Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:219M:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 219, 24 ta' Awwissu 2007


Display all documents published in this Official Journal
  The HTML format is unavailable in your User interface language.
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
24 ta' Awwissu 2007


Werrej

 

Paġna

 

*

Nota lill-Qarrejja

s5

 

 

 

 

2007/9/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2005/779/KE li tikkonċerna l-miżuri ta' protezzjoni għas-saħħa ta' l-annimali kontra l-marda vesikulari tal-ħnieżer, fl-Italja (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6574)  ( 4 )

1

 

 

2007/10/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-20 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2005/648/KE dwar il-miżuri ta' protezzjoni fir-rigward tal-marda tan-Newcastle fil-Bulgarija (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6717)  ( 4 )

3

 

 

2007/11/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-20 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/362/KE tat-2 ta' Mejju 2005 li tapprova l-pjan għal qerda tad-deni Afrikan tal-ħnieżer fi ħnieżer slavaġ f'Sardenja, l-Italja (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6718)

5

 

 

2007/12/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-20 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2005/363/KE li tikkonċerna l-miżuri ta' protezzjoni għas-saħħa ta' l-annimali kontra d-deni Afrikan tal-ħnieżer f'Sardenja, l-Italja (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6729)  ( 4 )

7

 

 

2007/13/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2002/459/KE fir-rigward ta' żidiet mal-lista ta' unitajiet tan-netwerk kompjuterizzat TRACES minħabba tal-Bulgarija u r-Rumanija (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6810)  ( 4 )

9

 

 

2007/14/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2002/613/KE dwar iċ-ċentri approvati għall-ġbir ta' semen tal-ħnieżer fil-Kanada (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6812)  ( 4 )

14

 

 

2007/15/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2006 li tapprova l-pjanijiet ta' monitoraġġ għas-sejba ta' residwi jew sustanzi f'annimali ħajjin u fi prodotti ta' l-annimali skond id-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE kif imressqa mill-Bulgarija u r-Rumanija (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6815)  ( 4 )

16

 

 

2007/16/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2006 li tistipula miżuri ta' trażizzjoni għall-kummerċ intra-Komunitarju ta' semen, ova u embrijuni ta' speċi ta' l-ifrat, tal-ħnieżer, tan-nagħaġ, tal-mogħoż u taż-żwiemel miksuba fil-Bulgarija u r-Rumanija (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6823)  ( 4 )

17

 

 

2007/17/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2006 li tapprova pjanijiet għall-approvazzjoni ta' stabbilimenti għall-finijiet ta' kummerċ intrakomunitarju fit-tjur u l-bajd tat-tfaqqis skond id-Direttiva tal-Kunsill 90/539/KEE (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6842)  ( 4 )

19

 

 

2007/18/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2006 li tapprova pjanijiet ta' kontinġenza għall-kontroll tal-marda ta' l-ilsien u d-dwiefer skond id-Direttiva tal-Kunsill 2003/85/KE (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6855)  ( 4 )

22

 

 

2007/19/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2006 li tapprova l-pjanijiet ta' kontinġenza għall-kontroll tad-deni klassiku tal-ħnieżer skond id-Direttiva tal-Kunsill 2001/89/KE (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6858)  ( 4 )

24

 

 

2007/20/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2006 li tikkonċerna l-kontribuzzjoni tal-Komunità għall-implimentazzjoni ta' stħarriġ epidemjoloġiku u ta' miżuri ta' sorveljanza tal-bluetongue fil-kuntest tal-miżuri ta' emerġenza meħuda biex tiġi miġġielda din il-marda fil-Belġju, il-Ġermanja, Franza, il-Lussemburgu u l-Olanda fl-2006 u fl-2007 (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6968)

27

 

 

2007/21/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2005/760/KE rigward il-miżuri ta' ħarsien li għandhom x'jaqsmu ma' l-influwenza tat-tjur b'patoġeniċità għolja u l-importazzjonijiet ta' għasafar għajr it-tjur fil-Komunità (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6969)  ( 4 )

30

 

 

2007/22/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2006/875/KE li tapprova l-programmi għall-eradikazzjoni u l-monitoraġġ ta' ċertu mard ta' l-annimali, ta' ċerti TSEs, u għall-prevenzjoni taż-żoonosi ppreżentati mill-Istati Membri għas-sena 2007 (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6971)  ( 4 )

32

 

 

2007/23/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2006 li temenda l-Appendiċi B ta' l-Anness VII ta' l-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-2005 fir-rigward ta' ċerti stabbilimenti fis-setturi tal-laħam, tal-ħalib u tal-ħut fir-Rumanija (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6801)  ( 4 )

33

 

 

2007/24/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2006 li tapprova l-pjanijiet ta' kontinġenza għall-kontroll ta' l-influwenza tat-tjur u l-marda ta' Newcastle (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6806)  ( 4 )

50

 

 

