EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:270:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 270, 13. říjen 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 270

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 50
13. října 2007


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1197/2007 ze dne 12. října 2007 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 1198/2007 ze dne 12. října 2007, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka ve vodách ES a v mezinárodních vodách oblastí ICES V, XII a XIV plavidly plujícími pod vlajkou Lotyšska

3

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2007/658/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 26. září 2007 o uzavření Dodatkové dohody mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se na Lichtenštejnské knížectví rozšiřuje působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

5

Dodatková dohoda mezi Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím, kterou se na Lichtenštejnské knížectví rozšiřuje působnost Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty

6

 

 

2007/659/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2007, kterým se Francie opravňuje, aby uplatňovala sníženou sazbu spotřební daně na „tradiční“ rum vyrobený v zámořských departementech, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/166/ES

12

 

 

2007/660/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2007 o jmenování čtyř nizozemských členů a čtyř nizozemských náhradníků Výboru regionů

15

 

 

2007/661/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2007 o jmenování jednoho italského člena a jednoho italského náhradníka Výboru regionů

16

 

 

2007/662/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 9. října 2007 o jmenování pěti slovinských členů a tří slovinských náhradníků Výboru regionů

17

 

 

2007/663/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 4660)  (1)

18

 

 

2007/664/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 12. října 2007, kterým se mění rozhodnutí 2007/554/ES o některých ochranných opatřeních proti slintavce a kulhavce ve Spojeném království (oznámeno pod číslem K(2007) 4674)  (1)

21

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Rozhodnutí Rady 2007/665/SZBP ze dne 28. září 2007 mezi Evropskou unií a Chorvatskou republikou o účasti Chorvatské republiky na policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)

27

Dohoda mezi Evropskou unií a Chorvatskou republikou o účasti Chorvatské republiky na policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)

28

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005 o zajištění a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, jakož i směrnic 98/78/ES a 2002/83/ES (Úř. věst. L 323 ze dne 9.12.2005)

32

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top