technologies Europe) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

36


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top