EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0719

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/719 z 28. mája 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

ST/7634/2020/INIT

OJ L 168, 29.5.2020, p. 66–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/719/oj

29.5.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/66


ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2020/719

z 28. mája 2020,

ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 31. mája 2013 prijala rozhodnutie 2013/255/SZBP (1).

(2)

Rada 17. mája 2019 prijala rozhodnutie (SZBP) 2019/806 (2), ktorým sa platnosť reštriktívnych opatrení stanovených v rozhodnutí 2013/255/SZBP predĺžila do 1. júna 2020.

(3)

Rada na základe preskúmania reštriktívnych opatrení uvedených v rozhodnutí 2013/255/SZBP rozhodla, že by sa platnosť uvedených opatrení mala predĺžiť do 1. júna 2021.

(4)

Záznamy na zozname fyzických a právnických osôb, subjektov alebo orgánov, uvedené v prílohe I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP, by sa mali aktualizovať a zmeniť.

(5)

Zo zoznamu fyzických a právnických osôb, subjektov alebo orgánov uvedeného v prílohe I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP by sa malo vypustiť päť záznamov.

(6)

Rozhodnutie 2013/255/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2013/255/SZBP sa mení takto:

1.

Článok 34 sa nahrádza takto:

„Článok 34

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 1. júna 2021. Pravidelne sa preskúmava. Podľa potreby sa môže obnoviť alebo zmeniť, ak Rada dospeje k záveru, že jeho ciele neboli dosiahnuté.“

2.

Príloha I sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. mája 2020

Za Radu

predseda

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Rozhodnutie Rady 2013/255/SZBP z 31. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 147, 1.6.2013, s. 14).

(2)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/806 zo 17. mája 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 132, 20.5.2019, s. 36).


PRÍLOHA

Príloha I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP sa mení takto:

1.

V oddieli A (Osoby) sa vypúšťajú tieto záznamy:

26.

Generálmajor Qasem Soleimani

38.

Brigádny generál Jamea

272.

Hayan Kaddour

273.

Maen Rizk Allah Haykal

2.

V oddieli B (Subjekty) sa vypúšťajú tieto záznamy:

76.

Developers Private Joint Stock Company

3.

Príloha I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA I

Zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov podľa článkov 27 a 28

A.   Osoby

 

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia na zoznam

1.

Bashar (

Image 1

) AL-ASSAD (

Image 2

) (Baššár al-Asad)

Dátum narodenia: 11. 9. 1965

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Č. diplomatického pasu D1903

Pohlavie: mužské

Prezident republiky; nariadil a viedol represie proti demonštrantom.

23.5.2011

2.

Maher (

Image 3

) (alias Mahir) AL-ASSAD (

Image 4

) (Máhir al-Asad)

Dátum narodenia: 8. 12. 1967

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Č. diplomatického pasu 4138

Pozícia: generálmajor 42. brigády a bývalý brigádny veliteľ 4. obrnenej divízie armády

Pohlavie: mužské

Patrí medzi členov sýrskych ozbrojených síl, ktorí po máji 2011 mali hodnosť plukovníka a rovnocenné alebo vyššie hodnosti; generálmajor 42. brigády a bývalý brigádny veliteľ 4. obrnenej divízie armády. Člen rodiny al-Asadovcov; brat prezidenta Baššára al-Asada (Bashar al-Assad).

9.5.2011

3.

Ali (

Image 5

) MAMLUK (

Image 6

) (alias Mamlouk)

Dátum narodenia: 19. 2. 1946

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Č. diplomatického pasu 983

Pohlavie: mužské

Riaditeľ Úradu národnej bezpečnosti. Bývalý riaditeľ sýrskej spravodajskej služby (General Intelligence Directorate) zapojený do násilností proti demonštrantom.

9.5.2011

4.

Atej (

Image 7

) (alias Atef, Atif) NAJIB (

Image 8

) (alias Najeeb)

Miesto narodenia: Džabla, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý riaditeľ sýrskej politickej bezpečnostnej služby v Dar'á. Zapojený do násilností proti demonštrantom. Člen rodiny al-Asadovcov; bratanec prezidenta Baššára al-Asada (Bashar al-Assad).

9.5.2011

5.

Hafiz (Image 9) MAKHLOUF (Image 10)

(alias Hafez Makhlouf) (Háfiz Machlúf)

Dátum narodenia: 2. 4. 1971

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Č. diplomatického pasu 2246

Pohlavie: mužské

Bývalý plukovník a vedúci odboru v rámci pobočky sýrskej všeobecnej spravodajskej služby v Damasku, vo funkcii po máji 2011. Člen rodiny Machlúfovcov (Makhlouf); bratanec prezidenta Baššára al-Asada (Bashar al-Assad).

9.5.2011

6.

Muhammad (Image 11) Dib (Image 12) ZAYTUN (Image 13)

(alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)

Dátum narodenia: 20.5.1951

Miesto narodenia: Džobar, provincia Damask, Sýria

Č. diplomatického pasu D000001300

Pohlavie: mužské

Od júla 2019 riaditeľ Úradu národnej bezpečnosti. Bývalý riaditeľ sýrskej všeobecnej spravodajskej služby; zapojený do násilností proti demonštrantom.

9.5.2011

7.

