EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:071:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 71, 9. marec 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.071.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 71

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
9. marca 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2012/142/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. februára 2012 o pristúpení Európskej únie k predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 29 o jednotných ustanoveniach pre schvaľovanie vozidiel z hľadiska ochrany cestujúcich v kabíne úžitkového vozidla (1)

1

 

 

2012/143/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 14. februára 2012 o stanovisku Európskej únie k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o bezpečnosti chodcov a k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o zdrojoch svetla využívajúcich svetelné diódy (LED)

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 193/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 560/2005, ktorým sa ukladajú určité osobitné obmedzujúce opatrenia namierené proti určitým osobám a subjektom v dôsledku situácie na Pobreží Slonoviny

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 194/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa stanovuje výška pomoci na súkromné skladovanie určitých rybárskych výrobkov na rybársky rok 2012

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 195/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa stanovujú predajné ceny Únie, pokiaľ ide o rybárske výrobky uvedené v prílohe II k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky rok 2012

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 196/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa stanovuje výška pomoci pri prevode a paušálna pomoc v prípade určitých rybárskych výrobkov na rybársky rok 2012

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 197/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa stanovujú referenčné ceny určitých rybárskych výrobkov na rybársky rok 2012

15

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 198/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa stanovujú ceny Únie, pri ktorých sa výrobky sťahujú z trhu, a predajné ceny rybárskych výrobkov uvedených v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 104/2000 na rybársky hospodársky rok 2012

19

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 199/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa stanovujú štandardné hodnoty na výpočet finančných náhrad a preddavkov v prípade rybárskych výrobkov stiahnutých z trhu v priebehu rybárskeho roka 2012

29

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 200/2012 z 8. marca 2012 týkajúce sa cieľa Únie, pokiaľ ide o zníženie výskytu Salmonella enteritidisSalmonella typhimurium v kŕdľoch brojlerov, stanoveného v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 (1)

31

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 201/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, týkajúce sa látky nitroxinil (1)

37

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 202/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkach a ich klasifikácii, pokiaľ ide o maximálne limity rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu, týkajúce sa látky pegylovaný bovinný faktor stimulujúci kolónie granulocytov (1)

40

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 203/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o podrobné pravidlá pre ekologické víno

42

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 204/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

48

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady 2012/144/SZBP z 8. marca 2012, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/656/SZBP, ktorým sa obnovujú obmedzujúce opatrenia voči Pobrežiu Slonoviny

50

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, 96/409/SZBP z 25. júna 1996 o zavedení cestovného preukazu (Ú. v. ES L 168, 6.7.1996; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 18/zv. 01, s. 26)

55

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top