EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0594

Direktiva Sveta z dne 30. oktobra 1989 o spremembah Direktiv 75/362/EGS, 77/452/EGS, 78/686/EGS, 78/1026/EGS in 80/154/EGS o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah za zdravnika, medicinsko sestro za splošno zdravstveno nego, zobozdravnika, veterinarja in babico skupaj z Direktivami 75/363/EGS, 78/1027/EGS in 80/155/EGS o usklajevanju določb zakonov in drugih predpisov v zvezi z dejavnostmi zdravnikov, veterinarjev in babic

OJ L 341, 23.11.1989, p. 19–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 003 P. 13 - 23
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 003 P. 13 - 23
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 232 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 232 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 232 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 232 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 232 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 232 - 242
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 232 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 232 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 232 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 223 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 223 - 233

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007: This act has been changed. Current consolidated version: 20/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/594/oj

31989L0594Uradni list L 341 , 23/11/1989 str. 0019 - 0029
finska posebna izdaja: poglavje 6 zvezek 3 str. 0013
švedska posebna izdaja: poglavje 6 zvezek 3 str. 0013


Direktiva Sveta

z dne 30. oktobra 1989

o spremembah direktiv 75/362/EGS, 77/452/EGS, 78/686/EGS, 78/1026/EGS in 80/154/EGS o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah za zdravnika, medicinsko sestro za splošno zdravstveno nego, zobozdravnika, veterinarja in babico skupaj z direktivami 75/363/EGS, 78/1027/EGS in 80/155/EGS o usklajevanju določb zakonov in drugih predpisov v zvezi z dejavnostmi zdravnikov, veterinarjev in babic

(89/594/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 49, prvega in tretjega stavka člena 57(1) in (2) ter člena 66 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

v sodelovanju z Evropskim parlamentom [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je treba vnesti nekatere tehnične spremembe v direktive 75/362/EGS [4], 77/452/EGS [5], 78/686/EGS [6], 78/1026/EGS [7] in 80/154/EGS [8], nazadnje spremenjene z Aktom o pristopu Španije in Portugalske o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah za zdravnika, medicinsko sestro za splošno zdravstveno nego, zobozdravnika, veterinarja in babico, v Direktivo Sveta 75/363/EGS [9], nazadnje spremenjeno z Direktivo 82/76/EGS [10], ter v Direktivi 78/1027/EGS [11] in 80/155/EGS [12] o uskladitvi določb zakonov in drugih predpisov v zvezi z dejavnostmi zdravnikov, veterinarjev in babic, da bi upoštevali zlasti spremembe v nazivih diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah za te poklice ali v poimenovanju nekaterih zdravniških specializacij, pa tudi uvedbo nekaterih novih zdravniških specializacij oziroma odpravo nekaterih prejšnjih specializacij v nekaterih državah članicah;

ker je na ravni Skupnosti treba zavarovati pravice nosilcev prejšnjih kvalifikacij, ki jih ne dodeljujejo več zaradi zgornjih sprememb v predpisih države članice, ki jim je podelila to kvalifikacijo, in po potrebi s tem v zvezi dopolniti navedene direktive z ustreznimi določbami;

ker je zaradi pravičnosti priporočljivo predvideti prehodne ukrepe za nekatere imetnike diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah za veterinarja in babico, podeljenih s strani Republike Italije in Kraljevine Španije po usposabljanju, ki niso v celoti skladni z direktivama 78/1027/EGS in 80/155/EGS,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE 1

Spremembe Direktiv 75/362/EGS in 75/363/EGS (o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah s področja zdravstva ter usklajevanje določb zakonov in drugih predpisov v zvezi z dejavnostmi zdravnikov)

Člen 1

Člen 3 Direktive 75/362/EGS se spremeni:

1. pod rubriko (a) "v Nemčiji":

- se točka 2 nadomesti z naslednjim:

- "2. spričevalo o državnem izpitu iz medicine, ki so ga pristojni organi podelili po 30. juniju 1988, in spričevalo, ki potrjuje zdravniško prakso v obdobju praktičnega usposabljanja, ("Arzt im Praktikum",);",

- točka 2 postane točka 3, "tisti iz točke 1 zgoraj;" pa se nadomesti s "tistimi iz točk 1 in 2;"

2. (f)

"v Italiji"

se nadomesti z naslednjim:

"(f) v Italiji:

"diploma di laurea in medicina e chirurgia" (univerzitetna diploma iz medicine in kirurgije), ki jo podeli univerza, opremljena z "diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia" (diplomo, ki zagotavlja pravico do dela v medicini in kirurgiji), ki jo podeli državna izpitna komisija;"

3. (j)

"v Grčiji"

se nadomesti z naslednjim:

"(j) v Grčiji:

"Πτυχίο Ιατρικής" (diploma iz medicine), ki jo podeli:

- medicinska fakulteta univerze ali

- oddelek za medicino fakultete za zdravstvene vede univerze;"

4. (k)

"v Španiji"

se nadomesti z naslednjim:

"(k) v Španiji:

"Título di Licenciado en Medicina y Cirugía". (univerzitetna diploma iz medicine in kirurgije), ki jo podeli Ministrstvo za šolstvo in znanost ali rektor univerze;".