2007/25/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2006 fir-rigward ta' ċerti miżuri ta' ħarsien relatati ma' l-influwenza tat-tjur li għandha patoġeniċità għolja u l-movimenti ta' għasafar domestiċi li huma akkumpanjati mis-sid tagħhom fil-Komunità (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6958)  ( 4 )

53

 

 

2007/26/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2006 li temenda l-Appendiċi ta' l-Anness VI ta' l-Att ta' Adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija f'dak li għandu x'jaqsam ma' stabbilimenti ta' pproċessar tal-ħalib fil-Bulgarija (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6960)  ( 4 )

59

 

 

2007/27/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2006 li tadotta ċerti miżuri tranżizzjonali rigward it-twassil ta' ħalib nej lill-istabbilimenti ta' proċessar u l-ipproċessar ta' ħalib nej fir-Rumanija fir-rigward tal-kundizzjonijiet tar-Regolamenti (KE) Nri 852/2004 u 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6963)  ( 4 )

69

 

 

2007/28/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2005/393/KE dwar żoni ristretti fir-rigward tal-bluetongue (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6970)  ( 4 )

75

 

 

2007/29/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2006 li tistipula miżuri tranżitorji għal ċerti prodotti li joriġinaw mill-annimali koperti mir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill introdotti fil-Bulgarija u r-Rumanija minn pajjiżi terzi qabel l-1 ta' Jannar 2007(notifikat bid-dokument numru C(2006) 7019)  ( 4 )

81

 

 

2007/30/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2006 li tfassal miżuri tranżitorji għall-kummerċjalizzazzjoni ta' ċerti prodotti li joriġinaw mill-annimali miksuba fil-Bulgarija u r-Rumanija (notifikat bid-dokument numru C(2006) 7028)  ( 4 )

83

 

 

2007/31/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2006 li tistipula l-miżuri tranżitorji fir-rigward tad-dispaċċ ta' ċerti prodotti tas-setturi tal-laħam u tal-ħalib koperti mir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill mill-Bulgarija lejn Stati Membri oħra (notifikat bid-dokument numru C(2006) 7029)  ( 4 )

85

 

 

2007/79/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-31 ta' Jannar 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2006/415/KE dwar ċerti miżuri ta' ħarsien marbuta ma' l-influwenza tat-tjur li għandha patoġeniċità għolja, tas-sottotip H5N1, fit-tjur fl-Ungerija (notifikat bid-dokument numru C(2007) 325)  ( 4 )

90

 

 

2007/80/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-1 ta' Frar 2007 li tawtorizza ċerti Stati Membri sabiex jużaw informazzjoni minn sorsi oħra apparti stħarriġ statistiku għall-istħarriġ ta' l-2005 dwar l-istruttura ta' proprjetà agrikola (notifikat bid-dokument numru C(2006) 7173)  ( 4 )

93

 

 

2007/82/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Frar 2007 dwar il-miżuri ta' emerġenza li jissospendu l-importazzjonijiet mir-Repubblika tal-Guinea tal-prodotti tas-sajd maħsuba għall-konsum mill-bniedem (notifikat bid-dokument numru C(2007) 278)  ( 4 )

97

 

 

2007/58/Euratom

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Awwissu 2006 dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn il-Gvern tal-Ġappun u l-Komunità Ewropea għall-Enerġija Atomika dwar il-kooperazzjoni fl-użu paċifiku ta' l-enerġija nukleari

99

Ftehim bejn il-gvern tal-Ġappun u l-Komunità Ewropea ta' l-enerġija atomika għall-kooperazzjoni fl-utilizzazzjonijiet paċifiċi ta' l-enerġija nukleari

100

 

 

2007/61/KE

 

 

Deċiżjoni Nru 1/2006 tal-Kumitat Veterinarju Konġunt imwaqqaf bil-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar il-kummerċ ta' prodotti agrikoli ta' l-1 ta' Diċembru 2006 li temenda l-Appendiċi 1, 2, 3, 4, 5, 6 u 10 ta' l-Anness 11

111

 

 

2007/62/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Diċembru 2006 dwar id-dispożizzjonijiet nazzjonali nnotifikati mid-Danimarka dwar ċerti gassijiet serra industrijali (notifikat bid-dokument numru C(2006) 5934)

150

 

 

2007/63/KE

 

 

Deċiżjoni Nru 2/2006 tat-13 ta' Diċembru 2006 tal-Kumitat stabbilit skond il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-Għarfien Reċiproku fir-rigward ta' l-elenkar ta' Korp ta' Valutazzjoni tal-Konformità taħt il-Kapitolu Settorjali dwar Tagħmir ta' Protezzjoni Personali

155

 

 

2007/65/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi l-miżuri standard ta' sigurtà u l-istati ta' twissija tal-Kummissjoni u li temenda r-Regoli tagħha ta' Proċedura dwar il-proċeduri operattivi għall-ġestjoni ta' sitwazzjonijiet ta' kriżi