Amjad (

Image 14

) ABBAS (

Image 15

) (alias al-Abbas)

Pohlavie: mužské

Bývalý vedúci oddelenia sýrskej politickej bezpečnostnej služby v meste Banyas, zapojený do násilností proti demonštrantom v obci Baida. Povýšený do hodnosti plukovníka v roku 2018.

9.5.2011

8.

Rami (

Image 16

) MAKHLOUF (

Image 17

) (Rámí MACHLÚF)

Dátum narodenia: 10. 7. 1969

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Č. cestovného pasu: 000098044

Číslo vydania: 002-03-0015187

Pohlavie: mužské

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii v sektore telekomunikácií, finančných služieb, dopravy a nehnuteľností. Má finančné podiely v spoločnosti Syriatel (vedúcim mobilným operátorom v Sýrii), a v investičných fondoch Al Mashreq, Bena Properties a Cham Holding, a/alebo je v nich vo vyšších a výkonných pozíciách.

Prostredníctvom svojich podnikateľských záujmov poskytuje sýrskemu režimu finančné prostriedky a podporu.

Je vplyvným členom rodiny Machlúfovcov (Makhlouf) a úzko spojený s rodinou al-Asadovcov; bratanec prezidenta Baššára al-Asada (Bashar al-Assad).

9.5.2011

9.

Abd al-Fatah (

Image 18

) QUDSIYAH (

Image 19

)

Dátum narodenia: 1953

Miesto narodenia: Hamá, Sýria

Č. diplomatického pasu D0005788

Pohlavie: mužské

Dôstojník s hodnosťou generálmajora v sýrskych ozbrojených silách vo funkcii po máji 2011.

Zástupca riaditeľa Úradu národnej bezpečnosti strany Baas. Bývalý riaditeľ sýrskej vojenskej spravodajskej služby. Zapojený do násilnej represie proti civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

9.5.2011

10.

Jamil (

Image 20

) (alias Jameel) HASSAN (

Image 21

) (alias al-Hassan)

Dátum narodenia: 7.7.1953

Miesto narodenia: Qusayr, provincia Homs, Sýria

Bývalý riaditeľ sýrskej spravodajskej služby vzdušných síl

Pohlavie: mužské

Dôstojník s hodnosťou generálmajora sýrskych vzdušných síl vo funkcii v období od mája 2011. Bývalý vedúci sýrskej spravodajskej služby vzdušných síl vo funkcii v období od mája 2011 do júla 2019. Zodpovedný za násilnú represiu proti civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

9.5.2011

11.

Mohammad Mouti' MOUAYYAD

(alias Mohammad Muti'a Moayyad)

Dátum narodenia: 1968

Miesto narodenia: Ariha (Idlib), Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý štátny tajomník vo funkcii po máji 2011 (vymenovaný 27.8.2014). Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

21.10.2014

12.

Ghazwan Kheir BEK

(alias Ghazqan Kheir Bek)

Dátum narodenia: 1961

Miesto narodenia: Ládikíja, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister dopravy vo funkcii po máji 2011 (vymenovaný 27.8.2014). Predtým bol generálnym riaditeľom prístavu Tartús. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

21.10.2014

13.

Munzir (

Image 22

) (alias Mundhir, Monzer) Jamil (

Image 23

) AL-ASSAD (

Image 24

)

Dátum narodenia: 1. 3. 1961

Miesto narodenia: Kerdaha, provincia Ládikíja, Sýria

Č. pasov 86449 a 842781

Pohlavie: mužské

Ako člen milícií Šabíha zapojený do násilností proti civilnému obyvateľstvu.

9.5.2011

14.

Brigádny generál Mohammed BILAL

(alias podplukovník Muhammad Bilal)

Pohlavie: mužské

Ako vyšší dôstojník sýrskej spravodajskej služby vzdušných síl podporuje sýrsky režim a je zodpovedný za násilnú represiu proti civilnému obyvateľstvu. Je spojený s výskumným strediskom vedeckých štúdií (Scientific Studies Research Centre – SSRC), ktoré je zaradené do zoznamu.

Veliteľ polície v Tartúse od decembra 2018.

21.10.2014

15.

Kamal CHEIKHA

(alias Kamal al-Sheikha)

Dátum narodenia: 1961

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister pre vodné zdroje vo funkcii po máji 2011 (vymenovaný 27.8.2014). Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

21.10.2014

16.

Faruq (

Image 25

) (alias Farouq, Farouk) AL SHAR' (

Image 26

) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)

Dátum narodenia: 10. 12. 1938

Pohlavie: mužské

Bývalý viceprezident Sýrie; zapojený do násilností proti civilnému obyvateľstvu.

23.5.2011

17.

Hassan NOURI

(alias Hassan al-Nouri)

Dátum narodenia: 9.2.1960

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister pre administratívny rozvoj vo funkcii po máji 2011 (vymenovaný 27.8.2014). Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

21.10.2014

18.

Mohammed (

Image 27

) HAMCHO (

Image 28

)

Dátum narodenia: 20. 5. 1966

Č. cestovného pasu 002954347

Pohlavie: mužské

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii s podielmi v sektore strojárstva a stavebníctva, médií, pohostinských služieb a zdravotnej starostlivosti. Má finančné podiely a/alebo zastáva vyššie a vedúce pozície v rámci viacerých spoločností v Sýrii, najmä Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment, ako aj v odvetví cestovného ruchu a sýrskeho kovospracujúceho priemyslu.