Člen 2

Člen 5(2) Direktive 75/362/EGS se spremeni:

1. Besedilo, ki se nanaša na Belgijo, se nadomesti z naslednjim:

"v Belgiji:

"Le titre d'agrégation en qualité de médecin spécialisteerkenningstitel van geneesheer specialist" (formalno dokazilo o kvalifikaciji za zdravnika specialista), ki ga izda minister, odgovoren za javno zdravstvo;"

2. pod rubriko

"v Franciji"

se doda naslednja alinea:

"— "le diplôme d'études spécialisées de médecine délivré par les universités;" (diploma specialističnega študija medicine, ki jo podeli univerza);"

3. pod rubriko "na Nizozemskem" se besedilo spremeni kot sledi:

- dosedanje besedilo postane prva alinea;

- doda se naslednja alinea:

- "— "Het door de Sociaal-Geneeskundigen Registratie-Comissie (SGRC) afgegeven getuigschrift van erkenning en inschrijving in het Register von Sociaal-Geneeskundigen" (spričevalo o priznanju in vpisu v register, ki ga izda svet za vpis v register zdravnikov socialne medicine);"

4. besedilo, ki se nanaša na Grčijo, se nadomesti z:

"v Grčiji:

"Τίτλος Ιατρικής ειδικότητας χορηγούμενος από τις Νομαρχίες". (spričevalo o zdravniški specializaciji), ki ga podelijo prefekture;".

Člen 3

Člen 5(3) Direktive 75/362/EGS se spremeni kot sledi:

1. pod rubriko "Anestetiki":

- se podrubrika, ki se nanaša na Francijo, nadomesti z naslednjim:

"Francija: | anesthésiologie-réanimation chirurgicale", |

- se podrubrika, ki se nanaša na Nizozemsko, nadomesti z naslednjim:

"Nizozemska: | anesthesiologie"; |

2. pod rubriko "Splošna kirurgija":

- se podrubrika, ki se nanaša na Španijo, nadomesti z naslednjim:

"Španija: | cirurgía general y del aparato digestivo"; |

3. pod rubriko "Oftalmologija":

- se podrubrika, ki se nanaša na Belgijo, nadomesti z naslednjim:

"Belgija: | opthalmologieoftalmologie"; |

4. pod rubriko "Respiratorna medicina":

- se podrubrika, ki se nanaša na Francijo, nadomesti z naslednjim:

"Francija: | pneumologie"; |

- se podrubrika, ki se nanaša na Nizozemsko, nadomesti z naslednjim:

"Nizozemska: | longziekten en tuberculose"; |

5. pod rubriko "Urologija":

- se podrubrika, ki se nanaša na Francijo, nadomesti z naslednjim:

"Francija: | chirurgie urologique"; |

6. pod rubriko "Ortopedija":

- se podrubrika, ki se nanaša na Francijo, nadomesti z naslednjim:

"Francija: | chirurgie orthopédique et traumatologie"; |

7. dodajo se naslednje rubrike:

"— patološka anatomija

Nemčija: | Pathologie |

Belgija: | anatomic pathologiquepathologische anatomie |

Danska: | patologisk anatomi og histologi eller vaevsundersøgelse |

Francija: | anatomie et cythologie pathologique |

Irska: | morbid anatomy and histopathology |

Italija: | anatomia patologica |

Luksemburg: | anatomie pathologique |

Nizozemska: | pathologische anatomie |

Združeno kraljestvo: | morbid anatomy and histopathology |

Grčija: | παθολογικη ανατομικη |

Španija: | anatomía patológica |

Portugalska: | anatomia patológica |

— nevrologija

Nemčija: | Neurologie |

Belgija: | neurologieneurologie |

Danska: | neuromedicin eller medicinske nervesygdomme |

Francija: | neurologie |

Irska: | neurology |

Italija: | neurologia |

Luksemburg: | neurologie |

Nizozemska: | neurologie |

Združeno kraljestvo: | neurology |

Grčija: | Νενρολογια |

Španija: | neurología |

Portugalska: | neurologia |

— psihiatrija

Nemčija: | Psychiatrie |

Belgija: | psychiatriepsychiatrie |

Danska: | psykiatri |

Francija: | psychiatrie |

Irska: | psychiatry |

Italija: | psichiatria |

Luksemburg: | psychiatrie |

Nizozemska: | psychiatrie |

Združeno kraljestvo: | psychiatry |

Grčija: | ψυχιατρικη |

Španija: | psiquiatría |

Portugalska: | psiquiatria." |

Člen 4

Člen 7(2) Direktive 75/362/EGS se spremeni:

1. pod rubriko "Biološka hematologija":

- se vstavi naslednja podrubrika:

"Francija: | hématologie", |

- v vseh jezikovnih različicah, razen v francoski in portugalski, se podrubrika, ki se nanaša na Španijo, črta;

2. podrubrika "Patološka anatomija" se črta;

3. pod "Plastična kirurgija":

