EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:308:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 308, 03 декември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 308

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
3 декември 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2008/C 308/01

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (COM(2007) 625 окончателен)

1


 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 308/02

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

6

2008/C 308/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5020 — Lesaffre/GBI UK) (1)

7


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 308/04

Лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка относно нейните основни операции по рефинансиране: 3,25 % на 1 декември 2008 г. — Обменен курс на еврото

8

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2008/C 308/05

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 94/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законите, нормативните актове и административните разпоредби на държавите членки относно плавателни съдове за отдих (1)

9


 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2008/C 308/06

Съобщение от френското правителство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, разработване и добив на въглеводороди (Известие във връзка със заявлението за разрешение за изключителни права за търсене и проучване на течни или газообразни въглеводороди, наричано „Разрешение за Trois Chênes“)  (1)

14

2008/C 308/07

Съобщение от френското правителство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, разработване и добив на въглеводороди (Известие във връзка със заявлението за разрешение за изключителни права за търсене и проучване на течни или газообразни въглеводороди, наричано „Разрешение за Pays de Buch“)  (1)

17

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Комисия

2008/C 308/08

Публикация на заявление съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

19


 

2008/C 308/09

Съобщение за читателите(Виж стр. 3 от корицата)

s3


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top