Zohráva dôležitú úlohu v podnikateľských kruhoch v Sýrii ako generálny tajomník obchodnej komory v Damasku (vymenovaný v decembri 2014 vtedajším ministrom hospodárstva Khodrom Orfalim), predseda bilaterálnej obchodnej rady Číny a Sýrie (od marca 2014) a predseda Sýrskej rady pre kovy a oceľ (od decembra 2015).

Má úzke podnikateľské vzťahy s kľúčovými predstaviteľmi sýrskeho režimu, ako sú napríklad Máhir al-Asad (Maher al-Assad).

Má prospech zo sýrskeho režimu a poskytuje mu podporu prostredníctvom svojich podnikateľských záujmov a je v spojení s osobami, ktoré majú zo sýrskeho režimu prospech a poskytujúpodporu tomuto režimu.

27.1.2015

19.

Iyad (

Image 29

) (alias Eyad) MAKHLOUF (

Image 30

) (Ijád Machlúf)

Dátum narodenia: 21. 1. 1973

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Č. cestovného pasu N001820740

Pohlavie: mužské

Člen rodiny Machlúfovcov (Makhlouf); syn Mohammeda Machlúfa, brat Háfiza Machlúfa, Rámího Machlúfa a Ihaba Machlúfa; bratanec prezidenta Baššára al-Asada (Bashar al-Assad).

Člen sýrskych bezpečnostných a spravodajských služieb vo funkcii po máji 2011.

Ako dôstojník všeobecnej spravodajskej služby zapojený do násilností proti civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

23.5.2011

20.

Bassam (

Image 31

) AL HASSAN (

Image 32

) (alias Al Hasan)

Miesto narodenia: 1961

Miesto narodenia: Sheen, Homs, Sýria

Hodnosť: generálmajor

Pohlavie: mužské

Poradca prezidenta pre strategické záležitosti; vedúci Generálneho sekretariátu národnej obrany. Zapojený do násilností proti civilnému obyvateľstvu.

23.5.2011

22.

Ihab (

Image 33

) (alias Ehab, Iehab) MAKHLOUF (

Image 34

) (Ihab Machlúf)

Miesto narodenia: 21. 1. 1973

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Č. cestovného pasu N002848852

Pohlavie: mužské

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii. Je viceprezidentom a akcionárom spoločnosti Syriatel, vedúcim mobilným operátorom v Sýrii. Má tiež obchodné záujmy vo viacerých ďalších sýrskych spoločnostiach a subjektoch vrátane Ramak Construction Co a sýrskej medzinárodnej súkromnej univerzity pre vedu a techniku (Syrian International Private University for Science and Technology – SIUST).

Ihab Machlúf (Makhlouf) ako viceprezident spoločnosti Syriatel, ktorá odvádza významnú časť svojho zisku sýrskej vláde prostredníctvom svojej licenčnej zmluvy, tiež priamo podporuje sýrsky režim.

Je vplyvným členom rodiny Machlúfovcov (Makhlouf) a úzko spojený s rodinou al-Asadovcov; bratanec prezidenta Baššára al-Asada (Bashar al-Assad).

23.5.2011

23.

Zoulhima (Image 35) (alias Zu al-Himma) CHALICHE (Image 36) (alias Shalish, Shaleesh)

(alias Dhu al-Himma Shalish)

Dátum narodenia: 1946 alebo 1951 alebo 1956

Miesto narodenia: Kerdaha, Sýria

Hodnosť: generálmajor

Pohlavie: mužské

Dôstojník sýrskych bezpečnostných a spravodajských služieb, ktorí svoje funkcie vykonávali po máji 2011; bývalý veliteľ prezidentskej bezpečnosti.

Člen sýrskych ozbrojených síl s hodnosťou generálmajora vo funkcii v období od mája 2011.

Zapojený do násilností proti demonštrantom.

Člen rodiny al-Asadovcov: bratanec prezidenta Baššára al-Asada (Bashar al-Assad).

23.6.2011

24.

Riyad (Image 37) CHALICHE (Image 38) (alias Shalish, Shaleesh)

(alias Riyad Shalish)

Funkcia: predseda predstavenstva Riyad Isa Development Corporation.

Pohlavie: mužské

Bývalý riaditeľ vojenského ubytovacieho zariadenia; poskytuje finančné prostriedky sýrskeho režimu; bratanec prezidenta Baššára al-Asada (Bashar al-Assad).

23.6.2011

25.

Brigádny veliteľ Mohammad (

Image 39

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image 40

) JAFARI (

Image 41

) (alias Jaafari, Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja’fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)

Dátum narodenia: 1. 9. 1957

Miesto narodenia: Jazd, Irán

Pohlavie: mužské

Riaditeľ „Baqayt Allah“, kultúrnej organizácie Zboru islamských revolučných gárd. Generálny veliteľ Zboru islamských revolučných gárd do 21. 4. 2019, zapojený do poskytovania vybavenia a podpory s cieľom pomôcť sýrskemu režimu potlačiť protesty v Sýrii.

23.6.2011

27.

Hossein (Image 42) TAEB (Image 43)

(alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Husayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Dátum narodenia: 1963

Miesto narodenia: Teherán, Irán

Pohlavie: mužské

Riaditeľ spravodajskej služby Zboru islamských revolučných gárd. Bývalý zástupca veliteľa pre spravodajské služby Zboru islamských revolučných gárd zapojený do poskytovania vybavenia a podpory s cieľom pomôcť sýrskemu režimu potlačiť protesty v Sýrii.

