EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:150:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 150, 13. jún 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.150.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 150

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
13. júna 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 497/2009 z 12. júna 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 498/2009 z 12. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 639/2003, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1254/1999, pokiaľ ide o požiadavky na poskytovanie vývozných náhrad v súvislosti s pohodou hovädzieho dobytka počas prepravy

3

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2009/56/ES z 12. júna 2009, ktorou sa opravuje dátum transpozície smernice 2008/126/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/87/ES, ktorou sa stanovujú technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej plavby (1)

5

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/458/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 6. mája 2009 o poskytnutí vzájomnej pomoci Rumunsku

6

 

 

2009/459/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 6. mája 2009 o poskytnutí strednodobej finančnej pomoci Spoločenstva Rumunsku

8

 

 

Komisia

 

 

2009/460/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 5. júna 2009 o prijatí spoločnej bezpečnostnej metódy na posúdenie dosahovania bezpečnostných cieľov podľa článku 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES [oznámené pod číslom K(2009) 4246]  (1)

11

 

 

2009/461/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. júna 2009 o vymenovaní zástupcu Komisie do Správnej rady Európskej agentúry pre lieky

20

 

 

2009/462/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. júna 2009, ktorým sa ustanovuje výnimka z bodu 1 písm. d) prílohy k rozhodnutiu 2006/133/ES zmenenému a doplnenému rozhodnutím 2009/420/ES, pokiaľ ide o dátum uplatňovania v súvislosti s náchylným drevom s pôvodom mimo vymedzených oblastí [oznámené pod číslom K(2009) 4515]

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top