EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:157:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 157, 21. jún 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 157

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 48
21. júna 2005


Obsah

 

Dokumenty, ktoré sa týkajú vstupu Bulharskej republiky a Rumunskej republiky do Európskej únie

Strana

 

*

Stanovisko Komisie z 22. februára 2005 k žiadostiam Bulharskej a Rumunskej republiky o pristúpenie k Európskej únii

3

 

*

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o žiadosti Bulharska o členstvo v Európskej únii (AA1/2/2005 – C6-0085/2005 – 2005/0901(AVC)) (Postup súhlasu)

5

 

*

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o žiadosti Rumunska o členstvo v Európskej únii (AA1/2/2005 – C6-0086/2005 – 2005/0902(AVC)) (Postup súhlasu)

7

 

*

Rozhodnutie Rady Európskej únie z 25. apríla 2005 o prijatí Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie

9

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Zmluvy o pristúpení

10

 

*

Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Estónskou republikou, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Írskom, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Poľskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou, Fínskou republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (členské štáty Európskej únie) a Bulharskou republikou a Rumunskom o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

11

 

*

Protokol o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie

29

46

49

56

89

93

103

104

129

138

189

193

196

201

 

*

Akt o podmienkach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia

203

221

224

231

264

268

277

278

302

311

362

366

369

374

 

*

Záverečný akt

377

391

393

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top