EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:071:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 71, 9 mars 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.071.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 71

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
9 mars 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/142/EU

 

*

Rådets beslut av den 14 februari 2012 om Europeiska unionens anslutning till föreskrifter nr 29 från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om enhetliga bestämmelser för typgodkännande av fordon med avseende på skyddet för passagerare i hytter i kommersiella fordon (1)

1

 

 

2012/143/EU

 

*

Rådets beslut av den 14 februari 2012 om Europeiska unionens ståndpunkt i förhållande till utkastet till föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om fotgängarsäkerhet och utkastet till föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om lysdiodljuskällor (LED)

3

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 193/2012 av den 8 mars 2012 om genomförande av förordning (EG) nr 560/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten

5

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 194/2012 av den 8 mars 2012 om fastställande av stödbeloppet till privat lagring av vissa fiskeriprodukter under fiskeåret 2012

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 195/2012 av den 8 mars 2012 om fastställande av unionens försäljningspriser för fiskeåret 2012 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga II till rådets förordning (EG) nr 104/2000

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 196/2012 av den 8 mars 2012 om fastställande av storleken på förädlingsstödet och schablonbidraget för vissa fiskeriprodukter för fiskeåret 2012

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 197/2012 av den 8 mars 2012 om fastställande av referenspriser för vissa fiskeriprodukter för fiskeåret 2012

15

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 198/2012 av den 8 mars 2012 om fastställande av unionens återtags- och försäljningspriser för fiskeåret 2012 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 104/2000

19

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 199/2012 av den 8 mars 2012 om fastställande av de schablonvärden som ska användas vid beräkningen av den ekonomiska ersättningen och tillhörande förskott för fiskeriprodukter som återtas från marknaden under fiskeåret 2012

29

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 200/2012 av den 8 mars 2012 om ett unionsmål för minskning av Salmonella enteritidis och Salmonella typhimurium i slaktkycklingflockar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 (1)

31

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 201/2012 av den 8 mars 2012 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen nitroxinil (1)

37

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 202/2012 av den 8 mars 2012 om ändring av bilagan till förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel vad gäller substansen pegylerad bovin granulocytkolonistimulerande faktor (1)

40

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 203/2012 av den 8 mars 2012 om ändring av förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller närmare bestämmelser för ekologiskt vin

42

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 204/2012 av den 8 mars 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

48

 

 

BESLUT

 

*

Rådets genomförandebeslut 2012/144/Gusp av den 8 mars 2012 om genomförande av beslut 2010/656/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten

50

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top