EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_03_060_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
03. Poljoprivreda
Svezak 60

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.03.060.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

03.   Poljoprivreda

Svezak 060

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1999

L 290

32

 

 

31999D0724

 

 

 

(1999/724/EZ)
Odluka Komisije od 28. listopada 1999. o izmjeni Priloga II. Direktivi Vijeća 92/118/EEZ kojom se propisuju zahtjevi zdravlja životinja i javnog zdravlja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu proizvoda koji ne podliježu navedenim zahtjevima propisanim posebnim pravilima Zajednice iz Priloga A poglavlja I. Direktive 89/662/EEZ i, s obzirom na patogene tvari, iz Direktive 90/425/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 3493) (1)

3

1999

L 331

71

 

 

31999D0879

 

 

 

(1999/879/EZ)
Odluka Vijeća od 17. prosinca 1999. o stavljanju na tržište i primjeni goveđeg somatotropina (BST) i o stavljanju izvan snage Odluke 90/218/EEZ

12

2000

L 281

16

 

 

32000D0678

 

 

 

(2000/678/EZ)
Odluka Komisije od 23. listopada 2000. o utvrđivanju detaljnih pravila za registraciju gospodarstava u nacionalne baze podataka za svinje, predviđene Direktivom Vijeća 64/432/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 3075) (1)

14

2000

L 289

38

 

 

32000D0707

 

 

 

(2000/707/EZ)
Odluka Komisije od 6. studenoga 2000. o financijskoj pomoći Zajednice za pohranu antigena za proizvodnju cjepiva za slinavku i šap u Francuskoj, Italiji i Ujedinjenoj Kraljevini i o izmjeni Odluke 2000/112/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 3175)

16

2001

L 104

6

 

 

32001D0304

 

 

 

(2001/304/EZ)
Odluka Komisije od 11. travnja 2001. o označivanju i uporabi određenih proizvoda životinjskog podrijetla u vezi s Odlukom 2001/172/EZ o određenim zaštitnim mjerama za slinavku i šap u Ujedinjenoj Kraljevini (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 1114) (1)

19

2001

L 122

31

 

 

32001D0345

 

 

 

(2001/345/EZ)
Odluka Komisije od 2. svibnja 2001. o izmjeni Odluke 2001/304 o označivanju i uporabi određenih proizvoda životinjskog podrijetla u vezi s Odlukom 2001/172/EZ o određenim zaštitnim mjerama za slinavku i šap u Ujedinjenoj Kraljevini (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 1208) (1)

22

2001

L 214

49

 

 

32001D0611

 

 

 

(2001/611/EZ)
Odluka Komisije od 20. srpnja 2001. o izmjeni Odluke 92/160/EEZ o regionalizaciji Meksika i o izmjeni odluka 92/260/EEZ, 93/195/EEZ, 93/196/EEZ i 93/197/EEZ o uvozu kopitara iz Meksika, te o stavljanju izvan snage odluka 95/392/EZ i 96/486/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2001) 2214) (1)

24

2002

L 084

73

 

 

32002D0249

 

 

 

(2002/249/EZ)
Odluka Komisije od 27. ožujka 2002. o određenim zaštitnim mjerama s obzirom na određene proizvode ribarstva i akvakulture namijenjene prehrani ljudi koji se uvoze iz Mjanmara (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 1302) (1)

26

2002

L 084

77

 

 

32002D0251

 

 

 

(2002/251/EZ)
Odluka Komisije od 27. ožujka 2002. o određenim zaštitnim mjerama s obzirom na meso peradi i određene proizvode ribarstva i akvakulture namijenjene prehrani ljudi koji se uvoze iz Tajlanda (priopćena pod dokumentom broj C(2002) 1319) (1)

28

2002

L 206

20

 

 

32002D0635

 

 

 

(2002/635/EZ)
Odluka Komisije od 31. srpnja 2002. o izmjeni odluka 92/160/EEZ, 92/260/EEZ i 93/197/EEZ u pogledu izvoza registriranih konja iz Turske i stavljanju izvan snage Odluke 98/404/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 2878) (1)

30

2002

L 211

23

 

