EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:050:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 50, 25. februar 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 0378-6994

L 50
46. årgang
25. februar 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 af 18. februar 2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 344/2003 af 24. februar 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 11
*Kommissionens forordning (EF) nr. 345/2003 af 24. februar 2003 om åbning af et præferencetoldkontingent for import af rårørsukker med oprindelse i AVS-landene til forsyning af raffinaderierne i perioden 1. marts til 30. juni 2003 13
*Kommissionens forordning (EF) nr. 346/2003 af 24. februar 2003 om åbning af en løbende licitation med henblik på at sælge ris, som det franske interventionsorgan ligger inde med, på EF's indre marked til anvendelse i foder 15

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/124/EC
*Kommissionens beslutning af 24. februar 2003 om EF-tilskud i 2003 til visse EF-referencelaboratoriers arbejde inden for veterinærmedicin og folkesundhed (restkoncentrationer) (meddelt under nummer K(2003) 556) 20
2003/125/EC
*Kommissionens beslutning af 24. februar 2003 om finansiel støtte fra EF for 2003 til driften af EF-referencelaboratorier, som beskæftiger sig med dyresundhed og levende dyr (meddelt under nummer K(2003) 562) 22
2003/126/EC
*Kommissionens beslutning af 24. februar 2003 om finansiel støtte fra Fællesskabet til driften af visse EF-referencelaboratorier på veterinær- og sundhedsområdet (biologiske risici) i året 2003 (meddelt under nummer K(2003) 565) 25
2003/127/EC
*Kommissionens beslutning af 24. februar 2003 om ændring af beslutning 2001/218/EF om et krav til medlemsstaterne om midlertidigt at træffe supplerende foranstaltninger mod spredning af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden) for så vidt angår andre områder i Portugal end dem, hvor den vides ikke at forekomme (meddelt under nummer K(2003) 581) 27
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top