EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:398:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 398, 22. joulukuuta 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.398.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 398

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta
22. joulukuuta 2012


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

SUOSITUKSET

 

Neuvosto

2012/C 398/01

Neuvoston suositus, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista

1


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2012/C 398/02

Komission tiedonanto jäsenvaltioille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta lyhytaikaisiin vientiluottovakuutuksiin annetun komission tiedonannon liitteen muuttamisesta (1)

6


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2012/C 398/03

Ilmoitus henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan Iraniin kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä koskevissa neuvoston päätöksessä 2010/413/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä 2012/829/YUTP ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 267/2012, sellaisena kuin se on täytäntöönpantuna neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 1264/2012, tarkoitettuja rajoittavia toimenpiteitä

8

 

Euroopan komissio

2012/C 398/04

Euron kurssi

9

2012/C 398/05

Komission päätös, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2012, Valtiontuesta SA.21918 (C 17/07) (ex NN 17/07), jonka Ranska on pannut täytäntöön Säännellyt sähkötariffit Ranskassa (tiedoksiannettu numerolla C(2012) 2559)  (1)

10


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 398/06

Ehdotuspyyntö EAC/S01/13 – Youth in Action -nuorisotoimintaohjelma 2007–2013

31

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2012/C 398/07

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

35

2012/C 398/08

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.6777 – Yazaki Europe/S-Y Systems Technologies Europe) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

36


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top