EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:090:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 90, 6. apríl 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2011.090.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 90

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
6. apríla 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/213/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 9. marca 2011 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Japonska o vedeckej a technickej spolupráci

1

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Japonska o vedeckej a technickej spolupráci

2

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 327/2011 z 30. marca 2011, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ventilátorov poháňaných motorom s elektrickým príkonom 125 W až 500 kW (1)

8

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 328/2011 z 5. apríla 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ ide štatistiku o príčinách smrti (1)

22

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 329/2011 z 5. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

25

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2011/214/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 1. apríla 2011, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II až IV k smernici Rady 2009/158/ES o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín [oznámené pod číslom K(2011) 2068]  (1)

27

 

 

2011/215/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 4. apríla 2011, ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o prekladanie zásielok výrobkov určených na dovoz do Únie alebo do tretích krajín vo vstupnom mieste hraničnej kontroly [oznámené pod číslom K(2011) 2067]  (1)

50

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2011/216/EÚ

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru pre poľnohospodárstvo zriadeného Dohodou medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami č. 1/2011 z 31. marca 2011, pokiaľ ide o úpravu prílohy 3 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

53

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top