EUR-Lex Ingång till EU-rätten

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Sammanfattning av EU-lagstiftningen

Nedan hittar du sammanfattningar av EU:s viktigaste rättsakter. De är korta och lättlästa och riktar sig till den intresserade allmänheten.

De viktigaste rättsaktstyperna är direktiv, förordningar och beslut. Men du hittar också sammanfattningar av andra dokument, t.ex. internationella avtal.

Sammanfattningarna är uppdelade på 32 politikområden. I varje sammanfattning finns också en länk till själva rättsakten. Observera att vi inte gör sammanfattningar för rättsakter som

  • redan är tillräckligt korta/tydliga
  • riktar sig till specialister.

Hjälp

Sammanfattningar efter politikområde