EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:050:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 50, 25 februari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 0378-7087

L 50
46e jaargang
25 februari 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend 1
Verordening (EG) nr. 344/2003 van de Commissie van 24 februari 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 11
*Verordening (EG) nr. 345/2003 van de Commissie van 24 februari 2003 houdende opening van een preferentieel tariefcontingent voor de invoer van ruwe rietsuiker van oorsprong uit de ACS-staten met het oog op de voorziening van de raffinaderijen in de periode van 1 maart 2003 tot en met 30 juni 2003 13
*Verordening (EG) nr. 346/2003 van de Commissie van 24 februari 2003 betreffende de opening van een permanente openbare inschrijving voor de verkoop op de markt van de Gemeenschap van rijst uit de voorraad van het Franse interventiebureau, met het oog op verwerking in diervoeders 15

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/124/EC
*Beschikking van de Commissie van 24 februari 2003 tot vaststelling van de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van bepaalde communautaire referentielaboratoria in de veterinaire sector (residuen) voor het jaar 2003 (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 556) 20
2003/125/EC
*Beschikking van de Commissie van 24 februari 2003 betreffende de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van bepaalde communautaire referentielaboratoria op het gebied van diergezondheid en levende dieren in 2003 (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 562) 22
2003/126/EC
*Beschikking van de Commissie van 24 februari 2003 tot vaststelling van de financiële steun van de Gemeenschap voor de werking van bepaalde communautaire referentielaboratoria in de sector veterinaire aspecten van de volksgezondheid (biologische risico's) voor het jaar 2003 (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 565) 25
2003/127/EC
*Beschikking van de Commissie van 24 februari 2003 houdende wijziging van Beschikking 2001/218/EG tot tijdelijke verplichting van de lidstaten om ten aanzien van andere gebieden in Portugal dan die waarvan bekend is dat Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (het dennenaaltje) er niet voorkomt, aanvullende maatregelen te nemen teneinde de verspreiding ervan tegen te gaan (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 581) 27
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top