23.6.2011

28.

Khalid (

Image 44

) (alias Khaled) QADDUR (

Image 45

) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)

Pohlavie: mužské

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, ktorý vlastní podiely a/alebo vykonáva činnosti v odvetviach telekomunikácií, ropného a plastového priemyslu a udržiava blízke obchodné vzťahy s Máhirom al-Asadom (Maher al-Assad).

Prostredníctvom svojich podnikateľských činností má zo sýrskeho režimu prospech a poskytuje mu podporu.

Spoločník Máhira al-Asada (Maher al-Assad), a to aj prostredníctvom svojich obchodných činností.

27.1.2015

29.

Ra'if (Image 46) AL-QUWATLY (Image 47)

(alias Ri'af al-Quwatli alias Raeef al-Kouatly)

Dátum narodenia: 3.2.1967

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Pohlavie: mužské

Obchodný spoločník Máhira al-Asada (Maher al-Assad) zodpovedný za spravovanie niektorých jeho obchodných aktivít; poskytuje finančné prostriedky sýrskeho režimu.

23.6.2011

30.

Mohammad (

Image 48

) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) MUFLEH (

Image 49

) (alias Muflih)

Pohlavie: mužské

Riaditeľ sýrskej vojenskej spravodajskej služby v meste Hamá; zapojený do potlačenia demonštrácií.

1.8.2011

31.

Major General Tawfiq (

Image 50

) (alias Tawfik) YOUNES (

Image 51

) (alias Yunes)

Pohlavie: mužské

Bývalý vedúci oddelenia pre vnútornú bezpečnosť sýrskej všeobecnej spravodajskej služby; zapojený do násilností proti civilnému obyvateľstvu.

1.8.2011

32.

Mohammed (Image 52) MAKHLOUF (Image 53)

(alias Abu Rami)

Dátum narodenia: 19.10.1932

Miesto narodenia: Ládikíja, Sýria

Pohlavie: mužské

Vplyvný člen rodiny Machlúfovcov (Makhlouf); obchodný spoločník a otec Rámího, Ihaba a Ijáda Machlúfa. Úzko spojený s rodinou al-Asadovcov, strýko Baššára a Máhira al-Asada (Bashar a Maher al-Assad) z matkinej strany. Tiež nazývaný Abu Rami.

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, ktorý vlastní podiely a/alebo vykonáva činnosti vo viacerých sektoroch sýrskeho hospodárstva vrátane podielov a/alebo značného vplyvu v General Organisation of Tobacco a v sektoroch ropy a plynu, zbraní a bankovom sektore.

Zapojený do obchodovania pre sýrsky režim v oblasti obstarávania zbraní a bankovníctva. Vzhľadom na rozsah svojich obchodných a politických väzieb so sýrskym režimom poskytuje podporu režimu a má z neho prospech.

1.8.2011

33.

Ayman (Image 54) JABIR (Image 55)

(alias Aiman Jaber)

Miesto narodenia: Ládikíja, Sýria

Pohlavie: mužské

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, s účasťou v sektoroch ocele, médií, spotrebného tovaru a ropy vrátane obchodovania s týmto tovarom. Vlastní finančné podiely a/alebo zastáva vyššie výkonné pozície vo viacerých spoločnostiach a subjektoch v Sýrii, najmä Al Jazira (alias Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV a Sama Satellite Channel.

Ayman Jaber prostredníctvom svojej spoločnosti Al Jazira financoval dovoz ropy do Sýrie od spoločnosti Overseas Petroleum Trading.

Prostredníctvom svojich podnikateľských záujmov má Ayman Jaber zo sýrskeho režimu prospech a poskytuje mu podporu.

Poskytuje priamu podporu činnostiam milícií spojených s režimom známych ako Šabíha a/alebo Suqur as-Sahraa a zohráva vedúcu úlohu v rámci týchto činností.

Spoločník Rámího Machlúfa (Makhlouf) prostredníctvom svojich podnikateľských činností a spoločník Máhira al-Asada (Maher al-Assad) prostredníctvom svojej úlohy, ktorú zohráva v milíciách spojených s režimom.

27.1.2015

34.

Hayel (Image 56) AL-ASSAD (Image 57)

(alias al-Asad (هاىلالأسد))

Pohlavie: mužské

Zástupca Máhira al-Asada (Maher al-Assad), veliteľa jednotky vojenskej polície 4. armádnej divízie podieľajúcej sa na represiách.

23.8.2011

35.

Ali (

Image 58

) AL-SALIM (

Image 59

) (alias al-Saleem)

Pohlavie: mužské

Riaditeľ úradu pre zásobovanie sýrskeho ministerstva obrany, vstupného bodu pre všetky nákupy zbraní pre sýrsku armádu.

23.8.2011

36.

Nizar (

Image 60

) AL-ASSAD (

Image 61

) (alias al-Asad; Assad; Asad)

Pohlavie: mužské

Významný sýrsky podnikateľ s úzkymi väzbami na režim. Bratanec prezidenta Baššára al-Asada (Bashar al-Assad) a vo vzťahu s rodinami al-Asadovcov a Machlúfovcov (Makhlouf).

Ako taký sa podieľa na fungovaní sýrskeho režimu alebo má z neho prospech a inak ho podporuje.

Významný investor v ropnom priemysle a predtým riaditeľ spoločnosti Nizar Oilfield Supplies.

