EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:270:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 270, 13 oktober 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 270

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången
13 oktober 2007


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1197/2007 av den 12 oktober 2007 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1198/2007 av den 12 oktober 2007 om förbud mot fiske efter kungsfiskar i EG-vatten och internationella vatten i ICES-område V och i internationella vatten i ICES-områdena XII och XIV med fartyg som seglar under lettisk flagg

3

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

2007/658/EG

 

*

Rådets beslut av den 26 september 2007 om ingående av ett tilläggsavtal mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om utvidgning av tillämpningsområdet för avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter till att även omfatta Furstendömet Liechtenstein

5

Tilläggsavtal mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om utvidgning av tillämpningsområdet för avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter till att även omfatta Furstendömet Liechtenstein

6

 

 

2007/659/EG

 

*

Rådets beslut af den 9 oktober 2007 om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt punktskattesats för ”traditionell” rom som framställs i landets utomeuropeiska departement och om ändring av beslut 2002/166/EG

12

 

 

2007/660/EG

 

*

Rådets beslut av den 9 oktober 2007 om utnämning av fyra nederländska ledamöter och fyra nederländska suppleanter i Regionkommittén

15

 

 

2007/661/EG

 

*

Rådets beslut av den 9 oktober 2007 om utnämning av en italiensk ledamot och en italiensk suppleant i Regionkommittén

16

 

 

2007/662/EG

 

*

Rådets beslut av den 9 oktober 2007 om utnämning av fem slovenska ledamöter och tre slovenska suppleanter i Regionkommittén

17

 

 

2007/663/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 12 oktober 2007 om ändring av beslut 2007/554/EG om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Förenade kungariket [delgivet med nr K(2007) 4660]  (1)

18

 

 

2007/664/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 12 oktober 2007 om ändring av beslut 2007/554/EG om vissa skyddsåtgärder mot mul- och klövsjuka i Förenade kungariket [delgivet med nr K(2007) 4674]  (1)

21

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets beslut 2007/665/GUSP av den 28 september 2007 om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kroatien om Republiken Kroatiens deltagande i Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (Eupol Afghanistan)

27

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Kroatien om Republiken Kroatiens deltagande i Europeiska unionens polisuppdrag i Afghanistan (Eupol Afghanistan)

28

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/68/EG av den 16 november 2005 om återförsäkring och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG och 92/49/EEG samt direktiven 98/78/EG och 2002/83/EG (EUT L 323 av den 9.12.2005)

32

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top