EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:316:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 316, 10. december 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 316
42. årgang
10. december 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2597/1999 af 6. december 1999 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af polyethylenterephthalatfolie (Pet-folie) med oprindelse i Indien og om endelig opkrævning af den midlertidige told 1
*Rådets forordning (EF) nr. 2598/1999 af 7. december 1999 om anden ændring af forordning (EF) nr. 48/1999 om fastsættelse for 1999 af de samlede tilladte fangstmængder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande samt af visse betingelser for fiskeri af disse fangstmængder 15
Kommissionens forordning (EF) nr. 2599/1999 af 9. december 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 2600/1999 af 9. december 1999 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet 21
Kommissionens forordning (EF) nr. 2601/1999 af 9. december 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 1725/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige ordning for forsyning af Azorerne og Madeira med svinekødsprodukter 22
Kommissionens forordning (EF) nr. 2602/1999 af 9. december 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 1487/95 om forsyningsopgørelsen for De Kanariske Øer vedrørende varer hidrørende fra svinekødssektoren og om støtte for produkter fra Fællesskabet 24
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2603/1999 af 9. december 1999 om overgangsregler for støtte til udvikling af landdistrikterne som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 26
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2604/1999 af 9. december 1999 om fastsættelse af det endelige støttebeløb for visse bælgplanter for produktionsåret 1999/2000 31
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2605/1999 af 9. december 1999 om ændring af forordning (EØF) nr. 3846/87 om fastsættelsen af nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter 32
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2606/1999 af 9. december 1999 om fastsættelse af et nyt overslag over produktionen af ikke-egreneret bomuld for produktionsåret 1999/2000 og den tilsvarende procentsats for forhøjelsen 36
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2607/1999 af 9. december 1999 om indstilling af fiskeri efter makrel fra fartøjer, som fører dansk flag 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 2608/1999 af 9. december 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1701/1999 omhandlede licitation 38
Kommissionens forordning (EF) nr. 2609/1999 af 9. december 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1707/1999 omhandlede licitation 39
Kommissionens forordning (EF) nr. 2610/1999 af 9. december 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1897/1999 omhandlede licitation 40
Kommissionens forordning (EF) nr. 2611/1999 af 9. december 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2010/1999 omhandlede licitation 41
Kommissionens forordning (EF) nr. 2612/1999 af 9. december 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 42
Kommissionens forordning (EF) nr. 2613/1999 af 9. december 1999 om udstedelse af eksportlicenser af type B for frugt og grøntsager 44

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
1999/816/EC
*Kommissionens beslutning af 24. november 1999 om tilpasning i medfør af artikel 16, stk. 1 og artikel 42, stk. 3, af bilag II, III, IV og V til Rådets forordning (EØF) nr. 259/93 om overvågning af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske FællesskabEØS-relevant tekst (meddelt under nummer K(1999) 3880) (1) 45
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top