- se podrubrika, ki se nanaša na Francijo nadomesti s:,

"Francija: chirurgie plastique, reconstructrice et esthéthique";

4. pod "Torakalna kirurgija":

- se podrubrika, ki se nanaša na Francijo, nadomesti s:

"Francija:chirurgie thoracique et cardio-vasculaire";

5. pod "Pediatrična kirurgija":

- se vstavi naslednja podrubrika, ki se nanaša na Francijo:

"Francija: | chirurgie infantile"; |

6. pod "Vaskularna kirurgija":

- se v nizozemski jezikovni različici naslov rubrike nadomesti z naslovom, "chirurgie van bloedvaten",

- se vstavi naslednja podrubrika:

"Francija: | chirurgie vasculaire", |

- se podrubrika, ki se nanaša na Italijo, nadomesti z:

"Italija: | chirurgia vascolare"; |

7. pod

"Kardiologija"

se podrubrika, ki se nanaša na Francijo, nadomesti z naslednjim:

"Francija: | pathologie cardio-vasculaire"; |

8. pod rubriko "Gastroenterologija":

- se podrubrika, ki se nanaša na Francijo, nadomesti z naslednjim:

"Francija: | gastro-entérologie et hépatologie", |

- se podrubrika, ki se nanaša na Luksemburg, nadomesti z naslednjim:

"Luksemburg: | gastro-entérologie", |

- se podrubrika, ki se nanaša na Nizozemsko, nadomesti z naslednjim:

"Nizozemska: | gastro-enterologie", |

- se podrubrika, ki se nanaša na Grčijo, nadomesti z naslednjim:

"Grčija: | γαστρεντεολογια"; |

9. pod rubriko "Revmatologija":

- se vstavi naslednja podrubrika:

"Danska: | reumatologi"; |

10. pod rubriko "Endokrinologija":

- se vstavi naslednja podrubrika:

"Francija: | endocrinologie — maladies métaboliques", |

- se podrubrika, ki se nanaša na Luksemburg nadomesti z naslednjim:

"Luksemburg: | endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition"; |

11. pod rubriko "Fizioterapija":

- se podrubrika, ki se nanaša na Grčijo, nadomesti z naslednjim:

"Grčija: | ψυσικη ιατρικη και αποκατασταση"; |

12. rubriki "Nevrologija" in "Psihiatrija" se črtata;

13. pod rubriko

"Nevropsihiatrija"

se podrubrika, ki se nanaša na Grčijo, nadomesti z naslednjim:

"Grčija: | νευρολογια - ψυχιατρικη"; |

14. pod rubriko "Dermatovenerologija":

- se podrubrika, ki se nanaša na Francijo, nadomesti z naslednjim:

"Francija: | dermatologie et vénéréologie", |

- se podrubrika, ki se nanaša na Nizozemsko, nadomesti z naslednjim:

"Nizozemska: | dermatologie en venerologie"; |

15. pod "Radiologija":

- se podrubrika, ki se nanaša na Francijo, nadomesti z naslednjim:

"Francija: | électro-radiologie"; |

16. pod rubriko "Diagnostična radiologija":

- se vstavi naslednja podrubrika:

"Nemčija: | Radiologische Diagnostik", |

- se podrubrika, ki se nanaša na Francijo, nadomesti z naslednjim:

"Francija: | radiodiagnostic et imagerie médicale"; |

17. pod rubriko "Radioterapija":

- se vstavi naslednja podrubrika:

"Nemčija: | Strahlentherapie", |

- se podrubrika, ki se nanaša na Francijo, nadomesti z naslednjim:

"Francija: | oncologie, option radiothérapie"; |

18. pod rubriko "Tropska medicina":

- se podrubrika "Belgija: médecine tropicaletropische geneeskunde" črta;

19. pod rubriko "Otroška psihiatrija":

- se vstavi naslednja podrubrika:

"Irska: | child and adolescent psychiatry"; |

20. pod rubriko "Geriatrija":

- se vstavi naslednja podrubrika:

"Nizozemska: | klinische geriatrie"; |

21. pod rubriko "Ledvične bolezni":

- se vstavi naslednja podrubrika:

"Francija: | néphrologie", |

- se vstavi naslednja podrubrika:

"Luksemburg: | néphrologie"; |

22. pod rubriko "Javna medicina":

- se vstavi naslednja podrubrika:

"Francija: | santé publique et médecine sociale"; |

23. "Medicina dela" se spremeni:

(a) naslov, razen v angleški jezikovni različici, se spremeni:

—danska jezikovna različica: | "arbejdsmedicin", |

—nemška jezikovna različica: | "Arbeitsmedizin", |

—grška jezikovna različica: | "ιατρικη τηζ εργασιαζ", |

—španska jezikovna različica: | "medicina del trabajo", |

—francoska jezikovna različica: | "médecine du travail", |

—italijanska jezikovna različica: | "medicina del lavoro", |

—nizozemska jezikovna različica: | "arbeidsgeneeskunde", |

—portugalska jezikovna različica: | "medicina do trabalho"; |

(b) vstavijo se naslednje podrubrike:

