EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:136:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 136, 24 maj 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2011.136.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 136

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

54 årgången
24 maj 2011


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om datum för undertecknande av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska Republiken São Tomé och Príncipe

1

 

*

Rådets förordning (EU) nr 501/2011 av den 24 februari 2011 om fördelning av fiskemöjligheter inom ramen för protokollet till partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe

2

 

 

2011/296/EU

 

*

Rådets beslut av den 24 februari 2011 om undertecknande på unionens vägnar och provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Demokratiska Republiken São Tomé och Príncipe

4

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 502/2011 av den 23 maj 2011 om genomförande av förordning (EU) nr 204/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

24

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 503/2011 av den 23 maj 2011 om genomförande av förordning (EU) nr 961/2010 om restriktiva åtgärder mot Iran

26

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 504/2011 av den 23 maj 2011 om genomförande av förordning (EU) nr 442/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

45

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 505/2011 av den 23 maj 2011 om genomförande av förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot president Lukasjenko och vissa tjänstemän i Vitryssland

48

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 506/2011 av den 23 maj 2011 om ändring av förordning (EU) nr 297/2011 om särskilda villkor för import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima (1)

52

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 507/2011 av den 23 maj 2011 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

56

 

 

DIREKTIV

 

*

Kommissionens genomförandedirektiv 2011/60/EU av den 23 maj 2011 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG för att införa tebufenozid som verksamt ämne och om ändring av kommissionens beslut 2008/934/EG (1)

58

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut 2011/297/Gusp av den 23 maj 2011 om ändring av gemensam åtgärd 2001/555/GUSP om inrättande av Europeiska unionens satellitcentrum

62

 

*

Rådets beslut 2011/298/Gusp av den 23 maj 2011 om ändring av beslut 2010/279/Gusp om Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (Eupol Afghanistan)

64

 

*

Rådets beslut 2011/299/Gusp av den 23 maj 2011 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran

65

 

*

Rådets genomförandebeslut 2011/300/Gusp av den 23 maj 2011 om genomförande av rådets beslut 2011/137/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen

85

 

*

Rådets genomförandebeslut 2011/301/Gusp av den 23 maj 2011 om genomförande av beslut 2010/639/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland

87

 

*

Rådets genomförandebeslut 2011/302/Gusp av den 23 maj 2011 om genomförande av beslut 2011/273/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien

91

 

 

2011/303/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 20 maj 2011 om godkännande av metoder för klassificering av slaktkroppar av gris i Nederländerna [delgivet med nr K(2011) 3427]

95

 

 

2011/304/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 23 maj 2011 om befrielse för vissa parter från utvidgningen till vissa cykeldelar av den antidumpningstull på cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93, senast bibehållen och ändrad genom förordning (EG) nr 1095/2005, och om hävande av uppskjutandet och återkallandet av den befrielse från betalningen av den utvidgade antidumpningstullen på vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina som beviljats vissa parter enligt kommissionens förordning (EG) nr 88/97 [delgivet med nr K(2011) 3543]

99

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 494/2011 av den 20 maj 2011 om ändring av bilaga XVII (kadmium) till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (EUT L 134 av den 21.5.2011)

105

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top