 

32002D0646

 

 

 

(2002/646/EZ)
Odluka Komisije od 31. srpnja 2002. o izmjeni Odluke 1999/283/EZ o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja i veterinarskog certificiranja za uvoz svježeg mesa iz određenih afričkih zemalja, posebno u vezi s Bocvanom i o izmjeni Odluke 2000/585/EZ o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja i veterinarskog certificiranja za uvoz divljači i divljači iz uzgoja i mesa kunića iz trećih zemalja (priopćena pod brojem dokumenta C(2002) 2889) (1)

37

2002

L 315

14

 

 

32002L0033

 

 

 

Direktiva 2002/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2002. o izmjeni direktiva Vijeća 90/425/EEZ i 92/118/EEZ s obzirom na zdravstvene zahtjeve za nusproizvode životinjskog podrijetla

43

2003

L 028

45

 

 

32003D0074

 

 

 

(2003/74/EZ)
Odluka Komisije od 31. siječnja 2003. o izmjeni odluka Komisije 1999/283/EZ i 2000/585/EZ u vezi s Bocvanom (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 403) (1)

45

2003

L 071

17

 

 

32003D0181

 

 

 

(2003/181/EZ)
Odluka Komisije od 13. ožujka 2003. o izmjeni Odluke 2002/657/EZ u vezi s određivanjem minimalno potrebnih granica učinkovitosti (MRPL) za određene rezidue u hrani životinjskog podrijetla (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 764) (1)

51

2003

L 154

112

 

 

32003D0459

 

 

 

(2003/459/EZ)
Odluka Komisije od 20. lipnja 2003. o određenim zaštitnim mjerama vezano uz virus majmunskih boginja (priopćena pod brojem dokumenta C(2003) 1953) (1)

53

2004

L 154

50

 

 

32004D0433

 

 

 

(2004/433/EZ)
Odluka Komisije od 29. travnja 2004. o utvrđivanju prijelaznih mjera za Latviju kojima se odstupa od Direktive Vijeća 1999/74/EZ u pogledu visine kaveza za kokoši nesilice (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 1628) (1)

55

2005

L 004

15

 

 

32005D0010

 

 

 

(2005/10/EZ)
Odluka Komisije od 30. prosinca 2004. o izmjeni Odluke 2004/666/EZ u pogledu ponovnog uvođenja cijepljenja u određenim dijelovima Italije koji su pogođeni niskopatogenom influencom ptica i o proširenju mjera kontrole premještanja (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 5541) (1)

58

2005

L 059

40

 

 

32005D0176

 

 

 

(2005/176/EZ)
Odluka Komisije od 1. ožujka 2005. o šifriranom obliku i oznakama za prijavu bolesti životinja u skladu s Direktivom Vijeća 82/894/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 993) (1)

60

2005

L 078

43

 

 

32005L0024

 

 

 

Direktiva Vijeća 2005/24/EZ od 14. ožujka 2005. o korištenju jajnih stanica i embrija te o centrima za pohranu sjemena čistokrvnih životinja za rasplod vrste goveda (1)

62

2005

L 263

20

 

 

32005D0692

 

 

 

(2005/692/EZ)
Odluka Komisije od 6. listopada 2005. o određenim mjerama zaštite u vezi s influencom ptica u nekoliko trećih zemalja (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 3704) (1)

64

2005

L 340

68

 

 

32005D0932

 

 

 

(2005/932/EZ)
Odluka Komisije od 21. prosinca 2005. o izmjeni Priloga E Direktivi Vijeća 91/68/EEZ vezano uz ažuriranje obrazaca zdravstvenih certifikata za ovce i koze (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 5506) (1)

66

2006

L 055

44

 

 

32006D0146

 

 

 

(2006/146/EZ)
Odluka Komisije od 21. veljače 2006. o određenim zaštitnim mjerama u vezi s određenim velešišmišima, psima i mačkama koji dolaze iz Malezije (poluotoka) i Australije (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 417) (1)

68

2007

L 080

11

 

 

32007D0174

 

 

 

