EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2085

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/2085 z 27. októbra 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/573/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky

ST/12440/2022/INIT

OJ L 280, 28.10.2022, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2085/oj

28.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 280/46


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/2085

z 27. októbra 2022,

ktorým sa mení rozhodnutie 2010/573/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 27. septembra 2010 prijala rozhodnutie 2010/573/SZBP (1).

(2)

Na základe preskúmania rozhodnutia 2010/573/SZBP by sa mala platnosť reštriktívnych opatrení voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky predĺžiť do 31. októbra 2023. Rada vykoná preskúmanie situácie v súvislosti s reštriktívnymi opatreniami po šiestich mesiacoch.

(3)

Rozhodnutie 2010/573/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 4 rozhodnutia 2010/573/SZBP sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. októbra 2023. Pravidelne sa preskúmava. Ak Rada usúdi, že sa jeho ciele nedosiahli, podľa potreby sa obnoví alebo zmení.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 27. októbra 2022

Za Radu

predseda

M. BEK


(1)  Rozhodnutie Rady 2010/573/SZBP z 27. septembra 2010 o reštriktívnych opatreniach voči vedeniu podnesterskej oblasti Moldavskej republiky (Ú. v. EÚ L 253, 28.9.2010, s. 54).


Top