EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:071:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 71, 9. maaliskuuta 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.071.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 71

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
9. maaliskuu 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2012/142/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 14 päivänä helmikuuta 2012, unionin liittymisestä Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöön nro 29, joka koskee ajoneuvojen hyväksyntää koskevia yhdenmukaisia vaatimuksia hyötyajoneuvon ohjaamossa matkustavien suojaamisen osalta (1)

1

 

 

2012/143/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 14 päivänä helmikuuta 2012, Euroopan unionin kannasta jalankulkijoiden turvallisuutta koskevaan Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöluonnokseen sekä valodiodivalonlähteitä (LED-valonlähteitä) koskevaan Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöluonnokseen

3

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 193/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsunluurannikon tilanteen vuoksi annetun asetuksen (EY) N:o 560/2005 täytäntöönpanosta

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 194/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, eräiden kalastustuotteiden yksityisen varastoinnin tuen määrästä kalastusvuonna 2012

10

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 195/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä II lueteltujen kalastustuotteiden unionin myyntihinnoista kalastusvuonna 2012

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 196/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, tietyille kalastustuotteille kalastusvuonna 2012 myönnettävän siirtotuen ja kiinteän tuen määrästä

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 197/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, eräille kalastustuotteille kalastusvuodeksi 2012 vahvistettavista viitehinnoista

15

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 198/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä I lueteltujen kalastustuotteiden unionin vetäytymis- ja myyntihinnoista kalastusvuonna 2012

19

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 199/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, kalastusvuoden 2012 aikana markkinoilta poistettujen kalastustuotteiden taloudellisen korvauksen ja sen ennakon laskennassa käytettävistä kiinteistä arvoista

29

 

*

Komission asetus (EU) N:o 200/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 säädetystä broileriparvissa esiintyvän Salmonella enteritidisin ja Salmonella typhimuriumin vähentämistä koskevasta unionin tavoitteesta (1)

31

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 201/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse nitroksiniilistä (1)

37

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 202/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, farmakologisesti vaikuttavista aineista ja niiden eläinperäisissä elintarvikkeissa esiintyvien jäämien enimmäismääriä koskevasta luokituksesta annetun asetuksen (EU) N:o 37/2010 liitteen muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pegyloidusta naudan granulosyyttien kasvutekijästä (1)

40

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 203/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 889/2008 muuttamisesta luonnonmukaista viiniä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta

42

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 204/2012, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

48

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2012/144/YUTP, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2012, Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta annetun päätöksen 2010/656/YUTP täytäntöönpanosta

50

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top