Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä sivuilla esitellään EU:n keskeistä lainsäädäntöä, politiikkaa ja toimintaa lyhyesti ja yleistajuisesti. Tiivistelmät on tarkoitettu suuren yleisön käyttöön, ja ne on jaettu 32 aihepiiriin EU:n toiminta-alojen mukaan.


Tiivistelmät aiheen mukaan

 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja viestimet
 • Elintarviketurvallisuus
 • Energia
 • Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu
 • Ihmisoikeudet
 • Institutionaaliset asiat
 • Kansanterveys
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Koulutus, nuoriso, urheilu
 • Kulttuuri
 • Kuluttajat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Maatalous
 • Meriasiat ja kalastus
 • Oikeus, vapaus ja turvallisuus
 • Petostentorjunta
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja rahapolitiikka
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja innovointi
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkomaankauppa
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Ympäristö ja ilmastonmuutos
 • Yritykset