EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:316:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 316, 10 december 1999


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 316
42 årgången
10 december 1999
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2597/1999 av den 6 december 1999 om införande av en slutgiltig utjämningstull på import av film av polyetentereftalat (PET-film) med ursprung i Indien och om slutgiltigt uttag av den provisoriska tull som införts 1
*Rådets förordning (EG) nr 2598/1999 av den 7 december 1999 om ändring för andra gången av förordning (EG) nr 48/1999 om fastställande, för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd, av totala tillåtna fångstmängder för 1999 och av vissa villkor för fångsten 15
Kommissionens förordning (EG) nr 2599/1999 av den 9 december 1999 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 19
Kommissionens förordning (EG) nr 2600/1999 av den 9 december 1999 om utfärdande av importlicenser för färskt, kylt eller fryst nötkött av hög kvalitet 21
Kommissionens förordning (EG) nr 2601/1999 av den 9 december 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 1725/92 om fastställande av försörjningsbalansen för grisköttsprodukter till Azorerna och Madeira 22
Kommissionens förordning (EG) nr 2602/1999 av den 9 december 1999 om ändring av förordning (EG) nr 1487/95 om fastställande av försörjningsbalansen för Kanarieöarna med grisköttsprodukter och av stödet till produkter från gemenskapen 24
*Kommissionens förordning (EG) nr 2603/1999 av den 9 december 1999 om regler för övergången till den ordning för stöd till landsbygdens utveckling som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1257/1999 26
*Kommissionens förordning (EG) nr 2604/1999 av den 9 december 1999 om införande av ett slutgiltigt stödbelopp för vissa trindsädesslag för regleringsåret 1999/2000 31
*Kommissionens förordning (EG) nr 2605/1999 av den 9 december 1999 om ändring av förordning (EEG) nr 3846/87 om upprättandet av en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter 32
*Kommissionens förordning (EG) nr 2606/1999 av den 9 december 1999 om fastställande av den reviderade uppskattningen av produktionen orensad bomull för regleringsåret 1999/2000 och det procentuella påslag som tillkommer 36
*Kommissionens förordning (EG) nr 2607/1999 av den 9 december 1999 om upphörande av fiske efter makrill med fartyg under dansk flagg 37
Kommissionens förordning (EG) nr 2608/1999 av den 9 december 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1701/1999 38
Kommissionens förordning (EG) nr 2609/1999 av den 9 december 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1707/1999 39
Kommissionens förordning (EG) nr 2610/1999 av den 9 december 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1897/1999 40
Kommissionens förordning (EG) nr 2611/1999 av den 9 december 1999 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2010/1999 41
Kommissionens förordning (EG) nr 2612/1999 av den 9 december 1999 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 42
Kommissionens förordning (EG) nr 2613/1999 av den 9 december 1999 om utfärdande av exportlicenser för frukt och grönsaker under system B 44

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
1999/816/EC
*Kommissionens beslut av den 24 november 1999 om anpassning i enlighet med artiklarna 16.1 och 42.3 av bilagorna II, III, IV och V till rådets förordning (EEG) nr 259/93 om övervakning och kontroll av avfallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapenText av betydelse för EES [delgivet med nr K(1999) 3880] (1) 45
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top