"Nemčija: | Arbeitsmedizin", |

"Danska: | samfundsmedicin/arbejdsmedecin," |

"Francija: | médecine du travail", |

"Italija: | medicina del lavoro" |

,

"Nizozemska: | arbeids- en bedrijfsgeneeskunde" |

,

"Grčija: | ιατρικη τιζ εργασιαζ", |

"Portugalska: | medicina do trabalho"; |

24. pod rubriko "Alergologija":

- se podrubrika, ki se nanaša na Grčijo, nadomesti z:

"Grčija: | αλλεργιολογια"; |

25. pod "Gastroenterološka kirurgija":

- se vstavi naslednja podrubrika:

"Francija: | chirurgie viscérale"; |

26. dodajo se naslednje rubrike:

"Jedrska medicina:

Nemčija: | Nuklearmedizin |

Belgija: | médecine nucléairenucleaire geneeskunde |

Francija: | médecine nucléaire |

Italija: | medicina nucleare |

Nizozemska: | nucleaire geneeskunde |

Združeno kraljestvo: | nuclear medicine |

Grčija: | πυρηνικη ιατρικη |

Španija: | medicina nuclear |

Portugalska: | medicina nuclear |

Maksilofacialna kirurgija(osnovno medicinsko usposabljanje):

Francija: | chirurgie maxillo-faciale et stomatologie |

Italija: | chirurgia maxillo-facciale |

Španija: | cirugía oral y maxilofacial |

Dentalna, oralna in maksilofacialna kirurgija(osnovno medicinsko in zobozdravstveno usposabljanje):

Nemčija: | Zahn-, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie |

Belgija: | stomatologie/chirurgie orale et maxillo-faciale, stomatologie/orale en maxillo-faciale chirurgie |

Irska: | oral and maxillo-facial surgery |

Združeno kraljestvo: | oral and maxillo-facial surgery." |

Člen 5

"3. Če diplome, spričevala in druga dokazila državljanov držav članic o formalnih kvalifikacijah v medicini ali specialistični medicini niso v skladu s kvalifikacijami ali poimenovanji iz členov 3, 5 in 7, prizna vsaka država članica kot zadosten dokaz diplome, spričevala in druga dokazila o formalnih kvalifikacijah, ki jih podelijo te države članice in so opremljeni s potrdilom, ki ga izdajo pristojni organi ali telesa. Potrdilo mora navajati, da so bile diplome, spričevala in druga dokazila o formalnih kvalifikacijah v medicini ali specialistični medicini podeljeni po usposabljanju v skladu z določbami Direktive 75/363/EGS, navedenimi, kadar je to smiselno, v členu 2, 4 ali 6 pričujoče direktive, in da jih države članice, ki so jih podelile, obravnavajo kot kvalifikacije ali poimenovanja, določena, kadar je to smiselno, v členu 3, 5 ali 7 pričujoče direktive."

Člen 6

Člen 2 Direktive 75/363/EGS se spremeni:

- "usposabljanje, ki vodi do podelitve diplome, spričevala ali drugega dokazila o specializaciji iz dentalne, oralne in maksilofacialne kirurgije (osnovno medicinsko in zobozdravstveno usposabljanje), pomeni tudi uspešen zaključek usposabljanja za zobozdravnika iz člena 1 Direktive 78/687/EGS

[13]

;"

,

- doda se naslednja opomba pod črto:

- odstavku 2 se doda naslednja določba: "Pogoj za izdajo diplome, spričevala ali drugih dokazil o specializaciji iz dentalne, oralne in maksilofacialne kirurgije (osnovno medicinsko in zobozdravstveno usposabljanje) je tudi posedovanjeene izmed diplom, spričeval ali drugih dokazil o kvalifikacijah za zobozdravnika iz člena 1 Direktive 78/687/EGS.",

- odstavek 3 se nadomesti s:

"3. V roku iz člena 9 države članice imenujejo organe ali telesa, pristojne za izdajo diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah iz odstavka 1."

Člen 7

"— patološka anatomija,

— nevrologija,

— psihiatrija"

.

Člen 8

Člen 5 Direktive 75/363/EGS se spremeni:

1. pod "Prva skupina":

- v danski jezikovni različici se "chirurgie van bloedvaten" nadomesti s "chirurgie van harten bloedvaten",

- se doda naslednji vpis:

- "— maksilofacialna kirurgija (osnovno medicinsko usposabljanje)";

2. pod "Druga skupina":

- se "nevrologija", "psihiatrija" in "patološka anatomija" črtajo;

- se

"medicina dela"

, razen v angleški jezikovni različici, nadomesti z:

—danska jezikovna različica: | "arbejdsmedicin", |

—nemška jezikovna različica: | "Arbeitsmedizin", |

—grška jezikovna različica: | "ιατρικη τησ εργασιαζ", |

—španska jezikovna različica: | "medicina del trabajo", |

—francoska jezikovna različica: | "médecine du travail", |

—italijanska jezikovna različica: | "medecina del lavoro", |

—nizozemska jezikovna različica: | "arbeidsgeneeskunde", |

—portugalska jezikovna različica: | "medicina do trabalho", |

- se dodata naslednji alinei:

- "— jedrska medicina,

- — dentalna, oralna in maksilofacialna kirurgija (osnovno medicinsko in zobozdravstveno usposabljanje)".

