EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:192:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 192, 16. august 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 192

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

49. köide
16. august 2006


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Ettevalmistavad aktid

 

Regioonide komitee

 

täiskogu 63. istungjärgul 15.—16. veebruaril 2006

2006/C 192/1

Regioonide Komitee Arvamus teemal “Muudetud ettepanek: nõukogu ja Euroopa Parlamendi määrus avaliku reisijateveoteenuse osutamise kohta raudteel ja maanteel”

1

2006/C 192/2

Regioonide Komitee Arvamus teemal Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: “Kodanike parem tervis ning suurem turvalisus ja usaldus: tervise- ja tarbijakaitsestrateegia” ning “Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse ühenduse tervise ja tarbijakaitse tegevusprogramm aastateks 2007–2013”

8

2006/C 192/3

Regioonide Komitee Arvamus teemal: “Roheline raamat energiatõhususe kohta ehk kuidas saavutada vähemaga rohkem”

12

2006/C 192/4

Regioonide Komitee Arvamus teemal “Komisjoni teatis nõukoguleEuroopa noorsoopoliitika küsimuses: Euroopa noorte probleemide lahendamine — Euroopa noortepakti rakendamine ja aktiivse kodanikutunde kujundamine”

15

2006/C 192/5

Regioonide Komitee Arvamus teemal Euroopa Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele — “i2010 — Euroopa infoühiskond majanduskasvu ja tööhõive eest”

21

2006/C 192/6

Regioonide Komitee arvamus teemal

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile “Haagi programm: Viie järgneva aasta kümme prioriteeti: Euroopa vabaduse, turvalisuse ja õiguse uuenemispartnerlus”

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2007–2013 turvalisuse ja vabaduste kaitse raamprogramm Ettepanekud otsuste kohta, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2007–2013 üldprogrammi “Turvalisus ja vabaduste kaitse” raames eriprogrammid — “Terrorismi ennetamine, selleks valmisolek ja selle tagajärgede ohjamine” — “Kuritegevuse ennetamine ja kuritegevuse vastu võitlemine”

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2007–2013 põhiõiguste ja õigusasjade raamprogramm Ettepanekud otsuste kohta, millega luuakse ajavahemikuks 2007–2013 üldprogrammi “Põhiõigused ja õigusasjad” raames eriprogrammid — “Vägivallavastane võitlus (Daphne), uimastiennetus ja teavitustegevus” — “Põhiõigused ja kodakondsus” — “Kriminaalõigus” — “Tsiviilõigus”

25

2006/C 192/7

Regioonide Komitee Resolutsioon teemal “Regioonide Komitee Poliitilised eesmärgid aastateks 2006–2008”

34

2006/C 192/8

Regioonide Komitee Resolutsioon teemal “Piiriülene koostöö muudab euroopa reaalsuseks — üleskutse võtta vastu määrus euroopa piiriülese koostöö liidu (EPKL) asutamise kohta”

38


ET

 

Top