EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_11_055_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
11.Външни отношения
TOM 55

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

11.   Външни отношения

TOM 055

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1995

L 301

36

 

 

21995D1214(01)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 62/95 от 29 септември 1995 година за изменение на приложение II (Технически разпоредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

3

1995

L 301

38

 

 

21995D1214(02)

 

 

 

Решение № 63/95 на Съвместния комитет на ЕИП от 29 септември 1995 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитания и сертифициране) и приложение IV (Енергетика) към Споразумението за ЕИП

5

1996

L 008

34

 

 

21996D0111(01)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 64/95 решение № 64/95 на съвместния комитет на еип от 22 ноември 1995 година за изменение на приложение II (Технически разпоредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението на ЕИП

14

1996

L 008

36

 

 

21996D0111(02)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 65/95 от 22 ноември 1995 година за изменение на приложение XIV (Конкуренция) към Споразумението за ЕИП

16

1996

L 008

37

 

 

21996D0111(03)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 66/95 от 22 ноември 1995 година за изменение на приложение XVII (Интелектуална собственост) към Споразумението за ЕИП

17

1996

L 008

38

 

 

21996D0111(04)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 67/95 от 22 ноември 1995 година за изменение на приложение II (Технически разпоредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението на ЕИП

18

1996

L 030

53

 

 

21996D0208(01)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет за ЕИП № 49/95 от 22 юни 1995 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП

19

1996

L 057

33

 

 

21996D0307(01)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 68/95 от 15 декември 1995 година за изменение на приложение II (Технически разпоредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

21

1996

L 057

35

 

 

21996D0307(02)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 69/95 от 15 декември 1995 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП

23

1996

L 057

36

 

 

21996D0307(03)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 70/95 от 15 декември 1995 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

24

1996

L 057

37

 

 

21996D0307(04)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 71/95 от 15 декември 1995 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

25

1996

L 057

38

 

 

21996D0307(05)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 72/95 от 15 декември 1995 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

26

1996

L 057

39

 

 

21996D0307(06)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 73/95 от 15 декември 1995 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

27

1996

L 057

40

 

 

21996D0307(07)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 74/95 от 15 декември 1995 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

28

1996

L 057

41

 

 

21996D0307(08)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 75/95 от 15 декември 1995 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

29

1996

L 090

38

 

 

21996D0411(01)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 1/96 от 26 януари 1996 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП

31

1996

L 090

39

 

 

21996D0411(02)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 2/96 от 26 януари 1996 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП

32

1996

L 090

41

 

 

21996D0411(03)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 3/96 от 26 януари 1996 година за изменение на приложение XVIII (Здравословни и безопасни условия на труд, трудово право и равно третиране на мъжете и жените) към Споразумението за ЕИП

34

1996

L 102

45

 

 

21996D0425(01)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 4/96 от 29 февруари 1996 година за изменение на протокол 47 към Споразумението за ЕИП относно премахване на техническите пречки пред търговията с вино

35

1996

L 102

48

 

 

21996D0425(02)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 5/96 от 29 февруари 1996 година за изменение на приложение XI (Телекомуникационни услуги) към Споразумението за ЕИП

38

1996

L 102

49

 

 

21996D0425(03)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 6/96 от 29 февруари 1996 година за изменение на приложение XI (Телекомуникационни услуги) към Споразумението за ЕИП

39

1996

L 102

50

 

 

21996D0425(04)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет за ЕИП № 7/96 от 29 февруари 1996 година за изменение на приложение XI (Телекомуникационни услуги) към Споразумението за ЕИП

40

1996

L 102

51

 

 

21996D0425(05)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 8/96 от 29 февруари 1996 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

41

1996

L 124

11

 

 

21996D0523(01)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 10/96 от 1 март 1996 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

42

1996

L 124

13

 

 

21996D0523(02)

 

 

 

