EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Temeljne pravice

Izraz „temeljne pravice“ se uporablja za označevanje pojma „človekovih pravic“ v Evropski uniji (EU). Te pravice, ki so temeljne za posameznike, ki živijo v EU, so določene v Listini EU o temeljnih pravicah. Listina je postala pravno zavezujoča po vsej EU z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe decembra 2009.

Izraz „človekove pravice“ se uporablja v mednarodnem pravu na splošno in se nanaša na pravice, ki se nanašajo na vse ljudi, ne glede na njihovo državljanstvo, raso, kasto, veroizpoved, spol itd. EU izraz „človekove pravice“ navadno uporablja v okviru svojih zunanjih odnosov in politik razvojnega sodelovanja.

Listina se uporablja za institucije EU ob spoštovanju načela subsidiarnosti, te pa ne smejo razširiti pooblastil in nalog, ki jih imajo v skladu s Pogodbama. Uporablja se prav tako za države članice pri izvajanju zakonodaje EU.

Številne pravice in svoboščine, ki jih vsebuje Listina EU, odražajo tiste pravice in svoboščine, ki so že zapisane v Evropski konvenciji o človekovih pravicah (1950) in Socialni listini (1965 in spremenjena leta 1996), ki ju je sprejel Svet Evrope.

Agencija EU za temeljne pravice s sedežem na Dunaju v Avstriji, ki je nadomestila Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije, je bila ustanovljena leta 2007 za zaščito pravic, vrednot in svoboščin, zapisanih v Listini EU.

Člen 7 Pogodbe o Evropski uniji dopušča možnost začasnega odvzema pravic članstva EU (na primer glasovalnih pravic v Svetu), če država resno in vztrajno krši načela, na katerih temelji EU (svoboda, demokracija, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter načelo pravne države).

GLEJ TUDI:

Top