EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0755

Uredba Komisije (ES) št. 755/2008 z dne 31. julija 2008 o spremembi Priloge II k Direktivi Evropskega Parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij (Besedilo velja za EGP)

OJ L 205, 1.8.2008, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 271 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/755/oj

1.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 755/2008

z dne 31. julija 2008

o spremembi Priloge II k Direktivi Evropskega Parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (1) in zlasti člena 11(c)(ii) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2(3) Direktive 2005/36/ES določa, da če so za določen reguliran poklic določene druge posebne ureditve, neposredno povezane s priznavanjem poklicnih kvalifikacij, se ustrezne določbe Direktive 2005/36/ES ne uporabljajo. Člen 3(1) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/45/ES z dne 7. septembra 2005 o vzajemnem priznavanju spričeval pomorščakov, ki jih izdajo države članice, in spremembah Direktive 2001/25/ES (2) določa, da se samodejno priznajo spričevala pomorščakov, ki so jih izdale države članice v skladu z zahtevami iz Direktive 2001/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov (3). Direktiva 2005/36/ES se zato ne bi smela uporabljati za priznavanje kvalifikacij pomorščakov, ki delajo na krovu ladij, ki spadajo v področje uporabe Direktive 2001/25/ES.

(2)

Češka republika, Danska, Nemčija, Italija, Romunija in Nizozemska so predložile utemeljene zahteve za izbris njihovih pomorskih poklicev, ki spadajo v področje uporabe Direktive 2001/25/ES, iz točke 3(a) Priloge II k Direktivi 2005/36/ES.

(3)

Češka republika, Danska, Nemčija, Italija in Romunija so zaprosile za izbris vseh poklicev in z njimi povezanih opisov usposabljanj, ki so za njihove države našteti v točki 3(a) Priloge II k Direktivi 2005/36/ES. Nizozemska je zaprosila za izbris dveh poklicev: „prvi oficir (ladja za obalno plovbo) (z dodatnim usposabljanjem) (stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling))“ in „inženir ladje za obalno plovbo (z diplomo) (diploma motordrijver)“, ter ustreznih opisov izobrazbe iz točke 3(a) Priloge II k Direktivi 2005/36/ES.

(4)

Združeno kraljestvo je predložilo utemeljeno zahtevo za izbris njegovih pomorskih poklicev, ki spadajo v področje uporabe Direktive 2001/25/ES, iz točke 5 Priloge II k Direktivi 2005/36/ES.

(5)

Direktivo 2005/36/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za priznavanje poklicnih kvalifikacij –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Direktivi 2005/36/ES se s tem spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2008

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 255, 30.9.2005, str. 22. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1430/2007 (UL L 320, 6.12.2007, str. 3).

(2)  UL L 255, 30.9.2005, str. 160.

(3)  UL L 136, 18.5.2001, str. 17. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/45/ES (UL L 255, 30.9.2005, str. 160).


PRILOGA

Priloga II k Direktivi 2005/36/ES se spremeni:

1.

Točka 3(a) se nadomesti z naslednjo:

„(a)

Pomorska plovba

 

Usposabljanje za naslednje poklice:

 

v Latviji:

ladijski električar (‚Kuģu elektromehāniķis‘),

električar, odgovoren za ladijske hladilnike (‚Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists‘);

 

na Nizozemskem:

VTS-uradnik (‚VTS-functionaris‘),

 

z naslednjim usposabljanjem:

v Latviji:

(i)

za ladijskega električarja (‚kuģu elektromehāniķis‘):

1.

oseba, ki je stara najmanj 18 let;

2.

šolanje, ki traja skupno najmanj 12 let in pol, od tega vsaj devet let osnovne šole in vsaj tri leta poklicnega izobraževanja. Poleg tega se zahteva vsaj 6-mesečna praksa na morju kot ladijski električar ali asistent električar na ladjah z močjo generatorja več kot 750 kW. Poklicno usposabljanje se zaključi s posebnim izpitom pri pristojnem organu, v skladu s programom usposabljanja, ki ga odobri Ministrstvo za promet;

(ii)

za električarja, odgovornega za ladijske hladilnike (‚Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists‘):

1.

oseba, ki je stara najmanj 18 let;

2.

izobraževanje, ki skupaj traja najmanj 13 let, od tega vsaj devet let osnovnošolskega izobraževanja in vsaj tri leta poklicnega izobraževanja. Poleg tega se zahteva vsaj 12-mesečna praksa na morju kot asistent inženirja, odgovornega za ladijske hladilnike. Poklicno usposabljanje se zaključi s posebnim izpitom pri pristojnem organu, v skladu s programom usposabljanja, ki ga odobri Ministrstvo za promet;

na Nizozemskem:

Izobraževanje, ki skupaj traja najmanj 15 let, od tega vsaj tri leta visokošolskega poklicnega izobraževanja (‚HBO‘) ali srednješolskega poklicnega usposabljanja (‚MBO‘), katerim sledijo nacionalni in regionalni programi za specializacijo, od katerih vsak vključuje najmanj 12 tednov teoretičnega izobraževanja in se zaključi z izpitom.“

2.

Točka 5 se spremeni:

Deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta in štirinajsta alinea se črtajo.


Top