Решение № 12/96 на Съвместния комитет на ЕИП от 1 март 1996 година за изменение на приложение XIV (Конкуренция) към Споразумението за ЕИП

44

1996

L 124

15

 

 

21996D0523(03)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 13/96 от 1 март 1996 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

46

1996

L 124

16

 

 

21996D0523(04)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 14/96 от 4 март 1996 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

47

1996

L 124

17

 

 

21996D0523(05)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 15/96 от 4 март 1996 година за изменение на приложение II (Технически разпоредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

48

1996

L 124

19

 

 

21996D0523(06)

 

 

 

Решение № 16/96 на Съвместния комитет на ЕИП от 4 март 1996 година за изменение на приложение XV (Държавни помощи) към Споразумението за ЕИП

50

1996

L 124

21

 

 

21996D0523(07)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 11/96 от 12 март 1996 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП

52

1996

L 124

23

 

 

21996D0523(08)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 9/96 от 26 март 1996 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

54

1996

L 124

24

 

 

21996D0523(09)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 17/96 от 26 март 1996 година за изменение на приложение II (Технически разпоредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

55

1996

L 124

26

 

 

21996D0523(10)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 18/96 от 26 март 1996 година за изменение на приложение II (Технически разпоредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

57

1996

L 124

27

 

 

21996D0523(11)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 19/96 от 26 март 1996 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

58

1996

L 124

28

 

 

21996D0523(12)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 20/96 от 26 март 1996 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

59

1996

L 124

29

 

 

21996D0523(13)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 21/96 от 26 март 1996 година за изменение на приложение XIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

60

1996

L 140

32

 

 

21996D0613(01)

 

 

 

Решение № 37/95 на Съвместния комитет на ЕИП от 22 юни 1995 година за изменение на приложение I към Споразумението за ЕИП (Ветеринарни и финосанитарни въпроси)

61

1996

L 140

34

 

 

21996D0613(02)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 38/95 от 22 юни 1995 година за изменение на приложение I към Споразумението за ЕИП (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси)

62

1996

L 140

35

 

 

21996D0613(03)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 39/95 от 22 юни 1995 година за изменение на приложение I към Споразумението за ЕИП (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси)

63

1996

L 140

36

 

 

21996D0613(04)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 40/95 от 22 юни 1995 година за изменение на приложение II към Споразумението за ЕИП (Технически правила, стандарти, изпробване и сертифициране)

64

1996

L 140

37

 

 

21996D0613(05)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 41/95 от 22 юни 1995 година за изменение на приложение II към Споразумението за ЕИП (Технически правила, стандарти, изпробване и сертифициране)

65

1996

L 140

38

 

 

21996D0613(06)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 42/95 от 22 юни 1995 година за изменение на приложение II към Споразумението за ЕИП (Технически правила, стандарти, изпитване и сертифициране)

66

1996

L 140

39

 

 

21996D0613(07)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 43/95 от 22 юни 1995 година за изменение на приложение II към Споразумението за ЕИП (Технически правила, стандарти, изпитване и сертифициране)

67

1996

L 140

40

 

 

21996D0613(08)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 44/95 от 22 юни 1995 година за изменение на приложение II към Споразумението за ЕИП (Технически правила, стандарти, изпитване и сертифициране)

68

1996

L 140

41

 

 

21996D0613(09)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 45/95 от 22 юни 1995 година за изменение на приложение II към Споразумението за ЕИП (Технически правила, стандарти, изпитване и сертифициране)

69

1996

L 140

42

 

 

21996D0613(10)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 46/95 от 22 юни 1995 година за изменение на приложение II към Споразумението за ЕИП (Технически правила, стандарти, изпитване и сертифициране)

70

1996

L 140

43

 

 

21996D0613(11)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 47/95 от 22 юни 1995 година за изменение на приложение II към Споразумението за ЕИП (Технически правила, стандарти, изпитване и сертифициране)

71

1996

L 140

45

 

 