157

 

 

2007/66/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar esperiment temporanju rigward iż-żieda tal-piż massimu ta' lott ta' ċerti żrieragħ ta' l-għalf skond id-Direttiva tal-Kunsill 66/401/KEE (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6572)  ( 4 )

174

 

 

2007/67/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2006 li tippermetti lill-Istati Membri sabiex jestendu l-awtorizzazzjonijiet proviżorji mogħtija għas-sustanza attiva ġdida t-tritosulfuron (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6573)  ( 4 )

177

 

 

2007/68/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar talba mir-Repubblika tal-Latvja biex tiġi applikata rata mnaqqsa tal-VAT għall-provvista lid-djar tas-sħana distrettwali, tal-gass naturali u ta' l-elettriku (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6592)

178

 

 

2007/69/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2006 li tawtorizza lir-Rumanija biex tipposponi l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/53/KE rigward it-tqegħid fis-suq ta' żerriegħa ta' ċerti varjetajiet ta' speċi ta' pjanti agrikoli (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6568)  ( 4 )

180

 

 

2007/73/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-20 ta' Diċembru 2006 dwar il-ħatra ta' membri tal-Grupp ta' Reviżjoni tal-Konsulenza dwar Normi maħluq permezz tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/505/KE ta' l-14 ta' Lulju 2006 li tistabbilixxi Grupp ta' Reviżjoni tal-Konsulenza dwar Normi biex jagħti parir lill-Kummissjoni dwar l-oġġettività u n-newtralità ta' l-opinjonijiet tal-Grupp Konsultattiv Ewropew għall-Informazzjoni Finanzjarja (EFRAG)

187

 

 

2007/76/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2006 li timplimenta r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-protezzjoni tal-liġijiet tal-konsumatur fir-rigward ta' l-assistenza reċiproka (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6903)  ( 4 )

189

 

 

2007/77/KE

 

 

Deċiżjoni Nru 35/2006 tat-22 ta' Diċembru 2006 tal-Kumitat Konġunt stabbilit taħt il-Ftehim ta' Għarfien Reċiproku bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti ta' l-Amerika relatat maż-żieda ta' Korp għall-Valutazzjoni tal-Konformità taħt l-Anness Settorjali dwar Tagħmir ta' Telekomunikazzjoni

195

 

 

2007/83/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Frar 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2006/415/KE dwar ċerti miżuri ta' ħarsien marbuta ma' l-influwenza tat-tjur li għandha patoġeniċità għolja, tas-subtip H5N1, fit-tjur ta' l-irziezet fir-Renju Unit (notifikat bid-dokument numru C(2007) 404)  ( 4 )

197

 

 

2007/84/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Frar 2007 li tapprova l-pjan ta' azzjoni tekniku ta' l-2007 għat-titjib ta' l-istatistika agrikola (notifikat bid-dokument numru C(2006) 7081)

200

 

 

2007/85/KE

 

 

Deċiżjoni Nru 1/2007 tal-Kumitat Konġunt KE-Żvizzera tal-31 ta' Jannar 2007 li jibdel it-Tabelli III u IV b) tal-Protokoll Nru 2

211

 

 

2007/88/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Frar 2007 dwar l-allokazzjoni ta' tlett ijiem addizzjonali lill-Olanda u lir-Renju Unit biex tkopri aħjar l-osservazzjoni skond l-Anness IIa tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 51/2006 (notifikat bid-dokument numru C(2007) 365)

214

 

 

2007/98/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Frar 2007 dwar l-użu armonizzat ta' l-ispektrum ta' frekwenzi tar-radju fil-medda ta' frekwenzi ta' 2 GHz għall-implimentazzjoni ta' sistemi li jipprovdu servizzi satellitari mobbli (notifikat bid-dokument numru C(2007) 409)  ( 4 )

216

 

 

2007/99/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Frar 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2005/692/KE dwar ċerti miżuri ta' ħarsien rigward l-influwenza tat-tjur fil-Korea ta' Isfel (notifikat bid-dokument numru C(2007) 410)  ( 4 )

219

 

 

2007/100/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Frar 2007 dwar kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità għall-Belġju għall-programm tiegħu sabiex isaħħaħ infrastrutturi ta' spezzjoni fl-2007 għall-iċċekkjar tas-saħħa tal-pjanti fuq pjanti u prodotti tal-pjanti li ġejjin minn pajjiżi terzi (notifikat bid-dokument numru C(2007) 414)

221

 

 

2007/101/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Frar 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2005/393/KE dwar żoni ristretti fir-rigward tal-bluetongue (notifikat taħt dokument numru C(2006) 416)  ( 4 )

224

 

 

2007/102/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 Frar 2007 li tadotta l-pjan ta' ħidma għall-2007 għall-implimentazzjoni tal-programm ta' azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa pubblika (2003-2008), inkluż il-programm annwali ta' ħidma għall-konċessjonijiet  ( 4 )