23.8.2011

37.

Generálmajor Rafiq (

Image 62

) (alias Rafeeq) SHAHADAH (

Image 63

) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

Dátum narodenia: 1956

Miesto narodenia: Džabla, provincia Ládikíja, Sýria

Pohlavie: mužské

Člen sýrskych ozbrojených síl s hodnosťou generálmajora vo funkcii v období od mája 2011. Bývalý veliteľ odboru 293 (vnútorné veci) sýrskej vojenskej spravodajskej služby (SMI) v Damasku. Priamo zapojený do represií a násilností proti civilnému obyvateľstvu v Damasku. Poradca prezidenta Baššára al-Asada (Bashar al-Assad) pre strategické otázky a vojenské spravodajstvo.

23.8.2011

40.

Muhammad (

Image 64

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (

Image 65

) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) BUKHAYTAN (

Image 66

)

Pohlavie: mužské

Od roku 2005 zástupca regionálneho tajomníka arabskej socialistickej strany Baas. V období rokov od 2000 do 2005 riaditeľ pre národnú bezpečnosť regionálnej organizácie strany Baas. Bývalý guvernér provincie Hamá (1998 – 2000). Blízky spojenec prezidenta Baššára al-Asada (Bashar al-Assad) a Máhira al-Asada (Maher al-Assad). Vyššie postavená osoba s rozhodovacou právomocou v režime v otázke represií proti civilnému obyvateľstvu.

23.8.2011

41.

Ali (

Image 67

) DOUBA (

Image 68

)

Dátum narodenia: 1933

Miesto narodenia: Karfis, Sýria

Pohlavie: mužské

Osobitný poradca prezidenta Bashara al-Assada.

Ako osobitný poradca sa podieľa na fungovaní sýrskeho režimu, má z neho prospech a inak ho podporuje. Je zapojený do násilných represií proti civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

23.8.2011

42.

Brigádny generál Nawful (

Image 69

) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) AL-HUSAYN (

Image 70

) (alias al-Hussain, al-Hussein)

Pohlavie: mužské

Veliteľ odboru sýrskej vojenskej spravodajskej služby (SMI) v Idlibe. Priamo zapojený do represií a násilností proti civilnému obyvateľstvu v provincii Idlib.

23.8.2011

43.

Brigádny generál Husam (

Image 71

) SUKKAR (

Image 72

)

Pohlavie: mužské

Poradca prezidenta pre otázky bezpečnosti. Poradca prezidenta pre represie a násilnosti proti civilnému obyvateľstvu v Sýrii zo strany bezpečnostných úradov.

23.8.2011

44.

Brigádny generál Muhammed (

Image 73

) (alias Muhamad) ZAMRINI (

Image 74

) (alias Zamreni)

Pohlavie: mužské

Veliteľ odboru sýrskej vojenskej spravodajskej služby (SMI) v Homse. Priamo zapojený do represií a násilností proti civilnému obyvateľstvu v Homse.

23.8.2011

45.

Munir (

Image 75

) (alias Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) ADANOV (

Image 76

) (alias Adnuf, Adanof)

Dátum narodenia: 1951

Miesto narodenia: Homs, Sýria

Č. cestovného pasu 0000092405

Pozícia: zástupca náčelníka generálneho štábu pre operácie a výcvik sýrskej armády

Hodnosť: generálporučík, sýrska arabská armáda

Pohlavie: mužské

Zastával hodnosť generálporučíka a bol zástupcom náčelníka generálneho štábu pre operácie a výcvik sýrskej armády po máji 2011. Ako zástupca náčelníka generálneho štábu bol priamo zapojený do represií a násilností proti civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

23.8.2011

46.

Brigádny generál Ghassan (

Image 77

) KHALIL (

Image 78

) (alias Khaleel)

Pohlavie: mužské

Vedúci informačného odboru sýrskej všeobecnej spravodajskej služby. Priamo zapojený do represií a násilností proti civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

23.8.2011

47.

Mohammed (

Image 79

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohamed) JABIR (

Image 80

) (alias Jaber)

Miesto narodenia: Ládikíja, Sýria

Pohlavie: mužské

Milície Šabíha. Spoločník Máhira al-Asada (Maher al-Assad) pre milície Šabíha. Priamo zapojený do represií a násilia proti civilným obyvateľom a koordinácie skupín milícií Šabíha.

23.8.2011

48.

Samir (

Image 81

) HASSAN (

Image 82

)

Pohlavie: mužské

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, ktorý má podiely a/alebo vykonáva činnosti vo viacerých odvetviach sýrskeho hospodárstva. Vlastní podiely a/alebo má podstatný vplyv v spoločnostiach Amir Group a Cham Holding, dvoch konglomerátoch pôsobiacich v oblastiach nehnuteľností, cestovného ruchu, dopravy a vo finančnom sektore. Od marca 2014 do septembra 2018 zastával pozíciu predsedu pre oblasť Ruska v rámci bilaterálnych obchodných rád po tom, čo ho do tejto pozície vymenoval minister hospodárstva Khodr Orfali.

Samir Hassan podporuje vojenské úsilie sýrskeho režimu peňažnými darmi.

Samir Hassan je spojený s osobami, ktoré majú z režimu prospech alebo ho podporujú. Spojený je najmä s Rámím Machlúfom (Makhlouf) a Issamom Anboubom, ktorých Rada označila a majú zo sýrskeho režimu prospech.