Člen 9

1. Tiste države članice, ki so razveljavile določbe zakonov in drugih predpisov v zvezi s podeljevanjem diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah s področja nevropsihiatrije, radiologije, torakalne kirurgije, vaskularne kirurgije, gastroenterološke kirurgije, biološke hematologije, fizioterapije ali tropske medicine in ki so sprejele ukrepe v zvezi s pridobljenimi pravicami v korist svojih državljanov, priznajo pravico državljanov držav članic do izkoriščenja enakih ukrepov pod pogojem, da njihove diplome, spričevala in druga dokazila o formalnih kvalifikacijah s področja nevropsihiatrije, radiologije, torakalne kirurgije, vaskularne kirurgije, gastroenterološke kirurgije, biološke hematologije, fizioterapije ali tropske medicine izpolnjujejo ustrezne pogoje bodisi iz člena 9(2) Direktive 75/362/EGS ali členov 2, 3 in 5 Direktive 75/363/EGS in da so bile navedene diplome, spričevala in druga dokazila o formalnih kvalifikacijah podeljeni pred datumom, ko je država članica gostiteljica prenehala podeljevati take diplome, spričevala in druga dokazila o formalnih kvalifikacijah za zadevne specializacije.

2. Datumi, ko so zadevne države članice razveljavile določbe zakonov in drugih predpisov v zvezi z diplomami, spričevali in drugimi dokazili o formalnih kvalifikacijah iz odstavka 1, so navedeni v Prilogi.

3. Člen 9(4) Direktive 75/362/EGS in člen 15 Direktive 82/76/EGS se črtata.

POGLAVJE 2

Spremembe Direktive 77/452/EGS (o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah medicinskih sester za splošno zdravstveno nego)

Člen 10

Člen 1(2) Direktive 77/452/EGS se spremeni:

1. besedilo pod "v Združenem kraljestvu" se nadomesti z naslednjim: "State Registered Nurse or Registered General Nurse";

2. besedilo pod "v Grčiji" nadomesti z naslednjim:."Διπλϖματουχοζ η πτυχηιουχοζ νοσοκομοζ, νοσηλευτησζ η νοσηλευτρια".

Člen 11

Člen 3 Direktive 77/452/EGS se spremeni:

1. (f)

"v Italiji"

se nadomesti z naslednjim:

"(f) v Italiji:

- "diploma di infermiere professionale", "ki jo podelijo državno priznane šole";"

2. (i)

"v Združenem kraljestvu"

se nadomesti z naslednjim:

"(i) v Združenem kraljestvu:

- "Statement of Registration as a Registered General Nurse" v delu 1 registra, ki ga vodi "United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting";"

3. (j)

"v Grčiji"

se nadomesti z:

"(j) v Grčiji:

- "Το δίπλωμα Αδελφής Νοσοκόμας της Ανωτέρας Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων" (diploma medicinske sestre za splošno zdravstveno nego visoke šole za splošno zdravstveno nego), ki jo potrdi Ministrstvo za socialne zadeve ali Ministrstvo za zdravstvo in socialno skrbstvo, ali

- "Το πτυχίο Νοσοκόμον του Τμήματος Αδελφών Νοσοκόμων των Παραϊατρικών Σχολών των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης" (diploma iz nege oddelka za zdravstveno nego na zdravstvenih šolah visokošolskih centrov za tehnično in poklicno usposabljanje), ki jo podeli Ministrstvo za šolstvo in verske zadeve, ali

- "Το πτυχίο νοσηλευτή ή νοσηλεύτριας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)" (diploma iz zdravstvene nege ustanov za tehnološko usposabljanje), ki jo podeli Ministrstvo za šolstvo in verske zadeve, ali

- "Το πτυχίο της Ανωτάτης Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπτιστημίου Αθηνών" (diploma iz zdravstvene nege, ki jo podeli fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Atenah, oddelek za zdravstveno nego);"

4. (k)

"v Španiji"

se nadomesti z naslednjim:

"(k) v Španiji:

"Título de Diplomado en Enfermería". (univerzitetna diploma iz zdravstvene nege), ki jo podeli Ministrstvo za šolstvo in znanost ali rektor univerze".

Člen 12

Člen 4 Direktive 77/452/EGS se spremeni:

- dosedanja odstavka postaneta odstavek 1, pred katerim stoji "1.",

- doda se naslednji odstavek:

"2. Če diplome, spričevala in druga dokazila državljanov držav članic o formalnih kvalifikacijah za medicinsko sestro za splošno zdravstveno nego niso v skladu s kvalifikacijami ali poimenovanji iz člena 3, prizna vsaka država članica kot zadosten dokaz diplome, spričevala in druga dokazila o formalnih kvalifikacijah, ki jih podelijo te države članice in so opremljeni s potrdilom, ki ga izdajo pristojni organi ali telesa. Potrdilo mora navajati, da so bile diplome, spričevala in druga dokazila o formalnih kvalifikacijah medicinskih sester za splošno zdravstveno nego podeljeni po usposabljanju v skladu z določbami Direktive 77/453/EGS iz člena 2 pričujoče direktive in da jih država članica, ki jih je podelila, upošteva kot kvalifikacije ali poimenovanja iz člena 3 pričujoče direktive."