(2007/174/EZ)
Odluka Komisije od 20. ožujka 2007. o izmjeni Odluke 2003/467/EZ u pogledu izjave da su određene pokrajine ili regije Italije službeno slobodne od tuberkuloze goveda, bruceloze goveda i enzootske goveđe leukoze te da je regija Poljske službeno slobodna od enzootske goveđe leukoze (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 1201) (1)

71

2007

L 172

87

 

 

32007D0454

 

 

 

(2007/454/EZ)
Odluka Komisije od 29. lipnja 2007. o izmjeni Odluke 2006/415/EZ u pogledu određenih mjera zaštite u vezi s jako patogenom influencom ptica podtipa H5N1 u peradi u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 3183) (1)

75

2008

L 089

3

 

 

32008R0289

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 289/2008 od 31. ožujka 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1266/2007 o provedbenim pravilima za Direktivu Vijeća 2000/75/EZ s obzirom na kontrolu, sustavno praćenje, nadziranje i ograničenje premještanja određenih životinja prijemljivih vrsta u odnosu na bolest plavog jezika (1)

77

2008

L 117

22

 

 

32008R0394

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 394/2008 od 30. travnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1266/2007 u pogledu uvjeta za izuzeće određenih životinja prijemljivih vrsta od zabrane izlaska predviđene u Direktivi Vijeća 2000/75/EZ (1)

83

2008

L 263

18

 

 

32008D0771

 

 

 

(2008/771/EZ)
Odluka Komisije od 30. rujna 2008. o neuvrštenju buprofezina u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 5109) (1)

85

2008

L 277

36

 

 

32008D0804

 

 

 

(2008/804/EZ)
Odluka Komisije od 17. listopada 2008. o izmjeni Odluke 2004/211/EZ u pogledu unosa za Brazil, Crnu Goru i Srbiju na popisu trećih zemalja i njihovih dijelova iz kojih je odobren uvoz živih kopitara te sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara u Zajednicu (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 6024) (1)

87

2008

L 283

49

 

 

32008D0817

 

 

 

(2008/817/EZ)
Odluka Komisije od 22. listopada 2008. o izmjeni Odluke 2007/777/EZ u pogledu uvoza određenih mesnih proizvoda iz Nove Kaledonije u Zajednicu (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 6050) (1)

89

2008

L 285

15

 

 

32008D0819

 

 

 

(2008/819/EZ)
Odluka Komisije od 20. listopada 2008. o neuvrštenju butralina u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ i o povlačenju odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 6066) (1)

93

2008

L 294

14

 

 

32008D0829

 

 

 

(2008/829/EZ)
Odluka Komisije od 30. listopada 2008. o izmjeni Priloga Odluci 2007/453/EZ o utvrđivanju GSE statusa država članica ili trećih zemalja ili njihovih regija na osnovu njihove GSE rizičnosti (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 6274) (1)

95

2008

L 345

83

 

 

32008D0971

 

 

 

(2008/971/EZ)
Odluka Vijeća od 16. prosinca 2008. o jednakovrijednost šumskog reprodukcijskog materijala proizvedenog u trećim zemljama

97

2009

L 002

9

 

 

32009D0003

 

 

 

(2009/3/EZ)
Odluka Komisije od 18. prosinca 2008. o uspostavi rezervi cjepiva Zajednice protiv konjske kuge

102

2009

L 071

59

 

 

32009D0241

 

 

 

(2009/241/EZ)
Odluka Komisije od 16. ožujka 2009. o neuvrštavanju triflumurona u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ te o povlačenju dozvola za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 1681) (1)

104

2009

L 087

155

 

 

32009R0220

 

 

 

Uredba (EZ) br. 220/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 999/2001 o utvrđivanju pravila za sprečavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija, u pogledu provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji

106

2009

L 127

3

 

 

32009R0430

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 430/2009 od 25. svibnja 2009. o odobravanju izmjena koje nisu manje u specifikaciji za naziv upisan u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Kölsch (ZOZP))

108

2009

L 151

37

 

 

32009D0464

 

 

 

(2009/464/EZ)
Odluka Komisije od 15. lipnja 2009. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja fluopirama u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 4437) (1)