27.9.2014

49.

Fares (Image 83) CHEHABI (Image 84)

(alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Syn Ahmada Chehabiho.

Dátum narodenia: 7.5.1972

Pohlavie: mužské

Predseda Aleppskej priemyselnej komory; predseda Federácie priemyselných komôr od 16. 12. 2018. Podpredseda predstavenstva spoločnosti Cham Holding. Poskytuje hospodársku podporu sýrskemu režimu. Poslanec sýrskeho parlamentu od roku 2016.

2.9.2011

50.

Tarif (

Image 85

) AKHRAS (

Image 86

) (alias Al Akhras (

Image 87

))

Dátum narodenia: 2. 6. 1951

Miesto narodenia: Homs, Sýria

Č. sýrskeho pasu 0000092405

Pohlavie: mužské

Prominentný podnikateľ, ktorý má zo sýrskeho režimu prospech a podporuje ho. Zakladateľ spoločnosti Akhras Group (komodity, obchod, spracovanie a logistika) a bývalý predseda obchodnej komory v Homse. Blízke obchodné vzťahy s rodinou prezidenta Baššára al-Asada (Bashar al-Assad). Člen rady Federácie sýrskych obchodných komôr. Poskytoval režimu logistickú podporu (autobusy a vozidlá na prepravu tankov).

2.9.2011

51.

Issam (

Image 88

) ANBOUBA (

Image 89

)

Prezident spoločnosti Anbouba for Agricultural Industries Co.

Dátum narodenia: 1952

Miesto narodenia: Homs, Sýria

Pohlavie: mužské

Finančne podporuje represívne zložky a polovojenské skupiny páchajúce násilie na civilnom obyvateľstve v Sýrii. Poskytuje nehnuteľnosti (priestory, sklady) pre improvizované väznice/zadržiavanie osôb. Je finančne napojený na vysokých sýrskych úradníkov. Spoluzakladateľ a člen predstavenstva spoločnosti Cham Holding.

2.9.2011

53.

Adib (Image 90) MAYALEH (Image 91)

(alias André Mayard)

Narodený: 15. 5. 1955

Miesto narodenia: Bassir, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý guvernér a predseda predstavenstva Sýrskej centrálnej banky.

Adib Mayaleh mal kontrolu nad sýrskym bankovým sektorom a riadil ponuku peňazí v Sýrii prostredníctvom vydávania a sťahovania bankoviek a kontroly výmenného kurzu sýrskej libry k cudzím menám. Vo svojej funkcii v Sýrskej centrálnej banke poskytoval ekonomickú a finančnú podporu sýrskemu režimu.

Bývalý minister hospodárstva a zahraničného obchodu vo funkcii po máji 2011.

15.5.2012

54.

Major General Jumah (

Image 92

) AL-AHMAD (

Image 93

) (alias al-Ahmed)

Pohlavie: mužské

Veliteľ špeciálnych ozbrojených síl. Zodpovedný za použitie násilia proti demonštrantom v celej Sýrii.

14.11.2011

55.

Plukovník Lu'ai (

Image 94

) (alias Louay, Loai) AL-ALI (

Image 95

)

Miesto narodenia: Džabla, provincia Ládikíja, Sýria

Pohlavie: mužské

Vedúci odboru sýrskej vojenskej spravodajskej služby v Dar'á. Zodpovedný za násilie proti demonštrantom v Dar'á.

14.11.2011

56.

Ali (

Image 96

) Abdullah (

Image 97

) (alias Abdallah) AYYUB (

Image 98

) (alias Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)

Dátum narodenia: 1952

Miesto narodenia: Ládikíja, Sýria

Pohlavie: mužské

Minister obrany. Vymenovaný v januári 2018. Dôstojník vo funkcii generála sýrskej armády po máji 2011. Bývalý náčelník generálneho štábu sýrskych ozbrojených síl. Podporuje sýrsky režim a je zodpovedný za represie a násilie proti civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

14.11.2011

57.

Fahd (

Image 99

) (alias Fahid, Fahed) Jasim (

Image 100

) (alias Jasem, Jassim, Jassem) AL-FURAYJ (

Image 101

) (alias al-Freij)

Dátum narodenia: 1. 1. 1950

Miesto narodenia: Hamá, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister obrany. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

14.11.2011

58.

Major General Aous (

Image 102

) (alias Aws, Aus) “Ali” ASLAN (

Image 103

)

Dátum narodenia: 1958

Pohlavie: mužské

Vysoký dôstojník. Osoba blízka Máhirovi al-Asadovi (Maher al-Assad) a prezidentovi Baššárovi al-Asadovi (Bashar al-Assad). Predchádzajúce funkcie: veliteľ 40. brigády (4. divízie) v rokoch 2011 až 2014; zástupca veliteľa 4. divízie v roku 2015; veliteľ 2. zboru v roku 2016. Zapojený do represií proti civilnému obyvateľstvu v celej Sýrii vrátane svojvoľného zatýkania, masového zabíjania a núteného vysídľovania civilného obyvateľstva.

14.11.2011

59.

Generál Ghassan (

Image 104

) BELAL (alias Bilal) (

Image 105

)

Pohlavie: mužské

Vedúci úradu pre bezpečnosť 4. divízie, veliteľ 555. pluku výsadkového vojska. Osoba blízka Máhirovi al-Asadovi (Maher al-Assad) a koordinátor bezpečnostných operácií. Zodpovedný za represie proti civilnému obyvateľstvu v celej Sýrii a zapojený do niekoľkých porušení ukončenia násilností v oblasti Ghúta.