226

 

 

2007/103/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Frar 2007 li tistipula l-prinċipji ġenerali u l-kriterji għall-għażla u l-iffinanzjar ta' l-azzjonijiet taħt il-Programm tas-Saħħa Pubblika  ( 4 )

244

 

 

2007/104/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Frar 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2002/300/KE rigward iż-żoni esklużi mil-lista ta' żoni approvati f'dak li għandu x'jaqsam mal-Bonamia ostreae (notifikat bid-dokument numru C(2007) 419)  ( 4 )

250

 

 

2007/105/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Frar 2007 li temenda d-Deċiżjonijiet 2005/731/KE u 2005/734/KE f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-estensjoni tal-perjodu ta' applikazzjoni tagħhom (notifikat bid-dokument numru C(2007) 420)  ( 4 )

253

 

 

2007/114/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Frar 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2005/56/KE li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva “Edukazzjoni, Mezzi ta' l-Awdjoviżjoni u Kultura” għat-tmexxija ta' l-azzjoni Komunitarja fl-oqsma ta' l-edukazzjoni, mezzi ta' l-awdjoviżjoni u l-kultura, fl-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003  ( 4 )

254

 

 

2007/115/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Frar 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2004/432/KE dwar l-approvazzjoni tal-pjanijiet tal-monitoraġġ tar-residwi sottomessi minn pajjiżi terzi skond id-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE (notifikat bid-dokument numru C(2007) 403)  ( 4 )

258

 

 

2007/118/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Frar 2007 li tistipula regoli dettaljati relatati ma' marka ta' identifikazzjoni alternattiva skond id-Direttiva 2002/99/KE (notifikat bid-dokument numru C(2007) 422)  ( 4 )

263

 

 

2007/119/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Frar 2007 li temenda d-Deċiżjonijiet 2006/415/KE, 2006/416/KE u 2006/563/KE fir-rigward tal-marka ta' identifikazzjoni li trid tiġi applikata għal-laħam frisk tat-tiġieġ (notifikat bid-dokument numru C(2007) 431)  ( 4 )

266

 

 

2007/122/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-20 ta' Frar 2007 li temenda d-Deċiżjoni 92/452/KEE fir-rigward ta' ċerti gruppi ta' ġbir u produzzjoni ta' l-embrijuni fl-Istati Uniti ta' l-Amerika (notifikat bid-dokument numru C(2007) 481)  ( 4 )

269

 

 

2007/123/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-20 ta' Frar 2007 li tagħti eżenzjoni lill-Italja skond id-Direttiva tal-Kunsill 92/119/KEE għat-trasport tal-ħnieżer għad-dbiċċir fit-toroq privati u pubbliċi lejn il-biċċeriji ġewwa żona ta' protezzjoni (notifikat bid-dokument numru C(2007) 499)

271

 

 

2007/128/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-20 ta' Frar 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2006/415/KE dwar ċerti miżuri ta' ħarsien marbuta ma' l-influwenza tat-tjur li għandha patoġeniċità għolja, tas-subtip H5N1, fit-tjur ta' l-irziezet fl-Ungerija u fir-Renju Unit (notifikat bid-dokument numru C(2007) 510)  ( 4 )

273

 

 

2007/129/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Frar 2007 li tiddetermina l-kwantitajiet tal-bromid tal-metil li huma permessi għal użu kritiku fil-Greċja mill-1 ta' Ġunju sal-31 ta' Diċembru 2006 skond ir-Regolament (KE) Nru 2037/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Sustanzi li Jnaqqsu s-Saff ta' l-Ożonu (notifikat bid-dokument numru C(2007) 448)

277

 

 

2007/130/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-20 ta' Frar 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2003/71/KE sabiex testendi l-perjodu ta' l-applikazzjoni tagħha u sabiex tirrevoka d-Deċiżjoni 2003/70/KE (notifikat bid-dokument numru C(2007) 492)  ( 4 )

280

 

 

2007/131/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-21 ta' Frar 2007 dwar il-permess ta' użu ta' l-ispektrum ta' frekwenzi tar-radju, għal apparat li juża teknoloġija ultra-wideband, b'mod armonizzat fil-Komunità (notifikat bid-dokument numru C(2007) 522)  ( 4 )

282

 

 

2007/134/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Frar 2007 li twaqqaf il-Kunsill Ewropew tar-Riċerka  ( 4 )

286

 

 

2007/135/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Frar 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2003/135/KE fir-rigward ta' l-emenda tal-pjanijiet għall-qerda tad-deni klassiku tal-ħnieżer fi ħnieżer selvaġġi u t-tilqim ta' emerġenza tal-ħnieżer selvaġġi kontra d-deni klassiku tal-ħnieżer f'ċerti nħawi ta' l-Istat Federali tar-Rhineland-Palatinate (il-Ġermanja) (notifikat bid-dokument numru C(2007) 527)

292

 

 

