EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0307

Odločba Komisije z dne 16. maja 1994 o spremembi Odločbe 91/637/EGS o vzorcu sporočila, ki se pošilja prek računalniškega omrežja Animo

OJ L 133, 28.5.1994, p. 54–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 057 P. 167 - 168
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 057 P. 167 - 168
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 161 - 162
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 161 - 162
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 161 - 162
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 161 - 162
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 161 - 162
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 161 - 162
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 161 - 162
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 161 - 162
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 161 - 162
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 015 P. 47 - 48
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 015 P. 47 - 48
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 91 - 92

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/307/oj

31994D0307Uradni list L 133 , 28/05/1994 str. 0054 - 0055
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 57 str. 0167
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 57 str. 0167


Odločba Komisije

z dne 16. maja 1994

o spremembi Odločbe 91/637/EGS o vzorcu sporočila, ki se pošilja prek računalniškega omrežja "Animo"

(94/307/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 92/118/EGS [2], in zlasti člena 20 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/628/EGS z dne 19. novembra 1991 o zaščiti živali med prevozom ter o spremembi direktiv 90/425/EGS in 91/496/EGS [3], kakor je bila spremenjena z Odločbo 92/438/EGS [4], in zlasti člena 6(3) Direktive,

ker morajo biti informacije, potrebne za skladnost z zahtevami glede zdravstvenega varstva živali, določenimi v Direktivi 91/628/EGS, vključene v računalniško omrežje Animo;

ker mora biti sporočilo, poslano prek računalniškega omrežja Animo, zato dopolnjeno in mora biti temu prilagojena tudi uporabljena programska oprema;

ker bodo pri prilagajanju uporabljene programske opreme upoštevani pogoji držav članic, s čimer se zagotovi ustreznost obratovalnim zahtevam;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba Komisije 91/637/EGS [5] se spremeni:

1. Člen 2 se nadomesti z:

"Člen 2

Komisija posodobi uporabljeno programsko opremo, da se vključijo informacije v zvezi z zaščito živali in trendi v različnih računalniških datotekah, potrebnih za uporabo. Komisija bo državam članicam zagotovila posodobljeno programsko opremo najpozneje do 1. marca 1995."

2. Priloga se nadomesti s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. maja 1994

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

[2] UL L 62, 15.3.1993, str. 49.

[3] UL L 340, 11.12.1991, str. 17.

[4] UL L 243, 25.8.1992, str. 27.

[5] UL L 343, 13.12.1991, str. 46.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Številka sporočila:

1. IZVOR

- Datum pošiljanja:

- Pričakovani datum odhoda:

- Pričakovani čas odhoda:

- Ime pošiljatelja:

- Kraj odhoda (koda države, koda enote, ime kraja, poštna številka):

- Zdravstveno spričevalo:

- Številka

- Datum

- Ime veterinarja, ki je podpisal spričevalo:

2. NAMEMBNI KRAJ

- Koda države — koda enote:

- Ime in naslov pošiljatelja:

- Namembni kraj (koda države — koda enote, ime kraja, poštna številka)

3. BLAGO

- Vrsta — koda

- Število/količina

4. PREVOZNO SREDSTVO

- Vrsta prevoznega sredstva

- Identifikacija prevoznega sredstva (registrska številka tovornjaka, številka vagona, številka leta, ime plovila, številka zabojnika itd.)

5. PRIPOMBE

- Za mejne kontrolne točke: izvor živali in proizvodov

- Za izvoz v tretjo državo: ime namembne tretje države

- Če živali niso zapustile svojega izvornega kraja:

- "številka sporočila o zamenjavi …"/"številka sporočila o odpovedi …"

--------------------------------------------------

Top