21996D0613(12)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 48/95 от 22 юни 1995 година за изменение на приложение II към Споразумението за ЕИП (Технически правила, стандарти, изпитване и сертифициране)

73

1996

L 140

46

 

 

21996D0613(13)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 50/95 от 22 юни 1995 година за изменение на приложение ХIII към Споразумението за ЕИП (Транспорт)

74

1996

L 140

47

 

 

21996D0613(14)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 51/95 от 22 юни 1995 година за изменение на приложение ХIII към Споразумението за ЕИП (Транспорт)

75

1996

L 140

48

 

 

21996D0613(15)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 52/95 от 22 юни 1995 година за изменение на приложение ХIII към Споразумението за ЕИП (Транспорт)

76

1996

L 140

49

 

 

21996D0613(16)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 53/95 от 22 юни 1995 година за изменение на приложение ХIII към Споразумението за ЕИП (Транспорт)

77

1996

L 140

50

 

 

21996D0613(17)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 54/95 от 22 юни 1995 година за изменение на приложение ХVII към Споразумението за ЕИП (Интелектуална собственост)

78

1996

L 140

52

 

 

21996D0613(18)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 55/95 от 22 юни 1995 година за изменение на приложение ХVIII към Споразумението за ЕИП (Здравословни и безопасни условия на труд, трудово право и равно третиране на мъжете и жените)

80

1996

L 186

73

 

 

21996D0725(01)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 22/96 от 26 април 1996 година за изменение на приложение ХIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

82

1996

L 186

75

 

 

21996D0725(02)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 23/96 от 26 април 1996 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитване и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

84

1996

L 186

76

 

 

21996D0725(03)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 24/96 от 26 април 1996 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП

85

1996

L 186

77

 

 

21996D0725(04)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 25/96 от 26 април 1996 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

86

1996

L 186

78

 

 

21996D0725(05)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 26/96 от 26 април 1996 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитване и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

87

1996

L 186

80

 

 

21996D0725(06)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 27/96 от 26 април 1996 година за изменение на приложение ХIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

89

1996

L 186

81

 

 

21996D0725(07)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 28/96 от 26 април 1996 година за изменение на приложение ХVIII (Здравословни и безопасни условия на труд, трудово право и равно третиране на мъжете и жените) към Споразумението за ЕИП

90

1996

L 186

82

 

 

21996D0725(08)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 29/96 от 26 април 1996 година за изменение на приложение ХVIII (Здравословни и безопасни условия на труд, трудово право и равно третиране на мъжете и жените) към Споразумението за ЕИП

91

1996

L 186

83

 

 

21996D0725(09)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 30/96 от 26 април 1996 година за изменение на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП

92

1996

L 237

25

 

 

21996D0919(01)

 

 

 

Решение № 33/96 на Съвместния комитет на ЕИП от 31 май 1996 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитания и сертифициране) и приложение IV (Енергетика) към Споразумението за ЕИП

93

1996

L 237

41

 

 

21996D0919(02)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 34/96 от 31 май 1996 година за изменение на приложение XIX (Защита на потребителите) към Споразумението за ЕИП

109

1996

L 237

42

 

 

21996D0919(03)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 31/96 от 5 юни 1996 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

110

1996

L 237

43

 

 

21996D0919(04)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 32/96 от 5 юни 1996 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

111

1996

L 237

44

 

 

21996D0919(05)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 35/96 от 5 юни 1996 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

112

1996

L 237

45

 

 

21996D0919(06)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 36/96 от 5 юни 1996 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

113

1996

L 237

46

 

 

21996D0919(07)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 37/96 от 5 юни 1996 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

114

1996

L 251

26

 

 

21996D1003(01)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 56/95 от 18 юли 1995 година за разширяване на приложното поле на Решения № 11/95 до 23/95 по отношение на Княжество Лихтенщайн

115

1996

L 251

27

 

 

21996D1003(02)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 57/95 от 18 юли 1995 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитване и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

116

1996

L 251

28

 