2007/136/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Frar 2007 li tfassal miżuri tranżizzjonali għas-sistema ta' l-identifikazzjoni u reġistrazzjoni ta' l-annimali ovini u kaprini fil-Bulgaria, kif inhu previst fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 (notifikat bid-dokument numru C(2007) 533)  ( 4 )

295

 

 

2007/137/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Frar 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2006/805/KE fir-rigward tal-miżuri għall-kontroll tad-deni klassiku tal-ħnieżer fil-Ġermanja (notifikat bid-dokument numru C(2007) 535)  ( 4 )

297

 

 

2007/139/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Frar 2007 li tawtorizza eżenzjoni temporanja mill-Artikoli 4(3) u 5(1) tar-Regolament (KE) Nru 2037/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Sustanzi li Jnaqqsu s-Saff ta' l-Ożonu, fir-rigward ta' l-użu u t-tqegħid fis-suq ta' l-HCFC-225cb għall-produzzjoni tal-fluworopolimeri (notifikat bid-dokument numru C(2007) 556)

299

 

 

2007/141/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Frar 2007 li tistabbilixxi li l-Artikolu 30(1) tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2004/17/KE tal-31 ta' Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi ta' l-ilma, l-enerġija, t-trasport u postali japplika għall-provvista ta' l-elettriku fl-Ingilterra, fl-Iskozja u f'Wales (notifikat bid-dokument numru C(2007) 559)  ( 4 )

301

 

 

2007/142/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Frar 2007 li tistabbilixxi Tim Veterinarju Komunitarju ta' Emerġenza sabiex jgħin lill-Kummissjoni fl-appoġġ għall-Istati Membri u pajjiżi terzi fi kwistjonijiet veterinarji marbuta ma' ċertu mard ta' l-annimali

305

 

 

2007/146/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Frar 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2005/393/KE fir-rigward tal-kondizzjonijiet għall-eżenzjoni mill-projbizzjoni ta' spedizzjoni għal kummerċ intrakomunitarju u fir-rigward tad-demarkazzjoni ta' żoni ristritti fil-Bulgarija, Franza, il-Ġermanja, u l-Italja (notifikat bid-dokument numru C(2006) 597)  ( 4 )

308

 

 

2007/148/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' Marzu 2007 li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/694/KE tat-13 ta' Ottubru 2006 li tipprojbixxi t-tqegħid fis-suq ta' ġobon moxx iffabbrikat fi stabbiliment tal-ħalib fir-Renju Unit (notifikat bid-dokument numru C(2006) 639)  ( 4 )

315

 

 

2007/151/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Marzu 2007 li temenda d-Deċiżjonijiet 94/741/KE u 97/622/KE li jikkonċernaw il-kwestjonarji għar-rapporti ta' l-Istati Membri fuq l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2006 dwar l-iskart, u l-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE tat-12 ta' Diċembru 1991 dwar skart perikoluż (notifikat bid-dokument numru C(2006) 634)  ( 4 )

317

 

 

2007/152/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Marzu 2007 temenda d-Deċiżjoni 2006/805/KE dwar il-miżuri ta' kontroll tas-saħħa ta' l-annimali marbuta mad-deni klassiku tal-ħnieżer fl-Ungerija (notifikat bid-dokument numru C(2006) 671)  ( 4 )

320

 

 

2007/153/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 Marzu 2007 li timmodifika l-Anness A għad-Deċiżjoni 2006/679/KE tat-28 ta' Marzu 2006 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità fir-rigward tas-subsistema ta' kontroll u ta' sinjalar tas-sistema ferrovjarja konvenzjonali trans-Ewropea u l-Anness A għad-Deċiżjoni 2006/860/KE tas-7 ta' Novembru 2006 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabilità fir-rigward tas-subsistema ta' kontroll u ta' sinjalar tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea ta' veloċità għolja (notifikat bid-dokument numru C(2006) 675)  ( 4 )

323

 

 

2007/156/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Marzu 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2005/51/KE fir-rigward tal-perijodu li fih il-ħamrija li hija kkontaminata mill-pestiċidi jew minn aġenti tat-tniġġis organiċi persistenti jistgħu jiġu introdotti fil-Komunità għal raġunijiet ta' dekontaminazzjoni (notifikat bid-dokument numru C(2006) 663)

328

 

 

2007/157/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Marzu 2007 li tirrevoka d-Deċiżjoni 2005/317/KE dwar miżuri ta' emerġenza fir-rigward ta' l-organiżmu mhux awtorizzat, immodifikat ġenetikament Bt10 fil-prodotti tal-qamħirrum (notifikat bid-dokument numru C(2006) 674)  ( 4 )

329

 

 

2007/158/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Marzu 2007 li temenda d-Deċiżjonijiet 2003/804/KE u 2003/858/KE, fir-rigward ta' importazzjoni ħut ħaj u molluski intenzjonati għall-konsum mill-bniedem minn Pajjiżi Terzi elenkati fir-Regolament tal-Kummissjoni 2076/2005 (notifikat bid-dokument numru C(2006) 682)  ( 4 )

