EUR-Lex Pristup zakonodavstvu Europske unije

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Sažetci zakonodavstva EU-a

„Sažeci zakonodavstva EU-a” kratka su i lako razumljiva objašnjenja glavnih pravnih akata koje je donio EU, a namijenjeni su općoj, nespecijaliziranoj publici.

Većina obuhvaća glavne vrste zakonodavstva koje je donio EU: direktive, uredbe i odluke. Međutim, neki od njih obuhvaćaju i druge dokumente, kao što su međunarodni sporazumi.

Sažeci su razvrstani u 32 područja politike, a svaki sadržava poveznicu na potpunu, službenu verziju akta. Nisu dostupni za pravne akte za koje smatramo:

  • da su dovoljno kratki/jasni ili
  • da su namijenjeni isključivo stručnjacima.

Pomoć

Sažetci po temi