POGLAVJE 3

Spremembe Direktive 78/686/EGS (o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih formalnih dokazil o kvalifikacijah za zobozdravnika)

Člen 13

"— v Italiji:

odontoiatra"

.

Člen 14

"— v Grčiji:

"Τίτλος της Οδοωτιατρικής ειδικότητας της Ορθοδοντικής" (naziv, iz katerega je razviden zaključek posebnega ortodontskega usposabljanja), ki ga podeli pristojni organ, priznan za ta namen"

.

Člen 15

"3. Če diplome, spričevala in druga dokazila državljanov držav članic o formalnih kvalifikacijah v zobozdravstvu ali specialističnem zobozdravstvu (ortodontija in oralna kirurgija) niso v skladu s kvalifikacijami ali poimenovanji iz členov 3 in 5, prizna vsaka država članica kot zadosten dokaz diplome, spričevala in druga dokazila o formalnih kvalifikacijah, ki jih podelijo te države članice in so opremljeni s potrdilom, ki ga izdajo pristojni organi ali telesa. Potrdilo mora navajati, da so bile diplome, spričevala in druga dokazila o formalnih kvalifikacijah za zobozdravnika ali zobozdravnika specialista (ortodontija in oralna kirurgija) podeljeni po usposabljanju v skladu z določbami Direktive 78/687/EGS iz ustreznega člena 2 ali 4 te direktive in da jih država članica, ki jih je podelila, upošteva kot kvalifikacije ali poimenovanja iz ustreznega člena 3 ali 5 te direktive."

POGLAVJE 4

Spremembe Direktiv 78/1026/EGS in 78/1027/EGS (o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah za veterinarja in usklajevanje določb zakonov in drugih predpisov v zvezi z dejavnostmi veterinarjev)

Člen 16

"Če je bila diploma, spričevalo ali drugo dokazilo o formalnih kvalifikacijah iz člena 3 podeljeno pred izvajanjem te direktive ali je bilo podeljeno po tem datumu, vendar po usposabljanju, ki se je začelo pred tem datumom, se opremi s potrdilom, ki ga izdajo pristojni organi zadevne države članice, z navedbo, da je diploma, spričevalo ali drugo dokazilo o formalnih kvalifikacijah usklajeno s členom 1 Direktive 78/1027/EGS."

Člen 17

Člen 3 Direktive 78/1026/EGS se spremeni:

1. (j)

"v Grčiji"

se nadomesti z naslednjim:

"(j) v Grčiji:

"Πτυχίο κτηνιατρικής" (diploma veterinarja), ki jo izda fakulteta za geotehnične vede Aristotelove univerze v Solunu ali Šola za veterino Aristotelove univerze v Solunu;"

2. (k)

"v Španiji"

se nadomesti z naslednjim:

"(k) v Španiji:

"Título de Licenciado en Veterinaria". (univerzitetna diploma iz veterine), ki jo podeli Ministrstvo za šolstvo in znanost ali rektor univerze".

Člen 18

"Člen 4

1. Če diplome, spričevala in druga dokazila državljanov držav članic o formalnih kvalifikacijah ne izpolnjujejo vseh minimalnih zahtev glede usposabljanja iz člena 1 Direktive 78/1027/EGS, prizna vsaka država članica kot zadosten dokaz diplome, spričevala in druga dokazila o formalnih kvalifikacijah s področja veterine, ki so jih države članice podelile pred izvajanjem Direktive 78/1027/EGS ali so jih podelile po tem datumu, vendar po usposabljanju, ki se je pričelo pred tem datumom, in so opremljeni s potrdilom, ki navaja, da so ti državljani učinkovito in zakonito opravljali zadevne dejavnosti najmanj tri leta zapored v petih letih pred datumom izdaje potrdila.

2. Če diplome, spričevala in druga dokazila državljanov držav članic o formalnih kvalifikacijah za veterinarja niso v skladu s kvalifikacijami ali poimenovanji iz člena 3, prizna vsaka država članica kot zadosten dokaz diplome, spričevala in druga dokazila o formalnih kvalifikacijah, ki jih podelijo te države članice in so opremljeni s potrdilom, ki ga izdajo pristojni organi ali telesa. Potrdilo mora potrjevati, da so bile diplome, spričevala in druga dokazila o formalnih kvalifikacijah za veterinarja podeljeni po usposabljanju v skladu z določbami Direktive 78/1027/EGS iz člena 2 te direktive in da jih država članica, ki jih je podelila, obravnava kot kvalifikacije ali poimenovanja iz člena 3 te direktive."

Člen 19

"5. Kot prehodni ukrep in ne glede na odstavek 2 lahko Italija, katere določbe zakonov ali drugih predpisov so predvidele program usposabljanja, ki ob začetku veljavnosti Direktive 78/1026/EGS in te direktive ni bil popolnoma v skladu s programom iz Priloge, še naprej uporablja te določbe za osebe, ki so začele veterinarsko usposabljanje do vključno 31. decembra 1984.