110

2009

L 166

74

 

 

32009D0494

 

 

 

(2009/494/EZ)
Odluka Komisije od 25. lipnja 2009. o određenim zaštitnim mjerama u vezi s visoko patogenom influencom ptica podtipa H5N1 u Hrvatskoj i Švicarskoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 4977) (1)

112

2009

L 194

56

 

 

32009D0560

 

 

 

(2009/560/EZ)
Odluka Komisije od 22. srpnja 2009. o odobrenju određenih izmijenjenih programa iskorjenjivanja i praćenja bolesti životinja i zoonoza za 2009. godinu te o izmjeni Odluke 2008/897/EZ u pogledu financijskog doprinosa Zajednice određenim državama članicama za programe koji su odobreni tom Odlukom (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 5475)

115

2009

L 204

39

 

 

32009D0600

 

 

 

(2009/600/EZ)
Odluka Komisije od 5. kolovoza 2009. o izmjeni Odluke 2003/467/EZ vezano uz izjavu da su određene države članice i njihove regije službeno slobodne od bruceloze goveda (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 6086) (1)

119

2009

L 205

10

 

 

32009R0719

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 719/2009 od 6. kolovoza 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1251/2008 u pogledu popisa trećih zemalja i područja iz kojih se mogu uvoziti neki rakovi i ukrasne akvatične životinje u Zajednicu (1)

123

2009

L 213

26

 

 

32009D0616

 

 

 

(2009/616/EZ)
Odluka Komisije od 17. kolovoza 2009. o neuvrštavanju naftnog ulja CAS 92062-35-6 u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ te o povlačenju dozvola za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 6303) (1)

128

2009

L 213

28

 

 

32009D0617

 

 

 

(2009/617/EZ)
Odluka Komisije od 17. kolovoza 2009. o neuvrštavanju parafinskog ulja CAS 64742-54-7 u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ te o povlačenju dozvola za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 6305) (1)

130

2009

L 227

3

 

 

32009R0789

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 789/2009 od 28. kolovoza 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1266/2007 u pogledu zaštite od vektora i minimalnih zahtjeva za programe praćenja i nadziranja bolesti plavog jezika (1)

132

2009

L 251

31

 

 

32009D0715

 

 

 

(2009/715/EZ)
Odluka Komisije od 23. rujna 2009. o neuvrštavanju klortal-dimetila u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ te o povlačenju dozvola za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 6431) (1)

136

2009

L 314

100

 

 

32009D0865

 

 

 

(2009/865/EZ)
Odluka komisije od 30. studenoga 2009. kojom se državama članicama dozvoljava produljenje privremenih dozvola izdanih za nove aktivne tvari metaflumizon i gama-cihalotrin (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 9366) (1)

138

2009

L 315

11

 

 

32009D0870

 

 

 

(2009/870/EZ)
Odluka Komisije od 27. studenoga 2009. o izmjeni Odluke 2009/821/EZ s obzirom na popis graničnih inspekcijskih postaja (priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 9199) (1)

140

2009

L 318

23

 

 

32009L0143

 

 

 

Direktiva Vijeća 2009/143/EZ od 26. studenoga 2009. o izmjeni Direktive 2000/29/EZ u pogledu delegiranja zadaća laboratorijskog ispitivanja

144

2009

L 318

41

 

 

32009D0887

 

 

 

(2009/887/EZ)
Odluka Komisije od 30. studenoga 2009. o neuvrštavanju bifentrina u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ te o povlačenju dozvola za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže tu aktivnu tvar (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 9196) (1)

146

2009

L 328

70

 

 

32009D0951

 

 

 

(2009/951/EU)
Odluka Komisije od 14. prosinca 2009. o izmjeni priloga I. i II. Odluci 2006/766/EZ o utvrđivanju popisa trećih zemalja i državnih područja iz kojih je dopušten uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva (priopćeno pod brojem dokumenta C(2009) 9870) (1)

148

2009

L 336

36

 

 

32009D0976

 

 

 