14.11.2011

60.

Abdullah (

Image 106

) (alias Abdallah) BERRI (

Image 107

)

Pohlavie: mužské

Veliteľ milícií rodiny Berri. Zodpovedný za provládne milície zapojené do represií proti civilnému obyvateľstvu v Aleppo.

14.11.2011

61.

George (

Image 108

) CHAOUI (

Image 109

)

Pohlavie: mužské

Člen sýrskej elektronickej armády (spravodajskej služby pozemného vojska). Zapojený do násilných represií proti civilnému obyvateľstvu v celej Sýrii a výzvy na násilie proti nemu.

14.11.2011

62.

Zuhair (

Image 110

) (alias Zouheir, Zuheir, Zouhair) HAMAD (

Image 111

)

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Hodnosť: generálmajor

Pozícia: zástupca riaditeľa sýrskej všeobecnej spravodajskej služby (alias riaditeľstva všeobecnej bezpečnosti) od júla 2012

Pohlavie: mužské

Dôstojník s hodnosťou generálmajora v sýrskych ozbrojených silách vo funkcii po máji 2011. Zástupca riaditeľa sýrskej všeobecnej spravodajskej služby. Zodpovedný za represie, porušovanie ľudských práv a násilie proti civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

14.11.2011

63.

Amar (

Image 112

) (alias Ammar) ISMAEL (

Image 113

) (alias Ismail)

Dátum narodenia približne 3. 4. 1973

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Pohlavie: mužské

Civilný veliteľ sýrskej elektronickej armády (spravodajskej služby pozemného vojska). Zapojený do násilných represií proti civilnému obyvateľstvu v celej Sýrii a výzvy na násilie proti nemu.

14.11.2011

64.

Mujahed (

Image 114

) ISMAIL (

Image 115

) (alias Ismael)

Pohlavie: mužské

Člen sýrskej elektronickej armády (spravodajskej služby pozemného vojska). Zapojený do násilných represií proti civilnému obyvateľstvu v celej Sýrii a výzvy na násilie proti nemu.

14.11.2011

65.

Generálmajor Nazih (

Image 116

)

Pohlavie: mužské

Zástupca riaditeľa sýrskej všeobecnej spravodajskej služby. Zodpovedný za použitie násilia proti demonštrantom v celej Sýrii a za ich zastrašovanie a mučenie.

14.11.2011

66.

Major General Kifah (

Image 117

) MOULHEM (

Image 118

) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim, Milhem)

Miesto narodenia: Junaynat Ruslan, provincia Tartús, Sýria

Pohlavie: mužské

Riaditeľ sýrskej vojenskej spravodajskej služby od marca 2019. Bývalý vedúci Bezpečnostného výboru v južnom regióne a bývalý zástupca riaditeľa sýrskej vojenskej spravodajskej služby, ktorý viedol operáciu režimu v regiónoch Homs a Aleppo. Zodpovedný za represie proti civilnému obyvateľstvu v Dír az-Zúr a hlavná osoba zodpovedná za násilnú represiu zo strany sýrskej vojenskej spravodajskej služby (odbor 248) v rokoch 2011 a 2012, ako aj mučenie a závažné porušovanie predpisov vo vzťahu k zadržiavaným osobám.

14.11.2011

67.

Generálmajor Wajih (

Image 119

) (alias Wajeeh) MAHMUD (

Image 120

)

Pohlavie: mužské

Veliteľ 18. obrnenej divízie. Zodpovedný za násilie proti demonštrantom v Homse.

14.11.2011

69.

Generálporučík Talal (

Image 121

) Mustafa (

Image 122

) TLASS (

Image 123

)

Pohlavie: mužské

Zástupca náčelníka generálneho štábu (logistika a zásobovanie). Zodpovedný za použitie násilia proti demonštrantom v celej Sýrii.

14.11.2011

70.

Generálmajor Fu’ad (

Image 124

) TAWIL (

Image 125

)

Pohlavie: mužské

Zástupca riaditeľa sýrskej spravodajskej služby vzdušných síl. Zodpovedný za použitie násilia proti demonštrantom v celej Sýrii a za ich zastrašovanie a mučenie.

14.11.2011

71.

Bushra (Image 126) AL-ASSAD (Image 127)

(alias Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)

Dátum narodenia: 24.10.1960

Pohlavie: ženské

Člen rodiny al-Asadovcov; sestra prezidenta Baššára al-Asada (Bashar al-Assad). Vzhľadom na blízke osobné vzťahy a významné finančné vzťahy k prezidentovi Baššárovi al-Asadovi (Bashar al-Assad) má zo sýrskeho režimu prospech a je s ním spojená.

23.3.2012

72.

Asma (Image 128) AL-ASSAD (Image 129)

(alias Asma Fawaz Al Akhras)

Dátum narodenia: 11.8.1975

Miesto narodenia: Londýn, Spojené kráľovstvo

Č. cestovného pasu 707512830, platný do 22.9.2020

Rodné priezvisko: Al Akhras

Pohlavie: ženské

Členka rodiny al-Asadovcov, má blízke vzťahy s hlavnými predstaviteľmi režimu; manželka prezidenta Baššára al-Asada (Bashar al-Assad). Vzhľadom na blízke osobné vzťahy a významné finančné vzťahy k prezidentovi Baššárovi al-Asadovi (Bashar al-Assad) má zo sýrskeho režimu prospech a je s ním spojená.

