Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:205:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 205, 01 ta' Awwissu 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

L 205

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 51
1 ta' Awwissu 2008


Werrej

 

I   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom hija obbligatorja

Paġna

 

 

REGOLAMENTI

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 752/2008 tal-31 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi l-valuri fissi ta' l-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

1

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 753/2008 tal-31 ta’ Lulju 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1299/2007 dwar ir-rikonoxximent ta’ gruppi tal-produtturi fis-settur tal-ħops

3

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 754/2008 tal-31 ta’ Lulju 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 318/2007 li jistabbilixxi kundizzjonijiet ta’ saħħa ta’ l-annimali għal importazzjonijiet ta’ ċerti għasafar fil-Komunità u l-kundizzjonijiet tal-kwarantina ta’ dan ( 1 )

6

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 755/2008 tal-31 ta’ Lulju 2008 li jemenda l-Anness II għad-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali ( 1 )

10

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 756/2008 tal-31 ta’ Lulju 2008 li jffissa d-dazji ta’ l-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mill-1 ta’ Awwissu 2008

13

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 757/2008 tal-31 ta’ Lulju 2008 li jemenda l-prezzijiet rappreżentattivi u l-ammonti tad-dazji addizzjonali għall-importazzjoni ta' ċerti prodotti tas-settur taz-zokkor, stabbiliti mir-Regolament (KE) Nru 1109/2007 għas-sena tas-suq 2007/2008

16

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 758/2008 tal-31 ta’ Lulju 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 711/2008 li jiddefinixxi r-rifużjonijiet ta' l-esportazzjoni għaz-zokkor abjad u għaz-zokkor mhux ipproċessat esportat fl-istat naturali tiegħu

18

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 759/2008 tal-31 ta’ Lulju 2008 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 712/2008 li jiddefinixxi r-rifużjonijiet għall-esportazzjoni fuq il-ġuleppijiet u ċerti prodotti oħra fis-settur taz-zokkor esportati fl-istat naturali tagħhom

20

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 760/2008 tal-31 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 fir-rigward tal-awtorizzazzjonijiet għall-użu tal-kaseina u tal-kaseinati fil-manifattura tal-ġobon

22

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 761/2008 tal-31 ta’ Lulju 2008 li jemenda r-rati ta’ rifużjonijiet applikabbli għal ċerti prodotti mis-settur taz-zokkor esportati bħala merkanzija mhux koperti minn Anness I tat-Trattat

26

 

 

DIRETTIVI

 

*

Direttiva tal-Kunsill 2008/72/KE tal-15 ta’ Lulju 2008 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ ħxejjex ta’ propagazzjoni u materjal taż-żrigħ, barra ż-żerriegħa (Verżjoni kodifikata) ( 1 )

28

 

 

II   Atti adottati skond it-Trattati tal-KE/Euratom li l-pubblikazzjoni tagħhom mhijiex obbligatorja

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

Kunsill

 

 

2008/628/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta’ Frar 2008 dwar l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja ta’ Protokoll għall-Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda u r-Repubblika Kirgiża min-naħa l-oħra, biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma’ l-Unjoni Ewropea

40

Protokoll għall-Ftehim ta’ partenarjat u Kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u r-Repubblika Kirgiża, min-naħa l-oħra biex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Bulgarija u tar-Rumanija ma’ l-Unjoni Ewropea

42

 

 

Kummissjoni

 

 

2008/629/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Ġunju 2008 li temenda d-Deċiżjoni 2005/56/KE biex tiġi ffurmata l-Aġenzija Eżekuttiva ta’ l-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA) għall-immaniġġjar ta’ l-azzjoni tal-Komunita' fil-qasam ta’ l-edukazzjoni, is-settur awdjoviżiv u l-kultura fl-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003

47

 

 

2008/630/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-24 ta’ Lulju 2008 dwar miżuri ta’ emerġenza li japplikaw għall-krustaċji importati mill-Bangladexx u li huma maħsuba għall-konsum mill-bniedem (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 3698)  ( 1 )

49

 

 

2008/631/KE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Lulju 2008 li temenda d-Deċiżjoni 2006/805/KE fir-rigward ta’ ċerti reġjuni ta’ Stati Membri stipulati fl-Anness u l-estensjoni ta’ l-applikazzjoni ta’ dik id-Deċiżjoni (notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 3964)  ( 1 )

51

 

 

III   Atti adottati skond it-Trattat ta' l-UE

 

 

ATTI ADOTTATI SKOND IT-TITOLU V TAT-TRATTAT TA' L-UE

 

*

Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2008/632/PESK tal-31 ta’ Lulju 2008 li temenda l-Pożizzjoni Komuni 2004/161/PESK li ġġedded il-miżuri restrittivi kontra ż-Żimbabwe

53

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top