EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0174

2007/174/ЕОРешение на Комисията от 20 март 2007 година за изменение на Решение 2003/467/EО за установяване на статут на официално свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата на някои провинции или региони в Италия и за установяване на статут на официално свободен от ензоотична левкоза по говедата на регион в Полша (нотифицирано под номер C(2007) 1201) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 80, 21.3.2007, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 369–372 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 71 - 74

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; заключение отменено от 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/174/oj

21.3.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/11


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 20 март 2007 година

за изменение на Решение 2003/467/EО за установяване на статут на официално свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата на някои провинции или региони в Италия и за установяване на статут на официално свободен от ензоотична левкоза по говедата на регион в Полша

(нотифицирано под номер C(2007) 1201)

(Текст от значение за ЕИП)

(2007/174/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине (1), и по-специално приложение А, глава I, точка 4, приложение А, глава II, точка 7 и приложение Г, глава I, буква Д от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 64/432/ЕИО предвижда държави-членки, части или региони от тях да бъдат обявени за официално свободни от туберкулоза, буцелоза и ензоотична левкоза по говедата по отношение на стадата говеда, които са предмет на спазване на някои условия, определени в посочената директива.

(2)

Списъкът на регионите на държавите-членки, обявени за свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата, е установен в Решение 2003/467/ЕО на Комисията от 23 юни 2003 г. относно установяването на статут на официално свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата на някои държави-членки и региони на държави-членки по отношение на стадата говеда (2).

(3)

Понастоящем Италия е представила на Комисията документация, доказваща спазването на необходимите условия, предвидени в Директива 64/432/ЕИО, за региона Emilia-Romagna, провинциите Novara и Verbania в региона Piemonte, провинциите Livorno, Lucca и Siena в региона Toscana и провинциите Belluno и Padova в региона Veneto, за да могат тези провинции и съответния регион от държавата-членка да бъдат официално обявени за свободни от туберкулоза по говедата.

(4)

Италия е представила на Комисията документация, доказваща спазване на необходимите условия, предвидени в Директива 64/432/ЕИО, за провинция Torino в региона Piemonte, провинция Firenze в региона Toscana и региона Veneto, за да могат тези провинции и съответният регион от държавата-членка да бъдат официално обявени за свободни от бруцелоза по говедата.

(5)

Италия е представила на Комисията също и документация, доказваща спазване на необходимите условия, предвидени в Директива 64/432/ЕИО, за провинция Savona в региона Liguria, провинция Oristano в региона Sardinia и региона Veneto, за да могат тези провинции и съответният регион от държавата-членка да бъдат официално обявени за свободни от ензоотична левкоза по говедата.

(6)

След оценка на внесената от страна на Италия документация, съответните провинции и региони на държавата-членка следва да бъдат официално обявени за свободни от туберкулоза, бруцелоза и ензоотична левкоза по говедата.

(7)

Полша също представи на Комисията документация, доказваща спазване на необходимите условия, предвидени в Директива 64/432/ЕИО, за региона Śląskie, с цел този регион от държавата-членка да бъде официално обявен за свободен от ензоотична левкоза по говедата.

(8)

След оценка на внесената от страна на Полша документация съответният регион от държавата-членка следва да бъде официално обявен за свободен от ензоотична левкоза по говедата.

(9)

Решение 2003/467/ЕО следва съответно да се измени.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по проблемите на хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложения I, II и III към Решение 2003/467/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 март 2007 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64. Директива, последно изменена с Директива 2006/104/ЕО(ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 352).

(2)  ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 74. Решение, последно изменено с Решение 2006/290/ЕО (ОВ L 106, 19.4. 2006 г., стр. 21).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I, II и III към Решение 2003/467/EО се изменят, както следва:

1.

Приложение I, глава 2 се заменя със следния текст:

„ГЛАВА 2

Региони от държави-членки, официално свободни от туберкулоза

В Италия:

регион Abruzzo провинция Pescara,

регион Emilia-Romagna,

регион Friuli Venezia Giulia,

регион Lombardia: провинции Bergamo, Como, Lecco и Sondrio,

регион Marche: провинция Ascoli Piceno,

регион Piemonte: провинции Novara и Verbania,

регион Toscana: провинции Grossetto, Livorno, Lucca, Prato и Siena,

регион Trentino-Alto Aldige: провинции Bolzano и Trento,

регион Veneto: провинции Belluno и Padova.“

2.

Приложение II, глава 2 се заменя със следния текст:

„ГЛАВА 2

Региони от държави-членки, официално свободни от бруцелоза

В Италия:

регион Abruzzo: провинция Pescara,

регион Emilia-Romagna: провинции Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia и Rimini,

регион Friuli Venezia Giulia,

регион Lazio: провинция Rieti,

регион Liguria: провинции Imperia и Savona,

регион Lombardia: провинции Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio и Varese,

регион Marche: провинция Ascoli Piceno,

регион Piemonte: провинции Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbania, и Vercelli,

регион Sardinia: провинции Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari,

регион Toscana: провинции Arezzo, Firenze, Grossetto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena,

регион Trentino-Alto Aldige: провинции Bolzano и Trento,

регион Umbria: провинции Perugia, Terni,

регион Veneto.

В Португалия:

автономен регион на Азорските острови: островите: Pico, Graciosa, Flores и Corvo.

В Обединеното кралство:

Великобритания: Англия, Шотландия, Уелс.“

3.

Приложение III, глава 2 се заменя със следния текст:

„ГЛАВА 2

Региони от държави-членки, официално свободни от ензоотична левкоза по говедата

В Италия:

регион Abruzzo: провинция Pescara,

регион Emilia-Romagna: провинции Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia и Rimini,

регион Friuli Venezia Giulia,

регион Lazio: провинции Frosinone, Rieti,

регион Liguria: провинции Imperia и Savona,

регион Lombardia: провинции Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio и Varese,

регион Marche: провинции Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro,

регион Molise,

регион Piemonte: провинции Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania и Vercelli,

регион Sardinia: провинция Oristano,

регион Toscana: провинции Arezzo, Firenze, Grossetto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena,

регион Trentino-Alto Aldige: провинции Bolzano и Trento,

регион Umbria: провинции Perugia, Terni,

регион Val d’Aosta: провинция Aosta,

регион Veneto.

В Полша:

регион Śląskie.“


Top