 

21996D1003(03)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 58/95 от 18 юли 1995 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

117

1996

L 251

29

 

 

21996D1003(04)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 59/95 от 18 юли 1995 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

118

1996

L 251

30

 

 

21996D1003(05)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 60/95 от 18 юли 1995 година за изменение на приложение ХII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

119

1996

L 251

43

 

 

21996D1003(06)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 61/95 от 18 юли 1995 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

132

1996

L 291

30

 

 

21996D1114(01)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 41/96 от 28 юни 1996 година за изменение на приложение ХI (Телекомуникационни услуги) към Споразумението за ЕИП

133

1996

L 291

32

 

 

21996D1114(02)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 42/96 от 28 юни 1996 година за изменение на приложение ХVIII (Здравословни и безопасни условия на труд, трудово право и равно третиране на мъжете и жените) към Споразумението за ЕИП

134

1996

L 291

33

 

 

21996D1114(03)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 43/96 от 28 юни 1996 година за изменение на приложение ХVIII (Здравословни и безопасни условия на труд, трудово право и равнопоставеност на мъжете и жените) към Споразумението за ЕИП

135

1996

L 291

34

 

 

21996D1114(04)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 44/96 от 28 юни 1996 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

136

1996

L 291

35

 

 

21996D1114(05)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 38/96 от 5 юли 1996 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и финосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

137

1996

L 291

36

 

 

21996D1114(06)

 

 

 

Решение № 39/96 на Съвместния комитет на ЕИП от 5 юли 1996 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и финосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

138

1996

L 291

37

 

 

21996D1114(07)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 40/96 от 5 юли 1996 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

139

1996

L 291

38

 

 

21996D1114(08)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 45/96 от 19 юли 1996 година за изменение на протокол 31 от Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

140

1996

L 291

39

 

 

21996D1114(09)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 46/96 от 19 юли 1996 година за изменение на приложение ХIV (Конкуренция) към Споразумението за ЕИП

141

1996

L 291

41

 

 

21996D1114(10)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 47/96 от 23 юли 1996 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

143

1997

L 021

1

 

 

21997D0123(01)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 48/96 от 4 октомври 1996 година за изменение на приложение II (Технически норми, стандарти, изпитване и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

144

1997

L 021

3

 

 

21997D0123(02)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 49/96 от 4 октомври 1996 година за изменение на приложение II (технически регламенти, стандарти, изпитване и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

146

1997

L 021

4

 

 

21997D0123(03)

 

 

 

Решение № 50/96 на Съвместния комитет на ЕИП от 27 септември 1996 година за изменение на приложение II (технически правила, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

147

1997

L 021

6

 

 

21997D0123(04)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 51/96 от 4 октомври 1996 година за изменение на приложение II (технически регламенти, стандарти, изпитване и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

149

1997

L 021

7

 

 

21997D0123(05)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 52/96 от 4 октомври 1996 година за изменение на приложение IX (финансови услуги) към Споразумението за ЕИП

150

1997

L 021

8

 

 

21997D0123(06)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 53/96 от 4 октомври 1996 година за изменение на приложение IX (финансови услуги) към Споразумението за ЕИП

151

1997

L 021

9

 

 

21997D0123(07)

 

 

 

Решение № 54/96 на Съвместния комитет на ЕИП от 4 октомври 1996 година за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

152

1997

L 021

11

 

 

21997D0123(08)

 

 

 

Решение № 59/96 на Съвместния комитет на ЕИП от 25 октомври 1996 година за изменение на приложение XVII (интелектуална собственост) към Споразумението за ЕИП

154

1997

L 021

12

 

 

21997D0123(09)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 71/96 от 22 ноември 1996 година за изменение на протокол 4 от Споразумението за ЕИП относно правилата за произход

155

1997

L 058

50

 

 

21997D0227(01)

 

 

 

Решение № 56/96 на Съвместния комитет на ЕИП от 28 октомври 1996 година за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