331

 

 

2007/166/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Jannar 2007 li tadotta l-lista ta' spetturi u ta' mezzi ta' spezzjoni fil-Komunità skond l-Artikolu 28(4) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 ta' l-20 ta' Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skond il-Politika Komuni dwar is-Sajd

333

 

 

2007/167/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Marzu 2007 li tidderoga mir-regoli dwar l-oriġini definiti fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/822/KE, f'dak li jirrigwarda ċerti prodotti tas-sajd importati minn Saint Pierre et Miquelon (notifikat bid-dokument numru C(2006) 834)  ( 4 )

343

 

 

2007/169/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Marzu 2007 jistabbilixxi li l-Artikolu 30(1) tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2004/17/KE tal-31 ta' Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri ta' xiri ta' entitajiet li joperaw fis-setturi ta' l-ilma, l-enerġija, it-trasport u s-servizzi postali japplika għal ċerti servizzi ta' courier u ta' posta tal-pakketti fid-Danimarka (notifikat bid-dokument numru C(2006) 840)  ( 4 )

346

 

 

2007/170/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Marzu 2007 li tistipula r-rekwiżiti tan-netwerk għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen II (l-1 pilastru) (notifikat bid-dokument numru C(2006) 845)

349

 

 

2007/171/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Marzu 2007 li tistipula r-rekwiżiti tan-netwerk għas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen II (it-3 pilastru)

358

 

 

2007/172/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Marzu 2007 għall-ħolqien ta' grupp ta' koordinaturi għar-rikonoxximent tal-kwalifiċi professjonali

367

 

 

2007/174/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-20 ta' Marzu 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2003/467/KE fir-rigward tad-dikjarazzjoni li ċerti provinċji jew reġjuni fl-Italja huma uffiċjalment ħielsa mit-tuberkulożi bovina, il-bruċellożi bovina u l-lewkożi bovina enżootika u li reġjun tal-Polonja huwa uffiċjalment ħieles mil-lewkożi bovina enżootika (notifikat bid-dokument numru C(2007) 1201)  ( 4 )

369

 

 

2007/182/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Marzu 2007 dwar stħarriġ għall-marda ta' tnewwin kroniku fiċ-ċriev (notifikat bid-dokument numru C(2007) 860)  ( 4 )

373

 

 

2007/183/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Marzu 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2005/760/KE li għandha x'taqsam ma' ċerti miżuri protettivi fir-rigward ta' influwenza tat-tjur ta' patoġeniċità għolja f'ċerti pajjiżi terzi għall-importazzjoni ta' għasafar maqbudin (notifikat bid-dokument numru C(2007) 1259)  ( 4 )

380

 

 

2007/184/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Marzu 2007 fir-rigward tal-pubblikazzjoni tar-referenza ta' l-istandard EN 71-1:2005 “Is-Sikurezza tal-Ġugarelli – Parti 1: karatteristiċi mekkaniċi u fiżiċi” fir-rigward tar-rekwiżiti tekniċi dwar ġugarelli emisferiċi skond id-Direttiva tal-Kunsill 88/378/KEE dwar is-sikurezza tal-ġugarelli (notifikat bid-dokument numru C(2007) 1256)  ( 4 )

382

 

 

2007/176/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2006 Lista ta' standards u/jew speċifikazzjonijiet għal netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni elettronika, u faċilitajiet u servizzi assoċjati, li tissostitwixxi kull verżjoni preċedenti (notifikat bid-dokument numru C(2006) 6364)  ( 4 )

385

 

 

2007/177/KE

 

 

Deċiżjoni Nru 1/2006 tal-Kumitat Konġunt ta' Ġestjoni mwaqqaf taħt il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika taċ-Ċili dwar miżuri sanitarji u fitosanitarji applikabbli għall-kummerċ fl-annimali u fil-prodotti ta' l-annimali, pjanti u prodotti tal-pjanti u oġġetti oħra u l-benesseri ta' l-annimali tad-9 ta' Novembru 2006 li temenda l-Appendiċi IC. IIIA, IIIB u XI għall-Anness IV tal-Ftehim

394

 

 

2007/188/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Marzu 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2006/596/KE li telenka l-lista ta' reġjuni eliġibbli għall-finanzjament mill-Fondi Strutturali skond l-objettiv ta' Konverġenza għall-perjodu 2007-2013 għal dak li jikkonċerna l-Bulgarija u r-Rumanija (notifikat bid-dokument numru C(2007) 1282)

407

 

 

2007/189/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Marzu 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2006/595/KE li telenka l-lista ta' reġjuni eliġibbli għall-finanzjament mill-Fondi Strutturali skond l-objettiv ta' Konverġenza għall-perjodu 2007-2013 għal dak li jikkonċerna l-Bulgarija u r-Rumanija (notifikat bid-dokument numru C(2007) 1283)