(2009/976/EU)
Odluka Komisije od 15. prosinca 2009. o izmjeni Priloga D Direktivi Vijeća 64/432/EEZ u pogledu dijagnostičkih testova za enzootsku leukozu goveda (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 9951) (1)

154

2010

L 038

15

 

 

32010D0084

 

 

 

(2010/84/EU)
Odluka Komisije od 9. veljače 2010. o određivanju novog roka za dostavljanje dokumentacije za određene tvari koju treba pregledati u okviru desetogodišnjeg programa rada iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 764) (1)

160

2010

L 061

35

 

 

32010D0150

 

 

 

(2010/150/EU)
Odluka Komisije od 10. ožujka 2010. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja fenpirazamina u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 1268) (1)

162

2010

L 069

18

 

 

32010D0164

 

 

 

(2010/164/EU)
Odluka Komisije od 18. ožujka 2010. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja ulja kadifice i ulja majčine dušice u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 1579) (1)

164

2010

L 121

10

 

 

32010D0276

 

 

 

(2010/276/EU)
Odluka Komisije od 10. svibnja 2010. o izmjeni priloga I. i II. Odluci 2009/861/EZ o prijelaznim mjerama na temelju Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prerade sirovog mlijeka koje ne udovoljava zahtjevima u određenim objektima za preradu mlijeka u Bugarskoj (priopćeno pod brojem dokumenta C(2010) 2953) (1)

166

2010

L 121

16

 

 

32010D0277

 

 

 

(2010/277/EU)
Odluka Komisije od 12. svibnja 2010. o izmjeni Odluke 2009/821/EZ u pogledu popisa graničnih inspekcijskih postaja i veterinarskih jedinica u sustavu Traces (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 3040) (1)

172

2010

L 150

42

 

 

32010R0514

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 514/2010 od 15. lipnja 2010. o odobrenju Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) kao dodatka hrani za životinje za sve vrste životinja (1)

178

2010

L 159

18

 

 

32010R0558

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 558/2010 od 24. lipnja 2010. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (1)

180

2010

L 160

30

 

 

32010D0355

 

 

 

(2010/355/EU)
Odluka Komisije od 25. lipnja 2010. o neuvrštavanju trifluralina u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 4199) (1)

184

2010

L 216

19

 

 

32010D0455

 

 

 

(2010/455/EU)
Odluka Komisije od 13. kolovoza 2010. o izmjeni odluka 2008/934/EZ i 2008/941/EZ u pogledu datuma do kojeg odobrenja mogu i dalje biti na snazi i produljenja roka u slučajevima kada je prijavitelj podnio zahtjev u skladu s ubrzanim postupkom prema Uredbi (EZ) br. 33/2008 (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 5536) (1)

186

2010

L 263

4

 

 

32010R0875

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 875/2010 od 5. listopada 2010. o odobrenju dodatka hrani za životinje u hrani za životinje na 10 godina (1)

188

2010

L 279

3

 

 

32010R0955

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 955/2010 od 22. listopada 2010. o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 798/2008 u pogledu cjepiva protiv newcastleske bolesti (1)

191

2010

L 281

96

 

 

32010D0645

 

 

 

(2010/645/EU)
Odluka Komisije od 26. listopada 2010. o produljenju razdoblja valjanosti Odluke 2002/887/EZ u pogledu prirodno ili umjetno uzgojenih patuljastih biljaka Chamaecyparis Spach, Juniperus L. i Pinus L. podrijetlom iz Japana (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 7249)

198

2010

L 282

39

 

 

32010D0651

 

 

 

(2010/651/EU)
Odluka Komisije od 26. listopada 2010. o izmjeni Odluke 2010/89/EU u pogledu popisa određenih pogona za meso, proizvode ribarstva, proizvode od jaja i hladnjače u Rumunjskoj koji podliježu prijelaznim mjerama u vezi s primjenom određenih strukturnih zahtjeva (priopćeno pod brojem dokumenta C(2010) 7269) (1)

200

2010

L 298

7

 

 

32010R1034

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1034/2010 od 15. studenoga 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1082/2003 o pregledima koji se odnose na zahtjeve za označivanje i registraciju goveda (1)

206

2010

L 303

1

 

 

