EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:150:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 150, 13 juni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

doi:10.3000/17252598.L_2009.150.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 150

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

52e jaargang
13 juni 2009


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 497/2009 van de Commissie van 12 juni 2009 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 498/2009 van de Commissie van 12 juni 2009 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 639/2003 tot vaststelling, op grond van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de voor de toekenning van uitvoerrestituties te vervullen voorwaarden in verband met het welzijn van levende runderen tijdens het vervoer

3

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2009/56/EG van de Commissie van 12 juni 2009 tot rectificatie, met betrekking tot de omzettingsdatum, van Richtlijn 2008/126/EG tot wijziging van Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (1)

5

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2009/458/EG

 

*

Beschikking van de Raad van 6 mei 2009 tot toekenning van wederzijdse bijstand aan Roemenië

6

 

 

2009/459/EG

 

*

Beschikking van de Raad van 6 mei 2009 tot verlening van financiële middellangetermijnbijstand van de Gemeenschap aan Roemenië

8

 

 

Commissie

 

 

2009/460/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 5 juni 2009 betreffende de vaststelling van gemeenschappelijke veiligheidsmethoden om te beoordelen of voldaan is aan de veiligheidsdoelen, als bedoeld in artikel 6 van Richtlijn 2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 4246)  (1)

11

 

 

2009/461/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 12 juni 2009 tot benoeming van een vertegenwoordiger van de Commissie in de raad van beheer van het Europees Geneesmiddelenbureau

20

 

 

2009/462/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 12 juni 2009 tot afwijking van punt 1, onder d), van de bijlage bij Beschikking 2006/133/EG, gewijzigd bij Beschikking 2009/420/EG, wat betreft de toepassingsdatum in verband met vatbaar hout dat afkomstig is van buiten de afgebakende gebieden (Kennisgeving geschied onder nummer C(2009) 4515)

21

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top