261

1997

L 071

27

 

 

21997D0313(01)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 60/96 от 22 ноември 1996 година за изменение на приложение II (Технически норми, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

263

1997

L 071

29

 

 

21997D0313(02)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 61/96 от 22 ноември 1996 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП

265

1997

L 071

30

 

 

21997D0313(03)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 62/96 от 22 ноември 1996 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП

266

1997

L 071

31

 

 

21997D0313(04)

 

 

 

Решение № 63/96 на Съвместния комитет на ЕИП от 22 ноември 1996 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП

267

1997

L 071

34

 

 

21997D0313(05)

 

 

 

Решение № 64/96 на Съвместния комитет на ЕИП от 22 ноември 1996 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП

270

1997

L 071

38

 

 

21997D0313(06)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 65/96 от 27 ноември 1996 година за изменение на приложение ХIV (Конкуренция) към Споразумението за ЕИП

274

1997

L 071

39

 

 

21997D0313(07)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 66/96 от 22 ноември 1996 година за изменение на приложение ХVIII (Здраве и безопасност на работното място, трудово законодателство и равноправно третиране на мъжете и жените) към Споразумението за ЕИП

275

1997

L 071

40

 

 

21997D0313(08)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 67/96 от 27 ноември 1996 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

276

1997

L 071

41

 

 

21997D0313(09)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 68/96 от 27 ноември 1996 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

277

1997

L 071

42

 

 

21997D0313(10)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 69/96 от 27 ноември 1996 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

278

1997

L 071

43

 

 

21997D0313(11)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 70/96 от 29 ноември 1996 година за изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

279

1997

L 071

44

 

 

21997D0313(12)

 

 

 

Решение № 84/96 на Съвместния комитет на ЕИП от 20 декември 1996 година за изменение на протокол 31 от Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

280

1997

L 085

64

 

 

21997D0327(01)

 

 

 

Решение № 55/96 на Съвместния комитет на ЕИП от 28 октомври 1996 година за изменение на протокол 31 от Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

282

1997

L 085

66

 

 

21997D0327(02)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 1/97 от 30 януари 1997 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и удостоверяване) към Споразумението за ЕИП

285

1997

L 085

67

 

 

21997D0327(03)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 2/97 от 10 февруари 1997 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП

286

1997

L 100

60

 

 

21997D0417(01)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 72/96 от 13 декември 1996 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

287

1997

L 100

62

 

 

21997D0417(02)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 73/96 от 13 декември 1996 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

289

1997

L 100

63

 

 

21997D0417(03)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 74/96 от 13 декември 1996 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

290

1997

L 100

64

 

 

21997D0417(04)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 75/96 от 13 декември 1996 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

291

1997

L 100

65

 

 

21997D0417(05)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 76/96 от 13 декември 1996 година за изменение на приложение II (Технически регламенти, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

292

1997

L 100

66

 

 

21997D0417(06)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 77/96 от 13 декември 1996 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП

293

1997

L 100

67

 

 

21997D0417(07)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 78/96 от 13 декември 1996 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП

294

1997

L 100

68

 

 

21997D0417(08)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 79/96 от 13 декември 1996 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) и приложение Х (Аудиовизуални услуги) към Споразумението за ЕИП

295

1997

L 100

69

 

 

21997D0417(09)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 80/96 от 13 декември 1996 година за изменение на приложение ХIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП

296

1997

L 100

70

 

 

21997D0417(10)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 81/96 от 13 декември 1996 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

297

1997

L 100

71

 

 

21997D0417(11)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 82/96 от 13 декември 1996 година за изменение на приложение ХХ (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

298

1997

L 182

28

 

 

21997D0710(01)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 58/96 от 28 октомври 1996 година за изменение на приложение ХV (Държавни помощи) към Споразумението за ЕИП

299

1997

L 182

30

 

 

21997D0710(02)

 

 

 

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 3/97 от 10 март 1997 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

301

Top