EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie

Zpět na úvodní stránku EUR-Lex

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Shrnutí právních předpisů EU

„Shrnutí právních předpísů“ stručným a srozumitelným způsobem vysvětlují, oč jde v hlavních právních aktech, které přijala EU. Jsou určena nejširší laické veřejnosti.

Většina z nich se týká hlavních typů právních předpisů přijatých EU: směrnic, nařízení a rozhodnutí. Některé se však vztahují i na jiné dokumenty, jako jsou například mezinárodní dohody.

Shrnutí jsou roztříděna podle 32 oblastí politiky a u všech je uveden odkaz na úplné úřední znění aktu. Shrnutí neposkytujeme k právní aktům, které jsou podle našeho názoru:

  • samy o sobě dostatečně krátké či jasné nebo
  • jsou určeny výhradně odborníkům

Nápověda

Shrnutí podle tématu