409

 

 

2007/190/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Marzu 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2006/769/KE li tfassal il-lista ta' reġjuni u żoni eliġibbli għal finanzjament mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali taħt il-fergħat transkonfinali u transnazzjonali ta' l-objettiv tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea għall-perjodu 2007-2013 fir-rigward tal-Bulgarija u r-Rumanija (notifikat bid-dokument numru C(2007) 1284)

410

 

 

2007/191/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Marzu 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2006/594/KE li tiffissa allokazzjoni indikattiva minn Stat Membru ta' l-approprjazzjonijiet ta' impenn għall-għan ta' Konverġenza għall-perjodu 2007-2013 li tikkonċerna l-Bulgarija u r-Rumanija (notifikat bid-dokument numru C(2007) 1290)

412

 

 

2007/196/KE

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Marzu 2007 dwar is-sorveljanza tal-preżenza ta' furan fil-prodotti ta' l-ikel  ( 4 )

416

 

 

2007/201/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Marzu 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2002/757/KE dwar miżuri fitosanitarji proviżorji ta' emerġenza sabiex ma jitħalliex id-dħul u l-firxa fil-Komunità tal-Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (notifikat bid-dokument numru C(2007) 1292)

418

 

 

2007/202/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Marzu 2007 li temenda l-Appendiċi B ta' l-Anness XII għall-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-2003 fir-rigward ta' ċerti stabbilimenti fis-setturi tal-laħam, tal-ħut u tal-ħalib fil-Polonja (notifikat bid-dokument numru C(2007) 1305)  ( 4 )

421

 

 

2007/206/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Marzu 2007 li tiddikjara li l-Kunsill Konsultattiv Reġjonali tal-Flotta ta' l-Ibħra Miftuħa/Vjaġġi Twal taħt il-Politika Komuni tas-Sajd, beda jopera

427

 

 

2007/208/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Marzu 2007 rigward kontribuzzjoni finanzjarja mill-Komunità lejn stħarriġ bażilineari dwar il-prevalenza ta' Salmonella fid-dundjani li għandu jitwettaq fil-Bulgarija u fir-Rumanija (notifikat bid-dokument numru C(2007) 1401)

428

 

 

2007/212/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' April 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2003/248/KE rigward l-estensjoni taż-żmien għad-derogi temporanji minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE dwar pjanti tal-frawli (Fragaria L.), maħsuba biex jinżergħu, minbarra ż-żerriegħa, ġejjin mill-Arġentina (notifikat bid-dokument numru C(2007) 1428)

433

 

 

2007/213/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta' April 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2007/31/KE li tistipula l-miżuri tranżitorji fir-rigward tad-dispaċċ ta' ċerti prodotti tas-setturi tal-laħam u tal-ħalib koperti bir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill mill-Bulgarija lejn Stati Membri oħra (notofikat bid-dokument numru C(2007) 1443)  ( 4 )

434

 

 

2007/214/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' April 2007 li ttemm il-proċediment anti–dumping li jikkonċerna l-importazzjonijiet tal-pentaerythritol li joriġinaw fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, fir-Russja, fit-Turkija, fl-Ukrajna u fl-Istati Uniti ta' l-Amerika

436

 

 

2007/218/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Marzu 2007 dwar l-emendar tad-Deċiżjoni C(2006) 4332 finali, li tistipula allokazzjoni annwali indikattiva skond l-Istat Membru għall-perjodu mill-1 ta' Jannar 2007 sal-31 ta' Diċembru 2013 mill-approprjazzjonijiet ta' l-impenji tal-Komunità mill-Fond Ewropew għas-Sajd (notifikat bid-dokument numru C(2007) 1313)

451

 

 

2007/219/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Marzu 2007 li tikkonċerna l-kontribuzzjoni finanazjarja Komunitarja lejn stħarriġ ta' bażi dwar il-prevalenza tas-Salmonella fil-majjali għall-qatla li għandu jinġieb fis-seħħ ġewwa l-Bulgarija u r-Rumanija (notifikat bid-dokument numru C(2007) 1394)

455

 

 

2007/220/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-4 ta' April 2007 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/250/KE rigward l-estensjoni tat-tul taż-żmien ta' derogi temporanji minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE rigward xtieli tal-frawli (Fragaria L.), maħsuba għat-tħawwil, minbarra ż-żrieragħ, li joriġinaw mir-Repubblika ta' l-Afrika ta' Isfel (notifikat bid-dokument numru C(2007) 1454)

464

 

 

2007/221/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-4 ta' April 2007 li temenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/249/KE fir-rigward ta' l-estensjoni taż-żmien għad-derogi temporanji minn certi dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE dwar pjanti tal-frawli (Fragaria L.), intiżi biex jinżergħu, minbarra ż-żerriegħa, ġejjin miċ-Ċili (notifikat bid-dokument numru C(2007) 1455)

