EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:018:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 018, 18 januari 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 18

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

64 årgången
18 januari 2021


Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2021/C 18/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9956 — DTC/CEPCON/Hornsea One OFTO) ( 1 )

1


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2021/C 18/02

Meddelande till vissa personer och enheter som är föremål för restriktiva åtgärder i enlighet med rådets beslut 2012/642/Gusp och rådets förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

2

2021/C 18/03

Följande information lämnas för kännedom till ABDOLLAHI, Hamed (ABDULLAHI Hamed), AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed (AL-NASSER, Abdelkarim Huseyn Mohamed), AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed (AL YACUB, Ibrahim Salih Mohamed), ARBABSIAR, Manssor (ARBABSIAR, Mansur), IZZ-AL-DIN, Hasan (IZZ-AL-DIN, Hassan), MOHAMMED, Khalid Shaikh (MOHAMMED, Khalid Shaykh), SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, ”Hizballah Military Wing” (”Hizbollahs väpnade gren”), ”EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL” (”NATIONELLA BEFRIELSEARMÉN”) (”NATIONAL LIBERATION ARMY”), ”POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE” (”FOLKFRONTEN FÖR PALESTINAS BEFRIELSE”) (”PFLP”), ”POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF PALESTINE – GENERAL COMMAND” (”FOLKFRONTEN FÖR PALESTINAS BEFRIELSE – GENERALKOMMANDOT”) och ”SENDERO LUMINOSO” – ”SL” (”Den lysande stigen”), personer och grupper på den förteckning över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och rådets förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (se bilagorna till rådets beslut (Gusp) 2020/1132 och rådets genomförandeförordning (EU) 2020/1128)

3

2021/C 18/04

Meddelande till de personer som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2013/255/Gusp, genomfört genom rådets genomförandebeslut (Gusp) 2021/30, och i rådets förordning (EU) nr 36/2012, genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) 2021/29, om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

4

2021/C 18/05

Meddelande till de registrerade personer som är föremål för de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2013/255/Gusp och i rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien

5

 

Europeiska kommissionen

2021/C 18/06

Eurons växelkurs — 15 januari 2021

6

2021/C 18/07

Information från Europeiska kommissionen, som offentliggörs i enlighet med artikel 22.2 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008, vad gäller flaggstaternas meddelanden (förteckning över stater och deras behöriga myndigheter) enligt artikel 20.1, 20.2 och 20.3 i förordning (EG) nr 1005/2008 samt bilaga III till den förordningen

7

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2021/C 18/08

Förteckning över medlemsstater och deras behöriga myndigheter i enlighet med artiklarna 15.2, 17.8 och 21.3 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 – Förteckning över behöriga myndigheter i Nordirland i enlighet med artikel 17.8 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 och i enlighet med protokollet om Irland/Nordirland till avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

25

2021/C 18/09

Förteckning över hamnar i EU-medlemsstater där landning och omlastning av fiskeriprodukter tillåts och hamntjänster är tillgängliga för tredjelands fiskefartyg, i enlighet med artikel 5.2 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 – Förteckning över hamnar i Nordirland där lastning och omlastning av fiskeriprodukter tillåts och hamntjänster är tillgängliga för tredjelands fiskefartyg, i enlighet med protokollet om Irland/Nordirland till avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

32


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2021/C 18/10

Tillkännagivande om inledande aven partiell interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Ryssland

36

2021/C 18/11

Tillkännagivande om tillämpningen av gällande antidumpnings- och antisubventionsåtgärder i unionen efter Förenade kungarikets utträde och om möjlighet till översyn

41

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2021/C 18/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende: M.10060 — Francisco Partners/Marlin Equity Partners/Conan Holdco) ( 1 )

42

2021/C 18/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende: M.10120—EQT/Molslinjen) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

44

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2021/C 18/14

Offentliggörande av en ansökan om registrering av ett namn i enlighet med artikel 50.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel

45


 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

 

Top