32010R1053

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1053/2010 od 18. studenoga 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 494/98 vezano uz administrativne sankcije kad nema dokaza o označivanju životinje (1)

209

2010

L 306

42

 

 

32010R1070

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1070/2010 od 22. studenoga 2010. o izmjeni Direktive 2008/38/EZ dodavanjem posebne hranidbene namjene, potpore metabolizmu zglobova u slučaju osteoartritisa kod pasa i mačaka, u popis predviđenih namjena korištenja hrane za životinje (1)

211

2010

L 317

3

 

 

32010R1117

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1117/2010 od 2. prosinca 2010. o odobrenju pripravka limunske kiseline, sorbinske kiseline, timola i vanilina kao dodatka hrani za životinje za odbijenu prasad (nositelj odobrenja Vetagro SpA) (1)

213

2010

L 317

9

 

 

32010R1119

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1119/2010 od 2. prosinca 2010. o odobrenju Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 kao dodatka hrani za životinje za mliječne krave i konje i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1520/2007 (nositelj odobrenja Prosol SpA) (1)

215

2010

L 317

12

 

 

32010R1120

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1120/2010 od 2. prosinca 2010. o odobrenju Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M kao dodatka hrani za životinje za odbijenu prasad (nositelj odobrenja Lallemand SAS) (1)

218

2011

L 030

40

 

 

32011D0078

 

 

 

(2011/78/EU)
Odluka Komisije od 3. veljače 2011. o određenim mjerama sprečavanja prijenosa virusa afričke svinjske kuge iz Rusije u Uniju (objavljeno dokumentom pod brojem C(2011) 503) (1)

220

2011

L 047

19

 

 

32011D0120

 

 

 

(2011/120/EU)
Odluka Komisije od 21. veljače 2011. o neuvrštavanju metil bromida u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 950) (1)

224

2011

L 049

8

 

 

32011R0170

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 170/2011 od 23. veljače 2011. o odobrenju Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 kao dodatka hrani za životinje za prasad (odbijenu) i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1200/2005 (nositelj odobrenja Prosol SpA) (1)

226

2011

L 049

40

 

 

32011D0123

 

 

 

(2011/123/EU)
Odluka Komisije od 23. veljače 2011. o načelnom priznavanju cjelovitosti dokumentacije dostavljene na detaljno razmatranje s ciljem mogućeg uvrštenja sedaksana i Bacillus firmus I-1582 u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 989) (1)

229

2011

L 078

55

 

 

32011D0180

 

 

 

(2011/180/EU)
Odluka Komisije od 23. ožujka 2011. o provedbi Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu uvjeta pod kojima se može odobriti stavljanje na tržište malih pakiranja mješavina standardnog sjemena različitih povrtnih sorata iste vrste (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 1760) (1)

231

2011

L 094

19

 

 

32011R0337

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 337/2011 od 7. travnja 2011. o odobrenju pripravka enzima endo-1,4-beta-ksilanaze i endo-1,3(4)-beta-glukanaze kao dodatka hrani za životinje za perad, odbijenu prasad i svinje za tov (nositelj odobrenja Danisco Animal Nutrition) (1)

233

2011

L 102

10

 

 

32011R0373

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 373/2011 od 15. travnja 2011. o odobrenju pripravka iz Clostridium butyricum FERM-BP 2789 kao dodatka hrani za životinje za manje značajne ptičje vrste, osim ptica nesilica, odbijenu prasad i manje značajne vrste svinja (odbijenih) te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 903/2009 (nositelj odobrenja Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd, kojeg zastupa Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) (1)

235

2011

L 108

11

 

 

32011R0406

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 406/2011 od 27. travnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2380/2001 u vezi sa sastavom dodatka hrani za životinje maduramicin amonij alfa (1)

238

2011

L 108

21

 

 

32011R0408

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 408/2011 od 27. travnja 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1185/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o pesticidima u pogledu oblika prijenosa podataka (1)

240

2011

L 118

2

 

 

32011R0436

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 436/2011 od 5. svibnja 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 690/2008 o priznavanju zaštićenih područja u Zajednici izloženih posebnim rizicima za zdravlje bilja

