EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:018:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 018, 18 stycznia 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 18

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 64
18 stycznia 2021


Spis treści

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2021/C 18/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.9956 — DTC/CEPCON/Hornsea One OFTO) ( 1 )

1


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2021/C 18/02

Ogłoszenie skierowane do niektórych osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2012/642/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 w sprawie środków ograniczających wobec Białorusi

2

2021/C 18/03

Poniższe informacje skierowane są do następujących osób i grup: ABDOLLAHI Hamed, AL NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, ARBABSIAR Manssor, IZZ-AL-DIN, Hasan, MOHAMMED, Khalid Shaikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, zbrojne ramię Hezbollahu, EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (Armia Wyzwolenia Narodowego), LUDOWY FRONT WYZWOLENIA PALESTYNY, LUDOWY FRONT WYZWOLENIA PALESTYNY – NACZELNE DOWÓDZTWO oraz SENDERO LUMINOSO – SL (Świetlisty Szlak) osób i grup wpisanych do wykazu osób, grup i podmiotów podlegających art. 2, 3 i 4 wspólnego stanowiska Rady 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu oraz rozporządzeniu Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (zob. załączniki do decyzji Rady (WPZiB) 2020/1132 i do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2020/1128)

3

2021/C 18/04

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/255/WPZiB, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2021/30, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/29 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

4

2021/C 18/05

Ogłoszenie skierowane do osób, których dotyczą dane, do których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/255/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

5

 

Komisja Europejska

2021/C 18/06

Kursy walutowe euro — 15 stycznia 2021 r.

6

2021/C 18/07

Informacja Komisji Europejskiej, opublikowana zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008, na temat powiadomień państw bandery (wykazu państw i ich właściwych organów), zgodnie z art. 20 ust. 1, 2 i 3 oraz załącznikiem III do rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008

7

 

INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2021/C 18/08

Wykaz państw członkowskich i ich właściwych organów zgodnie z art. 15 ust. 2, art. 17 ust. 8 i art. 21 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 – Wykaz właściwych organów w Irlandii Północnej zgodnie z art. 17 ust. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 oraz zgodnie z Protokołem w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej do Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

25

2021/C 18/09

Wykaz portów w państwach członkowskich UE, w których statkom rybackim z państw trzecich zezwala się na dostęp do usług portowych i prowadzenie operacji wyładunku i przeładunku produktów rybołówstwa zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 – Wykaz portów w Irlandii Północnej, w których statkom rybackim z państw trzecich zezwala się na dostęp do usług portowych i prowadzenie operacji wyładunku i przeładunku produktów rybołówstwa zgodnie z Protokołem w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej do Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

32


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja Europejska

2021/C 18/10

Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych dotyczących przywozu niektórych wyrobów płaskich walcowanych na gorąco z żeliwa, stali niestopowej i pozostałej stali stopowej, pochodzących z Rosji

36

2021/C 18/11

Zawiadomienie dotyczące stosowania środków antydumpingowych i antysubsydyjnych obowiązujących w Unii po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz dotyczące możliwości przeglądu

41

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2021/C 18/12

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10060 — Francisco Partners/Marlin Equity Partners/Conan Holdco) ( 1 )

42

2021/C 18/13

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10120—EQT/Molslinjen) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

44

 

INNE AKTY

 

Komisja Europejska

2021/C 18/14

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

45


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top