EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:318:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 318, 27 november 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 318
41 årgången
27 november 1998
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Rådets förordning (EG) nr 2531/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens tillämpning av minimireserver 1
*Rådets förordning (EG) nr 2532/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner 4
*Rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter 8
Kommissionens förordning (EG) nr 2534/98 av den 26 november 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 20
*Kommissionens förordning (EG) nr 2535/98 av den 26 november 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 3046/92 vad avser information från skattemyndigheterna 22
*Kommissionens förordning (EG) nr 2536/98 av den 26 november 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 920/89 om fastställande av kvalitetsnormer för morötter, citrusfrukt, äpplen och päron 23
Kommissionens förordning (EG) nr 2537/98 av den 26 november 1998 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget 25
Kommissionens förordning (EG) nr 2538/98 av den 26 november 1998 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn 28
Kommissionens förordning (EG) nr 2539/98 av den 26 november 1998 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2004/98 31
Kommissionens förordning (EG) nr 2540/98 av den 26 november 1998 om fastställande av det högsta exportbidraget för vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1079/98 32
Kommissionens förordning (EG) nr 2541/98 av den 26 november 1998 om fastställande av det högsta exportbidraget för havre inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 2007/98 33
Kommissionens förordning (EG) nr 2542/98 av den 26 november 1998 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1564/98 34
Kommissionens förordning (EG) nr 2543/98 av den 26 november 1998 om de anbud som meddelats för export av korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1078/98 35
Kommissionens förordning (EG) nr 2544/98 av den 26 november 1998 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris 36
Kommissionens förordning (EG) nr 2545/98 av den 26 november 1998 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål och ris 38
Kommissionens förordning (EG) nr 2546/98 av den 26 november 1998 om fastställande av exportbidrag för ris och brutet ris och om att avbryta utfärdandet av exportlicenser 39
Kommissionens förordning (EG) nr 2547/98 av den 26 november 1998 om fastställande av exportbidrag för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg 41
*Kommissionens direktiv 98/87/EG av den 13 november 1998 om ändring av direktiv 79/373/EEG om saluföring av foderblandningar (1) 43
*Kommissionens direktiv 98/88/EG av den 13 november 1998 om riktlinjer för identifiering och bedömning i mikroskop av beståndsdelar av animaliskt ursprung i foder för den officiella foderkontrollen (1) 45

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
98/682/EC, EURATOM
*Kommissionens beslut av den 20 november 1998 om utnämning av ledamöter samt ordförande och vice ordförande i de expertgrupper som skall bistå kommissionen vid utformningen av nyckelåtgärdernas innehåll och inriktning inom området forskning och teknisk utveckling [delgivet med nr K(1998) 3347] (1) 51

Rättelser
Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 707/98 av den 30 mars 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 3846/87 om upprättandet av exportbidragsnomenklaturen för jordbruksprodukter 63
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top