EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:398:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 398, 22. december 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2012.398.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 398

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 55
22. decembra 2012


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Rada

2012/C 398/01

Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2012/C 398/02

Oznámenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k oznámeniu Komisie členským štátom o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na krátkodobé poistenie vývozných úverov (1)

6


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2012/C 398/03

Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP zmenenom a doplnenom rozhodnutím Rady 2012/829/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 267/2012 vykonanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1264/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

8

 

Európska komisia

2012/C 398/04

Výmenný kurz eura

9

2012/C 398/05

Rozhodnutie Komisie z 12. júna 2012 o Štátnej pomoci č. SA.21918 (C 17/07) (ex NN 17/07) poskytnutej Francúzskom Regulované poplatky za elektrickú energiu vo Francúzsku [oznámené pod číslom C(2012) 2559]  (1)

10


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2012/C 398/06

Výzva na predkladanie návrhov EAC/S01/13 – program mládež v akcii 2007 – 2013

31

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2012/C 398/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

35

2012/C 398/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6777 – Yazaki Europe/S-Y Systems Technologies Europe) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

36


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top