Sammanfattning av EU-lagstiftningen

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Sammanfattningarna av EU-lagstiftningen beskriver de vikigaste aspekterna av EU:s lagstiftning, politik och verksamhet. De är lättlästa och konkreta och riktar sig till den intresserade allmänheten. Sammanfattningarna gäller EU:s 32 viktigaste politikområden.


Sammanfattningar efter politikområde

 • Allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom, idrott
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Bedrägeribekämpning
 • Bistånd
 • Budget
 • Ekonomisk och monetär politik
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och innovation
 • Företag
 • Handel med tredje land
 • Havsfrågor och fiske
 • Humanitärt bistånd och civilskydd
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Institutionella frågor
 • Jordbruk
 • Konkurrens
 • Konsumenter
 • Kultur
 • Miljö och klimatförändring
 • Mänskliga rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Rättvisa, frihet och säkerhet
 • Skatter
 • Sysselsättning och socialpolitik
 • Säkra livsmedel
 • Transporter
 • Tullar
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utvidgningen
 • Yttre förbindelser