EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:318:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 318, 27 november 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 318
41e jaargang
27 november 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2531/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot de toepassing van reserveverplichtingen door de Europese Centrale Bank 1
*Verordening (EG) nr. 2532/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot de bevoegdheid van de ECB om sancties op te leggen 4
*Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank 8
Verordening (EG) nr. 2534/98 van de Commissie van 26 november 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 20
*Verordening (EG) nr. 2535/98 van de Commissie van 26 november 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3046/92 wat de door de fiscale administratie verstrekte informatie betreft 22
*Verordening (EG) nr. 2536/98 van de Commissie van 26 november 1998 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 920/89 tot vaststelling van kwaliteitsnormen voor wortelen, citrusvruchten en tafelappelen en -peren 23
Verordening (EG) nr. 2537/98 van de Commissie van 26 november 1998 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen 25
Verordening (EG) nr. 2538/98 van de Commissie van 26 november 1998 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 28
Verordening (EG) nr. 2539/98 van de Commissie van 26 november 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2004/98 31
Verordening (EG) nr. 2540/98 van de Commissie van 26 november 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1079/98 32
Verordening (EG) nr. 2541/98 van de Commissie van 26 november 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2007/98 33
Verordening (EG) nr. 2542/98 van de Commissie van 26 november 1998 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1564/98 34
Verordening (EG) nr. 2543/98 van de Commissie van 26 november 1998 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1078/98 35
Verordening (EG) nr. 2544/98 van de Commissie van 26 november 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte producten 36
Verordening (EG) nr. 2545/98 van de Commissie van 26 november 1998 tot vaststelling van de restituties bij de productie in de sectoren granen en rijst 38
Verordening (EG) nr. 2546/98 van de Commissie van 26 november 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 39
Verordening (EG) nr. 2547/98 van de Commissie van 26 november 1998 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 41
*Richtlijn 98/87/EG van de Commissie van 13 november 1998 tot wijziging van Richtlijn 79/373/EEG betreffende de handel in mengvoeders (1) 43
*Richtlijn 98/88/EG van de Commissie van 13 november 1998 tot vaststelling van richtsnoeren voor de microscopische identificatie en de schatting van het gehalte aan bestanddelen van dierlijke oorsprong in het kader van de officiële controle van dierenvoeders (1) 45

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
98/682/EC, EURATOM
*Besluit van de Commissie van 20 november 1998 tot aanstelling van de leden en de voorzitters en vice-voorzitters van de deskundigengroepen die de Commissie bijstaan bij het bepalen van de inhoud en de oriëntatie van de kernactiviteiten op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3347) (1) 51

Rectificaties
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 707/98 van de Commissie van 30 maart 1998 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van de landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties 63
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top