EUR-Lex Hozzáférés az európai uniós joghoz

Vissza az EUR-Lex kezdőlapjára

Ez a dokumentum az EUR-Lex webhelyről származik.

Glosszárium az összefoglalókhoz

Glosszárium az összefoglalókhoz

MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

A minősített többség a Tanácson belül valamely határozat meghozatalához szükséges szavazatok száma adott kérdéseknek az Európai Unióról szóló szerződés 16. cikke és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 238. cikke alapján történő megvitatása során. A Tanács a rendes jogalkotási eljárás keretében minősített többséggel határoz az Európai Parlamenttel együtt döntve.

2014. november 1-jén új eljárást vezettek be a minősített többségi szavazás tekintetében, az úgynevezett „kettős többség” szabályt. Ez utóbbi esetben, ha a Tanács a Bizottság vagy az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselő javaslata alapján szavaz, a minősített többség a következő feltételek teljesülése esetén érhető el:

  • az uniós országok 55%-a - azaz 28-ból 16 - igennel szavaz;
  • a javaslatot támogató országok az EU teljes népességének legalább 65%-át képviselik.

Ha a Tanács nem a Bizottság vagy a főképviselő javaslata alapján jár el, a határozat a következő feltételek teljesülése esetén fogadható el:

  • az uniós országok 72%-a szavaz igennel; és
  • az EU népességének legalább 65%-át képviselik.

2017. március 31-ig bármely uniós ország kérelmezheti, hogy valamely határozatot a 2014. november 1-jei szabályokkal összhangban hozzanak meg (azaz a Nizzai Szerződésben meghatározott szabályokkal összhangban).

LÁSD MÉG: