EUR-Lex Hozzáférés az európai uniós joghoz

Vissza az EUR-Lex kezdőlapjára

Ez a dokumentum az EUR-Lex webhelyről származik.

Glosszárium az összefoglalókhoz

Glosszárium az összefoglalókhoz

A POLGÁRI ÜGYEKBEN FOLYTATOTT IGAZSÁGÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A ténylegesen a jog érvényesülésén alapuló európai térségben a magánszemélyek és vállalkozások számára lehetővé kell tenni, hogy jogaikat szabadon és teljes körűen gyakorolhassák. A polgári jogi ügyekben történő igazságügyi együttműködés fő célja az uniós országok hatóságai közötti együttműködés javítása a különböző igazságszolgáltatási és közigazgatási rendszerek össze nem egyeztethetőségéből eredő valamennyi akadály megszüntetése érdekében (külföldi ítéletek kölcsönös elismerése és végrehajtása, az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és a nemzeti jogszabályok összehangolása).

1993-ban a Maastrichti Szerződés a VI. cím alá foglalta a polgári jogi ügyekben való igazságügyi együttműködést. Az Amszterdami Szerződés a polgári jogi ügyekben való igazságügyi együttműködést az EK-Szerződés IV. címébe (65. cikk) iktatta be, „közösségivé téve” és a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségbe emelve ezáltal.

A tamperei Európai Tanács (1999. október) az ítéletek kölcsönös elismerésének az elvét tette az igazságügyi együttműködés valódi mérföldkövévé az EU-ban, mind a polgári jogi, mind a büntetőjogi ügyek terén.

A Lisszaboni Szerződés 2009. decemberi hatálybalépésével a polgári jogi ügyekben való igazságügyi együttműködés - a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség egyéb szempontjaival együtt - az Európai Unió működéséről szóló szerződés V. címe alá került. Azóta ezen a területen - a családjogi ügyek kivételével - a rendes jogalkotási eljárás szerint hoznak határozatokat.

Az Európai Bizottság 2014-ben azokat a politikai prioritásokat meghatározó közleményt dolgozott ki, amelyeket szem előtt kell tartani ahhoz, hogy további eredmények szülessenek a bizalmon, a mobilitáson és a növekedésen alapuló, hiánytalanul működő közös európai igazságszolgáltatási térség 2020-ig történő megvalósítása terén.

LÁSD MÉG: