EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_06_003_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
06 Sijoittautumisoikeus ja palvelujen tarjoamisen vapaus
Nide 03

  The document is unavailable in your User interface language.

FI

 

06 Sijoittautumisoikeus ja palvelujen tarjoamisen vapaus - Nide 03

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1989 L 298 0023
 

31989L0552

 

Neuvoston direktiivi 89/552/ETY, annettu 3 päivänä lokakuuta 1989, televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (89/552/ETY)

3

 
1989 L 334 0030
 

31989L0592

 

Neuvoston direktiivi 89/592/ETY, annettu 13 päivänä marraskuuta 1989, sisäpiirikauppoja koskevien säännösten ja määräysten yhteensovittamisesta (89/592/ETY)

10

 
1989 L 341 0019
 

31989L0594

 

Neuvoston direktiivi 89/594/ETY, annettu 30 päivänä lokakuuta 1989, lääkärin, yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan, hammaslääkärin, eläinlääkärin ja kätilön tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta annettujen direktiivien 75/362/ETY, 77/452/ETY, 78/686/ETY, 78/1026/ETY ja 80/154/ETY sekä lääkärin-, eläinlääkärin- ja kätilöntointa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettujen direktiivien 75/363/ETY, 78/1027/ETY ja 80/155/ETY muuttamisesta (89/594/ETY)

13

 
1989 L 341 0030
 

31989L0595

 

Neuvoston direktiivi 89/595/ETY, annettu 10 päivänä lokakuuta 1989, yleissairaanhoidosta vastaavien sairaanhoitajien tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi annetun direktiivin 77/452/ETY ja yleissairaanhoidosta vastaavien sairaanhoitajien toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 77/453/ETY muuttamisesta (89/595/ETY)

24

 
1989 L 386 0001
 

31989L0646

 

Toinen neuvoston direktiivi 89/646/ETY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1989, luottolaitosten liiketoiminnan aloittamiseen ja harjoittamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta ja direktiivin 77/780/ETY muuttamisesta (89/646/ETY)

27

 
1989 L 386 0014
 

31989L0647

 

Neuvoston direktiivi 89/647/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1989, luottolaitosten vakavaraisuussuhteesta (89/647/ETY)

39

 
1989 L 395 0033
 

31989L0665

 

Neuvoston direktiivi 89/665/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (89/665/ETY)

48

 
1990 L 112 0024
 

31990L0211

 

Neuvoston direktiivi 90/211/ETY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 1990, direktiivin 80/390/ETY tarjousesitteiden vastavuoroista tunnustamista listalleottoesitteiksi koskevien säännösten muuttamisesta (90/211/ETY)

51

 
1990 L 158 0059
 

31990L0314

 

Neuvoston direktiivi 90/314/ETY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1990, matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista (90/314/ETY)

53

 
1990 L 180 0026
 

31990L0364

 

Neuvoston direktiivi 90/364/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1990, oleskeluoikeudesta (90/364/ETY)

58

 
1990 L 180 0028
 

31990L0365

 

Neuvoston direktiivi 90/365/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1990, ammattitoimintansa lopettaneiden työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien oleskeluoikeudesta (90/365/ETY)

60

 
1990 L 330 0044
 

31990L0618

 

Neuvoston direktiivi 90/618/ETY, annettu 8 päivänä marraskuuta 1990, muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettujen direktiivin 73/239/ETY ja direktiivin 88/357/ETY muuttamisesta erityisesti moottoriajoneuvojen vastuuvakuutuksen osalta (90/618/ETY)

62

 
1990 L 330 0050
 

31990L0619

 

TOINEN Neuvoston direktiivi 90/619/ETY, annettu 8 päivänä marraskuuta 1990, henkivakuutuksen ensivakuutusliikettä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta, säännöksistä, joilla helpotetaan palvelujen tarjoamisen vapauden tehokasta käyttämistä, sekä direktiivin 79/267/ETY muuttamisesta (90/619/ETY)

67

 
1990 L 353 0016
 

31990R3573

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3573/90, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990, palvelujen vapaan tarjoamisen periaatteen soveltamisesta jäsenvaltioiden väliseen meriliikenteeseen sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden väliseen meriliikenteeseen annetun asetuksen (ETY) N:o 4055/86 muuttamisesta Saksan yhdistymisen vuoksi

