EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:050:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 50, 25 februari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska unionens
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 50
46 årgången
25 februari 2003
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat 1
Kommissionens förordning (EG) nr 344/2003 av den 24 februari 2003 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 11
*Kommissionens förordning (EG) nr 345/2003 av den 24 februari 2003 om öppnande av en förmånstullkvot för import av rörråsocker med ursprung i AVS-länderna för leverans till raffinaderierna under perioden 1 mars 2003-30 juni 2003 13
*Kommissionens förordning (EG) nr 346/2003 av den 24 februari 2003 om inledande av en stående anbudsinfordran för försäljning på gemenskapsmarknaden av ris som innehas av det franska interventionsorganet och som är avsett som foder 15

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2003/124/EC
*Kommissionens beslut av den 24 februari 2003 om finansiellt gemenskapsstöd under 2003 till verksamheten vid vissa av gemenskapens referenslaboratorier inom veterinärområdet (resthalter) [delgivet med nr K(2003) 556] 20
2003/125/EC
*Kommissionens beslut av den 24 februari 2003 om finansiellt stöd från gemenskapen för 2003 till verksamheten vid vissa av gemenskapens referenslaboratorier på området djurhälsa och levande djur [delgivet med nr K(2003) 562] 22
2003/126/EC
*Kommissionens beslut av den 24 februari 2003 om finansiellt stöd från gemenskapen till verksamheten vid vissa av gemenskapens referenslaboratorier inom veterinärområdet (biologiska risker) för år 2003 [delgivet med nr K(2003) 565] 25
2003/127/EC
*Kommissionens beslut av den 24 februari 2003 om ändring av beslut 2001/218/EG om att ålägga medlemsstaterna att tillfälligt vidta ytterligare åtgärder mot spridningen av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematoden) när det gäller andra områden i Portugal än sådana där det är känt att den inte förekommer [delgivet med nr K(2003) 581] 27
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top