EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_015_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 15

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 015

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1994

L 125

1

 

 

31994R1091

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1091/94 al Comisiei din 29 aprilie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 3528/86 al Consiliului privind protecția pădurilor din Comunitate împotriva poluării atmosferice

3

1994

L 133

54

 

 

31994D0307

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 mai 1994 de modificare a Deciziei 91/637/CEE de stabilire a modelului de mesaj transmis cu ajutorul rețelei informatice ANIMO

47

1994

L 138

7

 

 

31994R1267

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 1267/94 al Comisiei din 1 iunie 1994 de aplicare a acordurilor dintre Uniunea Europeană și țări terțe privind recunoașterea reciprocă a anumitor băuturi spirtoase

49

1994

L 140

5

 

 

31994R1278

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1278/94 al Consiliului din 30 mai 1994 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 338/91 de stabilire a standardului comunitar de calitate pentru carcasele de ovine proaspete sau refrigerate și a Regulamentului (CEE) nr. 2137/92 privind grila comunitară de clasificare a carcaselor de ovine și stabilirea standardelor comunitare de calitate a carcaselor de oaie proaspete sau înghețate

51

1994

L 145

19

 

 

31994D0323

 

 

 

Decizia Comisiei din 19 mai 1994 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești originare din Singapore

53

1994

L 145

23

 

 

31994D0324

 

 

 

Decizia Comisiei din 19 mai 1994 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești și de acvacultură originare din Indonezia

58

1994

L 145

30

 

 

31994D0325

 

 

 

Decizia Comisiei din 19 mai 1994 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești și de acvacultură originare din Tailanda

65

1994

L 146

17

 

 

31994D0327

 

 

 

Decizia Comisiei din 19 mai 1994 de stabilire a criteriilor de testare anuală a păsărilor de reproducție pentru boala Newcastle, în aplicarea articolului 12 alineatul (2) din Directiva 90/539/CEE a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

72

1994

L 151

36

 

 

31994D0338

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 mai 1994 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 90/425/CEE a Consiliului privind prelevarea de probe în vederea efectuării de controale veterinare la locul de destinație

74

1994

L 151

38

 

 

31994D0339

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 mai 1994 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 9 alineatul (1) din Directiva 90/425/CEE a Consiliului privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne

76

1994

L 156

50

 

 

31994D0356

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 mai 1994 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 91/493/CEE a Consiliului cu privire la autocontroalele sanitare pentru produsele pescărești (Text cu relevanță pentru SEE)

77

1994

L 158

41

 

 

31994D0360

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 mai 1994 privind frecvența redusă a controalelor fizice care se aplică anumitor loturi de produse importate și care provin din țări terțe, în conformitate cu Directiva 90/675/CEE a Consiliului

85

1994

L 166

41

 

 

31994R1549

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1549/94 al Comisiei din 30 iunie 1994 de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 388/92, (CEE) nr. 1727/92 și (CEE) nr. 1728/92 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a măsurilor specifice de livrare a produselor cerealiere către departamentele franceze de peste mări, Insulele Azore, Madeira și Canare

90

1994

L 167

5

 

 

31994R1586

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1586/94 al Comisiei din 30 iunie 1994 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1722/93 al Comisiei privind restituirile pentru producție în sectorul cerealelor și, respectiv, al orezului

92

1994

L 168

31

 

 

31994D0370

 

 

 

Decizia Consiliului din 21 iunie 1994 de modificare a Deciziei 90/424/CEE privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar

93

1994

L 168

34

 

 

31994D0371

 

 

 

Decizia Consiliului din 20 iunie 1994 de stabilire a anumitor condiții de sănătate speciale pentru introducerea pe piață a anumitor tipuri de ouă

96

1994

L 171

30

 

 

31994D0376

 

 

 

Decizia Comisiei din 30 mai 1994 de modificare a Deciziei nr. 85/377/CEE de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatațiile agricole

98

1994

L 174

33

 

 

31994D0383

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 iunie 1994 privind criteriile aplicabile unităților care fabrică produse din carne, fără a avea o structură industrială sau o capacitate de producție industrială (Text cu relevanță pentru SEE)

106

1994

L 176

23

 

 

31994D0385

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 iunie 1994 privind introducerea pe piață a unui produs care conține un organism modificat genetic, și anume semințe de tutun rezistent la erbicide, din soiul de tutun ITB 1000 OX, în temeiul articolului 13 din Directiva 90/220/CEE a Consiliului

107

1994

L 178

66

 

 

31994L0028

 

 

 

Directiva 94/28/CE a Consiliului din 23 iunie 1994 de stabilire a principiilor referitoare la condițiile zootehnice și genealogice care se aplică importului de animale, material seminal, ovule și embrioni provenind din țări terțe și de modificare a Directivei 77/504/CEE privind animalele pentru reproducție de rasă pură din specia bovină

109

1994

L 180

47

 

 

31994D0437

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 iunie 1994 de modificare a Deciziei 93/53/CEE de înființare a unui comitet științific pentru denumiri de origine, indicații geografice și atestate de specificitate

112

1994

L 181

35

 

 

31994D0438

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 iunie 1994 de stabilire a criteriilor de clasificare a țărilor terțe și a părților din acestea cu privire la gripa aviară și boala Newcastle în legătură cu importurile de carne proaspătă de pasăre și de modificare a Deciziei 93/342/CEE