465

 

 

2007/222/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-4 ta' April 2007 Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni li tiddikjara li l-Kunsill Konsultattiv Reġjonali ta' l-ilmijiet tal-lbiċ skond il-Politika Komuni tas-Sajd, beda jopera

466

 

 

2007/224/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-4 ta' April 2007 li tikkonċerna l-pubblikazzjoni tar-referenza ta' l-istandard EN 71-1:2005 “Sikurezza tal-Ġugarelli – Parti 1: proprjetajiet mekkaniċi u fiżiċi” fir-rigward tal-kondizzjonijiet tekniċi dwar missili fil-ġugarelli li għandhom diska tal-lastku bħala parti li tieħu l-impatt bi qbil mad-Direttiva tal-Kunsill 88/378/KEE dwar is-sikurezza tal-ġugarelli (notifikat bid-dokument numru C(2007) 1460)  ( 4 )

467

 

 

2007/225/KE

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' April 2007 dwar programm koordinat ta' sorveljanza mill-Komunità għall-2007 biex tiġi aċċertata l-konformità mal-livelli massimi ta' residwi ta' pestiċidi ġewwa u fuq iċ-ċereali u ċerti prodotti oħra li joriġinaw mill-pjanti u li tikkonċerna programmi nazzjonali ta' monitoraġġ għall-2008 (notifikat bid-dokument numru C(2007) 1452)  ( 4 )

470

 

 

2007/227/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' April 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2005/393/KE dwar żoni ristretti fir-rigward tal-bluetongue (notifikat bid-dokument numru C(2007) 1525)  ( 4 )

477

 

 

2007/228/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' April 2007 li tfassal miżuri tranżizzjonali għas-sistema ta' l-identifikazzjoni u reġistrazzjoni ta' l-annimali ovini u kaprini fir-Rumanija, kif inhu previst fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 (notifikat bid-dokument numru C(2007) 1527)  ( 4 )

481

 

 

2007/229/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' April 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2004/452/KE li tistabbilixxi lista ta' istituzzjonijiet li r-riċerkaturi tagħhom jistgħu jkollhom aċċess għal data kunfidenzjali għal għanijiet xjentifiċi (notifikat bid-dokument numru C(2007) 1546)  ( 4 )

483

 

 

2007/230/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' April 2007 dwar formola li tikkonċerna l-leġiżlazzjoni soċjali marbuta ma' l-attivitajiet tat-trasport bit-triq (notifikat bid-dokument numru C(2007) 1470)

486

 

 

2007/231/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' April 2007 li temenda d-Deċiżjoni 2006/502/KE li teħtieġ li l-Istati Membri jieħdu miżuri sabiex jiżguraw li fis-suq jitqiegħdu biss lajters li ma huma ta' ebda periklu ghat-tfal u li jipprojbixxu t-tqegħid fis-suq ta' lajters tat-tip “novelty”(notifikat bid-dokument numru C(2007) 1567)  ( 4 )

488

 

 

2007/232/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Marzu 2007 dwar it-tqegħid fis-suq, skond id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ta' prodotti taż-żrieragħ tal-lift (Brassica napus L., linji Ms8, Rf3 u Ms8xRf3) immodifikati ġenetikament sabiex jittolleraw l-erbiċida ammonju tal-glufosinat (notifikat bid-dokument numru C(2007) 1234)

490

 

 

2007/237/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' April 2007 li temenda d-Deċiżjoni 92/452/KEE dwar ċerti gruppi ta' ġbir u produzzjoni ta' embrijuni fil-Kanada, fi New Zealand u fl-Istati Uniti ta' l-Amerika (notifikat bid-dokument numru C(2007) 1582)

495

 

 

2007/240/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' April 2007 li tistabbilixxi ċ-ċertifikati veterinarji l-ġodda għall-introduzzjoni ta' annimali ħajjin, tas-semen, ta' l-embrijuni, ta' l-ova u tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali fil-Komunità fil-qafas tad-Deċiżjonijiet 79/542/KEE, 92/260/KEE, 93/195/KEE, 93/196/KEE, 93/197/KEE, 95/328/KE, 96/333/KE, 96/539/KE, 96/540/KE, 2000/572/KE, 2000/585/KE, 2000/666/KE, 2002/613/KE, 2003/56/KE, 2003/779/KE, 2003/804/KE, 2003/858/KE, 2003/863/KE, 2003/881/KE, 2004/407/KE, 2004/438/KE, 2004/595/KE, 2004/639/KE u 2006/168/KE (notifikat bid-dokument numru C(2007) 1622)  ( 4 )

498

 

 

Corrigenda

 

 

Corrigendum għall-ħarġa speċjali bil-Malti bin-numru L 118 M (Il-Ħarġa Speċjali, Volum 50, 8 ta’ Mejju 2007)

512

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti għanda n-Nru L 219 M.

 

(4)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top