EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:280:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 280, 28 октомври 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 280

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
28 октомври 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2073 на Съвета от 27 октомври 2022 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 101/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2074 на Комисията от 20 юли 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 139/2014 по отношение на определението за SNOWTAM

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2075 на Комисията от 21 октомври 2022 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания („Oktoberfestbier“ (ЗГУ))

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2076 на Комисията от 25 октомври 2022 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2077 на Комисията от 27 октомври 2022 година за определяне на референтен център на Европейския съюз, който отговаря за научния и техническия принос за установяване и хармонизиране на методите за съхраняване на застрашени породи и за съхраняване на генетичното разнообразие, съществуващо в рамките на тези породи ( 1 )

10

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/2078 на Съвета от 24 октомври 2022 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по морска безопасност към Международната морска организация (ИМО) по време на 106-ата му сесия и в рамките на Комитета по опазване на морската среда по време на 79-ата му сесия относно измененията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS), Международния кодекс за подобрената програма за инспекции по време на преглед на кораби за насипни товари и нефтени танкери от 2011 г. („Кодексът ESP от 2011 г.“) и приложение VI към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL)

12

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2079 на Съвета от 25 октомври 2022 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1348 за предоставяне на временна подкрепа на Република Хърватия съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19

15

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2080 на Съвета от 25 октомври 2022 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1350 за предоставяне на временна подкрепа на Република Литва съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19

19

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2081 на Съвета от 25 октомври 2022 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1346 за предоставяне на временна подкрепа на Република Гърция съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19

23

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2082 на Съвета от 25 октомври 2022 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1344 за предоставяне на временна подкрепа на Република Кипър съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19

27

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2083 на Съвета от 25 октомври 2022 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1354 за предоставяне на временна подкрепа на Португалската република съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19

32

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2084 на Съвета от 25 октомври 2022 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1345 за предоставяне на временна подкрепа на Чешката република съгласно Регламент (ЕС) 2020/672 с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредните обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19

41

 

*

Решение (ОВППС) 2022/2085 на Съвета от 27 октомври 2022 година за изменение на Решение 2010/573/ОВППС за ограничителни мерки срещу ръководителите на Приднестровския район на Република Молдова

46

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2022/2086 на Съвета от 27 октомври 2022 година за прилагане на Решение 2011/72/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания с оглед на положението в Тунис

47

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2087 на Комисията от 26 септември 2022 година за потвърждение или изменение на предварителното изчисление на средните специфични емисии на CO2 и на целите за специфичните емисии за производителите на леки пътнически автомобили и леки търговски превозни средства за календарната 2020 година и информиране на производителите за стойностите, които да се използват при изчисляването на целите за специфичните емисии и целите по дерогациите за календарните години 2021—2024 година в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/631 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2022) 6754)  ( 1 )

49

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2022 на Специалния комитет по митниците и улесняването на търговията от 27 юли 2022 година относно процедурния му правилник [2022/2088]

94

 

*

Решение 1/2022 на Митническия подкомитет ЕС—Република Молдова от 3 октомври 2022 година относно взаимното признаване на програмата за одобрени икономически оператори на Република Молдова и програмата за одобрени икономически оператори на Европейския съюз [2022/2089]

98

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top