113

1994

L 184

16

 

 

31994D0448

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 iunie 1994 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești și de acvacultură originare din Noua Zeelandă

118

1994

L 187

11

 

 

31994D0453

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 iunie 1994 de modificare sau de abrogare a unor norme de aplicare în ceea ce privește condițiile de sănătate publică și animală necesare la importul anumitor animale vii și produse de origine animală provenind din Austria, Finlanda, Norvegia și Suedia în aplicarea Acordului privind Spațiul Economic European (Text cu relevanță pentru SEE)

129

1994

L 189

67

 

 

31994L0029

 

 

 

Directiva 94/29/CE a Consiliului din 23 iunie 1994 de modificare a anexelor la Directivele 86/362/CEE și 86/363/CEE privind stabilirea conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide de pe și în cereale și produsele alimentare de origine animală

132

1994

L 189

70

 

 

31994L0030

 

 

 

Directiva 94/30/CE a Consiliului din 23 iunie 1994 de modificare a anexei II la Directiva 90/642/CEE de stabilire a conținuturilor maxime de reziduuri de pesticide din și de pe anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe și legume, precum și de stabilire a unei liste de conținuturi maxime

135

1994

L 190

25

 

 

31994D0465

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 iulie 1994 privind lista unităților din Botswana aprobate în vederea importului de produse din carne în Comunitate (Text cu relevanță pentru SEE)

149

1994

L 190

26

 

 

31994D0466

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 iulie 1994 de modificare a anexei I capitolul 13 la Directiva 92/118/CEE a Consiliului de stabilire a condițiilor de sănătate publică și animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de produse care nu intră sub incidența condițiilor menționate, stabilite de normele comunitare speciale prevăzute de anexa A capitolul I din Directiva 89/662/CEE și, în ceea ce privește agenții patogeni, din Directiva 90/425/CEE

151

1994

L 190

28

 

 

31994D0467

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 iulie 1994 de stabilire a garanțiilor sanitare privind transportul ecvideelor provenite dintr-o țară terță către o altă țară terță în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (c) din Directiva 91/496/CEE a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

153

1994

L 194

21

 

 

31994R1905

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1905/94 al Comisiei din 27 iulie 1994 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 399/94 al Consiliului privind măsurile specifice referitoare la strugurii uscați

154

1994

L 194

65

 

 

31994L0037

 

 

 

Directiva 94/37/CE a Comisiei din 22 iulie 1994 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare

159

1994

L 197

4

 

 

31994R1868

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1868/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de stabilire a unui sistem de contingente pentru producția de amidon din cartofi

176

1994

L 203

5

 

 

31994R2019

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2019/94 al Comisiei din 2 august 1994 privind importul de reziduuri provenite din obținerea amidonului din porumb din Statele Unite ale Americii

179

1994

L 206

7

 

 

31994R2029

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2029/94 al Comisiei din 8 august 1994 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2191/81 privind acordarea unui ajutor pentru achiziționarea de unt de către instituțiile și colectivitățile fără scop lucrativ

184

1994

L 207

20

 

 

31994L0039

 

 

 

Directiva 94/39/CE a Comisiei din 25 iulie 1994 de stabilire a listei utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale

185

1994

L 214

17

 

 

31994D0561

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 iulie 1994 de modificare a Deciziilor 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE și 93/197/CEE ale Consiliului privind condițiile de sănătate animală pentru import, admitere temporară și reintroducere a cailor înregistrați din Macau, Malaezia (peninsula) și Singapore

195

1994

L 227

1

 

 

31994R2100

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecție comunitară a soiurilor de plante

197

1994

L 236

11

 

 

31994R2202

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2202/94 al Comisiei din 9 septembrie 1994 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2273/93 de stabilire a centrelor de intervenție pentru cereale

227

1994

L 245

6

 

 

31994R2257

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2257/94 al Comisiei din 16 septembrie 1994 de stabilire a standardelor de calitate pentru banane (Text cu relevanță pentru SEE)

228

1994

L 248

5

 

 

31994R2283

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2283/94 al Comisiei din 20 septembrie 1994 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3378/91 privind modalitățile de vânzare a untului din stocul de intervenție destinat exportului

233

1994

L 249

18

 

 

31994D0643

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 septembrie 1994 privind retragerea omologărilor acordate pentru produsele fitosanitare care conțin cihalotrin ca substanță activă

234

1994

L 260

32

 

 

31994D0667

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 octombrie 1994 privind importul de porci vii, de carne proaspătă de porc, de produse din carne de porc, de material seminal și de embrioni de animale din specia porcină provenind din Elveția și de modificare a Deciziilor 81/526/CEE, 91/449/CEE, 92/460/CEE și 93/199/CEE (Text cu relevanță pentru SEE)

235

1994

L 269

40

 

 

31994D0678

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 octombrie 1994 de modificare a Deciziei 92/452/CEE de stabilire a listei echipelor autorizate de recoltare de embrioni, în țările terțe, pentru exportul în Comunitate de embrioni de animale din specia bovină (Text cu relevanță pentru SEE)

237

1994

L 275

1

 

 

31994R2515

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2515/94 al Comisiei din 9 septembrie 1994 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1848/93 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2082/92 al Consiliului privind atestatele de specificitate ale produselor agricole și alimentare

247

Top