EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:192:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 192, 16 augusti 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 192

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

49 årgången
16 augusti 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Förberedande rättsakter

 

Regionkommittén

 

63:e plenarsession den 15–16 februari 2006

2006/C 192/1

Yttrande från Regionkommittén om Reviderat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kollektivtrafik på järnväg och väg

1

2006/C 192/2

Yttrande från Regionkommittén om Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: ”Att främja medborgarnas hälsa, säkerhet och förtroende: En strategi för hälsa och konsumentskydd” – ”Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett gemenskapsprogram för hälso- och konsumentskyddsåtgärder 2007–2013”

8

2006/C 192/3

Yttrande från Regionkommittén om ”Grönbok om effektivare energiutnyttjande eller hur man kan göra mer med mindre”

12

2006/C 192/4

Yttrande från Regionkommittén om Meddelande från kommissionen till rådet om Europeiska unionens ungdomspolitik Ta tillvara ungdomarnas intressen i Europa – genomförande av Europeiska ungdomspakten och främjande av ett aktivt medborgarskap

15

2006/C 192/5

Yttrande från Regionkommittén om Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén ”i2010 – Det europeiska informationssamhället för tillväxt och sysselsättning”

21

2006/C 192/6

Yttrande från Regionkommittén om

”Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Haagprogrammet: tio prioriteringar för de kommande fem åren – Partnerskapet för förnyelse i EU när det gäller frihet, säkerhet och rättvisa”

”Meddelande från kommissionen om inrättande av ett ramprogram för säkerhet och skydd av friheter för perioden 2007–2013” – Förslag till rådets beslut om inrättande av följande specifika program för perioden 2007–2013: ”Terrorism – förebyggande, beredskap och konsekvenshantering” – ”Förebyggande och bekämpande av brott” som en del av det allmänna programmet ”Säkerhet och skydd av friheter”

”Meddelande från kommissionen om inrättande av ett ramprogram om grundläggande rättigheter och rättvisa för perioden 2007–2013” – Förslag till beslut om inrättande av följande särskilda program för perioden 2007–2013: ”Kamp mot våld (Daphne), förebyggande av narkotikamissbruk och information” – ”Grundläggande rättigheter och medborgarskap” - ”Straffrätt” – ”Civilrätt” som en del av det allmänna programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa”

25

2006/C 192/7

Regionkommitténs resolution om regionkommitténs politiska mål för perioden 2006–2008

34

2006/C 192/8

Regionkommitténs resolution om ”Samverkan över nationsgränser gör europa till en realitet – En maning att anta förordningen om europeiska grupperingar för gränsöverskridande samarbete”

38


SV

 

Top