Vsaki državi članici gostiteljici se odobri, da sme od imetnikov diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah za veterinarja, ki jih je Italija podelila po usposabljanju, ki se je pričelo pred 1. januarjem 1985, zahtevati, da svoje diplome, spričevala in druga dokazila o formalnih kvalifikacijah opremijo s potrdilom, ki navaja, da so učinkovito in zakonito opravljali dejavnost veterinarja najmanj tri leta zapored v petih letih pred datumom izdaje potrdila, razen če so navedena diploma, spričevalo ali drugo dokazilo o formalnih kvalifikacijah opremljeni s potrdilom, ki so ga izdali pristojni italijanski organi in iz katerega je razvidno, da je usposabljanje popolnoma skladno s tem členom in Prilogo."

Člen 20

V Prilogi k Direktivi 78/1027/EGS se v grški jezikovni različici "B. Posebna področja" prva alinea "Skupina 2: Klinične vede""Χειρουργική" nadomesti z. "Μαιευτική".

POGLAVJE 5

Spremembe direktiv 80/154/EGS in 80/155/EGS (o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah za babico in usklajevanje določb zakonov in drugih predpisov v zvezi z dejavnostmi in opravljanjem poklica babice)

Člen 21

Člen 1 Direktive 80/154/EGS se spremeni:

1. besedilo pod "v Zvezni republiki Nemčiji" se nadomesti s:

"Hebamme" ali "Entbindungspfleger";

2. besedilo pod "v Grčiji" se nadomesti z:

"Μαία""Μαιευτής" ali.

Člen 22

Člen 3 Direktive 80/154/EGS se spremeni:

1. v točki (a)

"v Zvezni republiki Nemčiji"

se prva alinea nadomesti z naslednjim:

"— "Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger";, ki jo podeli državna izpitna komisija";

2. v točki (h) "na Nizozemskem" se v vseh jezikovnih različicah, razen nizozemski, "vroedvrouwdiploma" nadomesti z "diploma van verloskundige";

3. (i)

"v Združenem kraljestvu"

se nadomesti z naslednjim:

"(i) v Združenem kraljestvu:

- "Statement of registration as a Midwife"; v delu 10 registra, ki ga vodi "United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting";";

4. (j)

"v Grčiji"

se nadomesti z naslednjim:

"(j) v Grčiji:

- "Πτυχίο Μαίας ή Μαιευτή";, ki jo potrdi Ministrstvo za zdravstvo in socialno skrbstvo,

- "Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Τμήματος Μαιευτικής";, ki jo podeli oddelek za porodništvo-obstetriko fakultete za zdravstvene in socialne delavce visokošolskih tehničnih in poklicnih izobraževalnih centrov ali ustanove za tehnološko usposabljanje, ki jih vodi Ministrstvo za šolstvo in verske zadeve";

5. (k)

"v Španiji"

se nadomesti z naslednjim:

"(k) v Španiji:

diploma "matrona". ali "asistente obstétrico (matrona)". ali "enfermería obstétrica-ginecológica"., ki jo podeli Ministrstvo za šolstvo in znanost.;".

Člen 23

"3. Če diplome, spričevala in druga dokazila državljanov držav članic o formalnih kvalifikacijah za babico niso v skladu s kvalifikacijami ali poimenovanji iz člena 3, vsaka država članica brez poseganja v člen 4 prizna kot zadosten dokaz diplome, spričevala in druga dokazila o formalnih kvalifikacijah, ki jih podelijo te države članice in so opremljeni s potrdilom, ki ga izdajo pristojni organi ali telesa. Potrdilo mora navajati, da so bile diplome, spričevala in druga dokazila o formalnih kvalifikacijah za babico podeljeni po usposabljanju v skladu z določbami Direktive 80/155/EGS iz člena 2 te direktive in da jih države članice, ki so jih podelile, obravnavajo kot kvalifikacije ali poimenovanja, določena v členu 3 te direktive."

Člen 24

"5. Nič v tej direktivi ne posega v ugodnosti, ki jih države članice v skladu z lastnimi predpisi na lastnem ozemlju lahko dodelijo imetnikom diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah, ki niso bili pridobljeni v državi članici in po katerih lahko vzpostavijo in izvajajo dejavnosti babice.

6. Kot prehoden ukrep in ne glede na odstavka 1 in 4 lahko Španija, katere določbe zakonov in drugih predpisov so predvidele program usposabljanja, ki ob začetku veljave Direktive 80/154/EGS in te direktive ni bil v skladu s to direktivo, še naprej uporablja te določbe v zvezi z osebami, ki so začele babiško usposabljanje najpozneje do 31. decembra 1985.