78

 
1990 L 353 0073
 

31990L0658

 

Neuvoston direktiivi 90/658/ETY, annettu 4 päivänä joulukuuta 1990, ammatillisten tutkintotodistusten tunnustamista koskevien direktiivien muuttamisesta Saksan yhdistymisen vuoksi (90/658/ETY)

79

 
1991 L 017 0020
 

31991L0031

 

Komission direktiivi 91/31/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1990, luottolaitosten vakavaraisuussuhteesta 18 päivänä joulukuuta 1989 annetussa neuvoston direktiivissä 89/647/ETY olevan "monenkeskisten kehityspankkien" teknisen määritelmän mukauttamisesta (91/31/ETY)

83

 
1991 L 177 0025
 

31991D0323

 

Komission päätös, tehty 30 päivänä toukokuuta 1991, moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 72/166/ETY soveltamisesta (91/323/ETY:)

84

 
1991 L 205 0001
 

31991R2155

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2155/91, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1991, erityisten säännösten antamisesta Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin liittovaltion välisen muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevan sopimuksen 37, 39 ja 40 artiklan soveltamisesta

86

 
1991 L 339 0033
 

31991L0633

 

Neuvoston direktiivi 91/633/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1991, luottolaitosten omista varoista annetun direktiivin 89/299/ETY täytäntöönpanosta (91/633/ETY)

87

 
1991 L 373 0021
 

31991L0670

 

Neuvoston direktiivi 91/670/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, siviili-ilmailun tehtävien suorittamiseksi annettujen henkilöstön lupakirjojen vastavuoroisesta hyväksymisestä (91/670/ETY)

88

 
1991 L 374 0007
 

31991L0674

 

Neuvoston direktiivi 91/674/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä (91/674/ETY)

93

 
1991 L 374 0032
 

31991L0675

 

Neuvoston direktiivi 91/675/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, vakuutuskomitean perustamisesta (91/675/ETY)

115

 
1992 L 074 0001
 

31992R0684

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 684/92, annettu 16 päivänä maaliskuuta 1992, yhteisistä säännöistä harjoitettaessa kansainvälistä henkilöliikennettä linja-autoilla

117

 
1992 L 075 0048
 

31992L0016

 

Neuvoston direktiivi 92/16/ETY, annettu 16 päivänä maaliskuuta 1992, luottolaitosten omista varoista annetun direktiivin 89/299/ETY muuttamisesta

125

 
1992 L 076 0014
 

31992L0013

 

Neuvoston direktiivi 92/13/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1992, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta

127

 
1992 L 110 0052
 

31992L0030

 

Neuvoston direktiivi 92/30/ETY, annettu 6 päivänä huhtikuuta 1992, luottolaitosten konsolidoidusta valvonnasta

133

 
1992 L 209 0001
 

31992L0050

 

Neuvoston direktiivi 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta

139

 
1992 L 228 0001
 

31992L0049

 

Neuvoston direktiivi 92/49/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta sekä direktiivien 73/239/ETY ja 88/357/ETY muuttamisesta (kolmas vahinkovakuutusdirektiivi)

160

 
1992 L 360 0001
 

31992L0096

 

Neuvoston direktiivi 92/96/ETY, annettu 10 päivänä marraskuuta 1992, henkivakuutuksen ensivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta sekä direktiivien 79/267/ETY ja 90/619/ETY muuttamisesta (kolmas henkivakuutusdirektiivi)

180

 
1992 L 364 0007
 

31992R3577

 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3577/92, annettu 7 päivänä joulukuuta 1992, palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen soveltamisesta meriliikenteeseen jäsenvaltioissa (meriliikenteen kabotaasi)

203

 
1993 L 016 0051
 

31993D0043

 

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 1992, moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 72/166/ETY soveltamisesta (93/43/ETY:)

206

 
1993 L 029 0001
 

31992L0121

 

Neuvoston direktiivi 92/121/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1992, luottolaitosten suurten riskikeskittymien valvonnasta ja tarkastamisesta

208

Top