EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:090:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 90, 6. huhtikuuta 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

doi:10.3000/1725261X.L_2011.090.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 90

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

54. vuosikerta
6. huhtikuu 2011


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2011/213/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan yhteisön ja Japanin hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

1

Euroopan yhteisön ja Japanin hallituksen välinen sopimus tieteellisestä ja teknologisesta yhteistyöstä

2

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EU) N:o 327/2011, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta ottoteholtaan vähintään 125 watin ja enintään 500 kilowatin moottoreilla varustettujen puhaltimien ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (1)

8

 

*

Komission asetus (EU) N:o 328/2011, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, kansanterveyttä sekä työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 täytäntöönpanosta kuolemansyytilastojen osalta (1)

22

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 329/2011, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

25

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2011/214/EU

 

*

Komission päätös, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2011, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista annetun neuvoston direktiivin 2009/158/EY liitteiden II–IV muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 2068)  (1)

27

 

 

2011/215/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2011, neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse unioniin tuotaviksi tai kolmansiin maihin tarkoitettujen tuote-erien uudelleenlastauksesta saapumisrajatarkastusasemalla (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 2067)  (1)

50

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2011/216/EU

 

*

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun maatalouden sekakomitean päätös N:o 1/2011, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen liitteen 3 muuttamisesta

53

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top