Vsaki državi članici gostiteljici se odobri, da sme od imetnikov diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah za babico, ki jih je Španija podelila po določenem usposabljanju, začetem pred 1. januarjem 1986, zahtevati, da svoje diplome, spričevala in druga dokazila o formalnih kvalifikacijah opremijo s potrdilom, ki navaja, da so učinkovito in zakonito opravljali dejavnost babice najmanj tri leta zapored v petih letih pred datumom izdaje potrdila, razen če so navedena diploma, spričevalo ali drugo dokazilo o formalnih kvalifikacijah opremljeni s potrdilom, ki so ga izdali pristojni španski organi in iz katerega je razvidno, da je usposabljanje v celoti skladno s tem členom in Prilogo."

Člen 25

"6. llevar a cabo el parto normal cuando se trate de una presentación de vértice, incluyendo, si es necesario, la episiotomía, y, en caso de urgencia, realizar el parto en presentación de nalgas."

Člen 26

"Člen 8

Spätestens sechs Jahre nach Bekanntgabe dieser Richtlinie beschließt der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Stellungnahme des Beratenden Ausschusses, ob die Ausnahme nach Teil B Nummer 3 des Anhangs geändert oder aufgehoben werden soll.."

Člen 27

"B. PRAKTIČNO IN KLINIČNO USPOSABLJANJE

To usposabljanje je treba izvajati pod ustreznim nadzorom:

1. Svetovanje nosečnicam, vključno z najmanj 100 predporodnimi pregledi.

2. Nadzor in zdravstvena nega najmanj 40 rojevajočih žensk.

3. Študent naj osebno vodi najmanj 40 porodov; kjer tega števila ni mogoče doseči zaradi pomanjkanja razpoložljivih rojevajočih žensk, se to število lahko zmanjša na najmanj 30, pod pogojem, da študent dejavno sodeluje pri 20 nadaljnjih porodih.

4. Aktivno sodelovanje pri medeničnih porodnih. Kjer to ni mogoče zaradi pomanjkanja takih porodov, lahko študent vadi v simulirani situaciji.

5. Izvedba epiziotomije in uvod v šivanje. Uvod vsebuje teoretična navodila in klinično prakso. Praksa šivanja vključuje šivanje rane po epiziotomiji in preprosti raztrganini presredka. Če je nujno potrebno, je situacija lahko simulirana.

6. Nadzor in zdravstvena nega 40 žensk med tvegano nosečnostjo ali porodom ali v poporodnem obdobju.

7. Nadzor in zdravstvena nega (vključno s pregledi) najmanj 100 žensk po porodu in zdravih novorojenčkov.

8. Opazovanje in zdravstvena nega novorojenčkov, ki zahtevajo posebno zdravstveno nego, vključno s tistimi, ki so bili rojeni pred rokom, po roku, prelahki ali bolni.

9. Zdravstvena nega žensk s patološkimi stanji na področju ginekologije in porodništva.

10. Uvod v zdravstveno nego na področju medicine in kirurgije. Uvod vključuje teoretična navodila in klinično prakso."

POGLAVJE 6

Končne določbe

Člen 28

Države članice sprejmejo ukrepe potrebne za uskladitev s to direktivo do 8. maja 1991. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 29

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. oktobra 1989

Za Svet

Predsednik

J.-P. Soisson

[1] UL C 353, 30.12.1987, str. 17, in UL C 322, 15.12.1988, str. 22.

[2] UL C 235, 12.9.1988, str. 67, in UL C 256, 9.10.1989.

[3] UL C 134, 24.5.1988, str. 29.

[4] UL L 167, 30.6.1975, str. 1.

[5] UL L 176, 15.7.1977, str. 1.

[6] UL L 233, 24.8.1978, str. 1.

[7] UL L 362, 23.12.1978, str. 1.

[8] UL L 33, 11.2.1980, str. 1.

[9] UL L 167, 30.6.1975, str. 14.

[10] UL L 43, 15.2.1982, str. 21.

[11] UL L 362, 23.12.1978, str. 7.

[12] UL L 33, 11.2.1982, str. 8.

[13] UL L 233, 24.8.1978, str. 10.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Datumi, ko so nekatere države članice razveljavile določbe zakonov in drugih predpisov, ki se nanašajo na podeljevanje diplom, spričeval in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah iz člena 9 te direktive

BELGIJA

Torakalna kirurgija | 1. januar 1983 | |

Vaskularna kirurgija | 1. januar 1983 | |

Nevropsihiatrija | 1. avgust 1987 | Razen za osebe, ki so začele usposabljanje pred tem datumom. |

Gastroenterološka kirurgija | 1. januar 1983 | |

DANSKA

Biološka hematologija Fizioterapija | 1. januar 1983 | Razen za osebe, ki so začele usposabljanje pred tem datumom in ga zaključile pred koncem leta 1988. |

Tropska medicina | 1. avgust 1987 | Razen za osebe, ki so začele usposabljanje pred tem datumom. |

FRANCIJA

Radiologija | 3. december 1971 | |

Nevropsihiatrija | 31. december 1971 | |

LUKSEMBURG

Radiologija Nevropsihiatrija | | Diplome, spričevala in druga dokazila o formalnih kvalifikacijah se ne podeljujejo več za usposabljanja, ki so se začela po 5. marcu 1982. |

NIZOZEMSKA

Radiologija | 8. julij 1984 | |

Nevropsihiatrija | 9. julij 1984 | |

--------------------------------------------------

Top