242

2011

L 134

9

 

 

32011R0496

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 496/2011 od 20. svibnja 2011. o odobrenju natrijevog benzoata kao dodatka hrani za životinje za odbijenu prasad (nositelj odobrenja Kemira Oyj) (1)

244

2011

L 153

194

 

 

32011D0329

 

 

 

(2011/329/EU)
Provedbena odluka Komisije od 1. lipnja 2011. o neuvrštavanju diklorana u Prilog I. Direktivi Vijeća 91/414/EEZ (priopćena u dokumentu broj C(2011) 3731) (1)

246

2011

L 162

15

 

 

32011D0360

 

 

 

(2011/360/EU)
Provedbena odluka Komisije od 20. lipnja 2011. o izmjeni Odluke 2008/855/EZ o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu klasične svinjske kuge u Mađarskoj i Slovačkoj (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 4213) (1)

248

2011

L 180

47

 

 

32011D0403

 

 

 

(2011/403/EU)
Provedbena odluka Komisije od 7. srpnja 2011. o izmjeni priloga II. i III. Odluci 2010/221/EU u pogledu povlačenja programa iskorjenjivanja bakterijske bolesti bubrega za područje Velike Britanije i odobrenja programa nadzora herpesvirusa kamenice 1 μνar za Guernsey (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 4770) (1)

250

2011

L 193

50

 

 

32011D0454

 

 

 

(2011/454/EU)
Provedbena odluka Komisije od 22. srpnja 2011. o određenim zaštitnim mjerama u vezi s klasičnom svinjskom kugom u Litvi (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 5137) (1)

253

2011

L 196

3

 

 

32011R0739

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 739/2011 od 27. srpnja 2011. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (1)

255

2011

L 205

27

 

 

32011R0801

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 801/2011 od 9. kolovoza 2011. o izmjeni Uredbe (EU) br. 206/2010 o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova odobrenih za uvoz u Europsku uniju određenih životinja i svježeg mesa te o zahtjevima veterinarskog certificiranja (1)

258

2011

L 214

22

 

 

32011D0512

 

 

 

(2011/512/EU)
Provedbena odluka Komisije od 18. kolovoza 2011. o izmjeni Priloga I. Odluci 2004/211/EZ u pogledu navoda za Bahrein i Libanon na popisu trećih zemalja i njihovih dijelova iz kojih je odobreno unošenje živih kopitara te sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara u Uniju (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 5863) (1)

260

2011

L 226

2

 

 

32011R0868

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 868/2011 od 31. kolovoza 2011. o odobrenju pripravka Lactobacillus plantarum (DSM 21762) i pripravka Lactobacillus buchneri (DSM 22963) kao dodataka hrani za životinje za sve vrste životinja (1)

263

2011

L 231

15

 

 

32011R0900

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 900/2011 od 7. rujna 2011. o odobrenju lasalocid A natrija kao dodatka hrani za životinje za fazane, biserke, prepelice i jarebice osim ptica nesilica (nositelj odobrenja Alpharma (Belgija) BVBA) (1)

266

2011

L 260

19

 

 

32011D0648

 

 

 

(2011/648/EU)
Provedbena odluka Komisije od 4. listopada 2011. o izmjeni Odluke 2008/185/EZ u pogledu uključivanja Belgije u popis država članica koje su slobodne od bolesti Aujeszkoga (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 6997) (1)

268

2011

L 267

19

 

 

32011D0671

 

 

 

(2011/671/EU)
Provedbena odluka Komisije od 11. listopada 2011. o omogućavanju državama članicama produljenja privremenih odobrenja dodijeljenih za nove aktivne tvari benalaksil-M, gama-cihalotrin i valifenalat (priopćena pod brojem dokumenta C(2011)7092) (1)

272

2011

L 269

37

 

 

32011D0686

 

 

 

(2011/686/EU)
Provedbena odluka Komisije od 13. listopada 2011. o izmjeni Priloga I. Odluci 2004/211/EZ u pogledu navoda za Meksiko na popisu trećih zemalja i njihovih dijelova iz kojih je odobreno unošenje živih kopitara te sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara u Uniju (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 7168) (1)

274

2011

L 278

5

 

 

32011R1074

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1074/2011 od 24. listopada 2011. o odobrenju Saccharomyces cerevisiae NCYC R-625 kao dodatka hrani za životinje za odbijenu prasad (nositelj odobrenja Integro Gida SAN. ve TIC. A.S. kojeg predstavlja RM Associates Ltd) (1)

276

2011

L 281

7

 

 

32011R1086

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1086/2011 od 27. listopada 2011. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i Priloga I. Uredbi Komisije (EZ) br. 2073/2005 o salmoneli u svježem mesu peradi (1)

278

2011

L 287

32

 

 

32011R1112

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1112/2011 od 3. studenoga 2011. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EU) br. 206/2010 u odnosu na stavku za Paragvaj na popisu trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova iz kojih je odobren unos u Uniju određenog svježeg mesa (1)

283

2011

L 302

28

 

 

32011R1190

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1190/2011 od 18. studenoga 2011. o izmjeni Uredaba (EZ) br. 1730/2006 i (EZ) br. 1138/2007 u vezi s nazivom nositelja odobrenja dodatka hrani za životinje benzojeve kiseline (VevoVitall) (1)

285

2011

L 314

12

 

 

32011R1223

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1223/2011 od 28. studenoga 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1688/2005 o uzorkovanju jata podrijetla jaja te mikrobiološkom ispitivanju takvih uzoraka i uzoraka određenog mesa namijenjenih Finskoj i Švedskoj (1)

287

2011

L 327

39

 

 

32011R1276

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1276/2011 od 8. prosinca 2011. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća vezano uz postupak usmrćivanja za život sposobnih parazita u proizvodima ribarstva za prehranu ljudi (1)

289

2011

L 328

53

 

 

32011D0825

 

 

 

(2011/825/EU)
Provedbena odluka Komisije od 8. prosinca 2011. o izmjeni Odluke 2010/221/EU u pogledu nacionalnih mjera za sprečavanje unošenja određenih bolesti akvatičnih životinja u dijelove Irske, Finske i Švedske (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 9002) (1)

292

2011

L 341

45

 

 

32011R1372

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1372/2011 od 21. prosinca 2011. o neodobravanju aktivne tvari acetoklora, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, i o izmjeni Odluke Komisije 2008/934/EZ (1)

295

2011

L 343

26

 

 

32011R1381

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1381/2011 od 22. prosinca 2011. o neodobravanju aktivne tvari kloropikrina, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, i o izmjeni Odluke Komisije 2008/934/EZ (1)

297

2012

L 004

8

 

 

32012L0001

 

 

 

Provedbena direktiva Komisije 2012/1/EU od 6. siječnja 2012. o izmjeni Priloga I. Direktivi Vijeća 66/402/EEZ u pogledu uvjeta koje mora ispuniti usjev Oryza sativa (1)

299

2012

L 018

1

 

 

32012R0052

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 52/2012 od 20. siječnja 2012. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o unosu za Sjedinjene Američke Države na popisu trećih zemalja i državnih područja (1)

301

2012

L 029

36

 

 

32012R0081

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 81/2012 od 31. siječnja 2012. o odbijanju odobrenja Lactobacillus pentosusa (DSM 14025) kao dodatka hrani za životinje (1)

303

2012

L 037

50

 

 

32012R0110

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 110/2012 od 9. veljače 2012. o izmjeni Priloga II. Odluci 2007/777/EZ i Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 u pogledu unosa Južne Afrike na popis trećih zemalja ili njihovih dijelova (1)

305

2012

L 041

12

 

 

32012R0127

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 127/2012 od 14. veljače 2012. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja uporabe aktivne tvari metazaklora (1)

310

2012

L 043

15

 

 

32012R0131

 

 

 

Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 131/2012 od 15. veljače 2012. o odobrenju pripravka ulja kima, ulja limuna s određenim sušenim začinskim biljem i začinima kao dodatka hrani za životinje za odbijenu prasad (nositelj odobrenja Delacon Biotechnik GmbH) (1)

312

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top