23.3.2012

73.

Manal (Image 130) AL-ASSAD (Image 131)

(alias Manal Al Ahmad)

Dátum narodenia: 2.2.1970

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Č. cestovnéhopasu (sýrsky): 0000000914

Rodné priezvisko: Al Jadaan

Pohlavie: ženské

Manželka Máhira al-Asada (Maher al-Assad) a ako taká má z úzkeho spojenia so sýrskym režimom prospech.

23.3.2012

74.

Mohammad Walid GHAZAL

Dátum narodenia: 1951

Miesto narodenia: Aleppo, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister bývania a mestského rozvoja (vymenovaný 27. 8. 2014). Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

21.10.2014

76.

Generálmajor Ibrahim (

Image 132

) AL-HASSAN (

Image 133

) (alias al-Hasan)

Pohlavie: mužské

Zástupca náčelníka štábu. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

77.

Brigádny generál Khalil (

Image 134

) (alias Khaleel) ZGHRAYBIH (

Image 135

,

Image 136

) (alias Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

Pohlavie: mužské

14. divízia. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

78.

Generálmajor Ali (

Image 137

) BARAKAT (

Image 138

)

Pohlavie: mužské

103. brigáda divízie republikánskej gardy. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse. Povýšený do hodnosti generálmajora v roku 2017.

1.12.2011

79.

Generálmajor Talal (

Image 139

) MAKHLUF (

Image 140

) (alias Makhlouf)

Pohlavie: mužské

Bývalý veliteľ 105. brigády republikánskej gardy. Bývalý generálny veliteľ republikánskej gardy. Súčasný veliteľ 2. zboru. Člen sýrskych ozbrojených síl s hodnosťou generálmajora vo funkcii v období od mája 2011. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Damasku.

1.12.2011

80.

Generálmajor Nazih (

Image 141

) (alias Nazeeh) HASSUN (

Image 142

) (alias Hassoun)

Pohlavie: mužské

Dôstojník s hodnosťou generálmajora v sýrskych ozbrojených silách vo funkcii po máji 2011. Riaditeľ sýrskej politickej bezpečnostnej služby v sýrskych bezpečnostných službách vo funkcii po máji 2011. Zodpovedný za násilnú represiu proti civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

1.12.2011

81.

Kapitán Maan (

Image 143

) (alias Ma'an) JDIID (

Image 144

) (alias Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

Pohlavie: mužské

Prezidentská stráž. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

82.

Mohammad (

Image 145

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-SHAAR (

Image 146

) (alias al-Chaar, al-Sha'ar, al-Cha'ar)

Pohlavie: mužské

Divízia politickej bezpečnosti. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

83.

Khald ((

Image 147

)) (alias Khaled) AL-TAWEEL (

Image 148

) (alias al-Tawil)

Pohlavie: mužské

Divízia politickej bezpečnosti. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

84.

Ghiath (

Image 149

) FAYAD (

Image 150

) (alias Fayyad)

Pohlavie: mužské

Divízia politickej bezpečnosti. Vojenský predstaviteľ zapojený do násilností v Homse.

1.12.2011

85.

Brigádny generál Jawdat (

Image 151

) Ibrahim (

Image 152

) SAFI (

Image 153

)

Pozícia: veliteľ 154. pluku

Pohlavie: mužské

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na demonštrantov v Damasku a v jeho okolí vrátane miest Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh a Duma.

23.1.2012

86.

Generálmajor Muhammad (

Image 154

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali (

Image 155

) DURGHAM

Pozícia: veliteľ 4. divízie

Pohlavie: mužské

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na demonštrantov v Damasku a v jeho okolí vrátane miest Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

87.

Generálmajor Ramadan (

Image 156

) Mahmoud (

Image 157

) RAMADAN (

Image 158

)

Pozícia: veliteľ 35. pluku síl osobitného určenia.

Pohlavie: mužské

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na demonštrantov v mestách Baniyas a Dar'á.

23.1.2012

89.

Generálmajor Naim (

Image 159

) (alias Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem (

Image 160

) SULEIMAN (

Image 161

)

Pozícia: veliteľ 3. divízie.

Pohlavie: mužské

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na demonštrantov v meste Douma.

23.1.2012

90.

Brigádny generál Jihad (

Image 162

) Mohamed (

Image 163

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) SULTAN (

Image 164

)

Pozícia: veliteľ 65. brigády

Pohlavie: mužské

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na demonštrantov v meste Douma.

23.1.2012

91.

Generálmajor Fo'ad (

Image 165

) (alias Fouad, Fu’ad) Hamoudeh (

Image 166

) (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

Pozícia: veliteľ vojenských operácií v Idlibe.

Pohlavie: mužské

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na demonštrantov v meste Idlib začiatkom septembra 2011.

23.1.2012

92.

Generálmajor Bader (

Image 167

) AQEL (

Image 168

)

Pozícia: veliteľ síl osobitného určenia.

Pohlavie: mužské

Vydal vojakom rozkazy, aby pozbierali telá a odovzdali ich tajnej službe Mukhabarát; je zodpovedný za násilie v Bukamale.

23.1.2012

93.

Brigádny generál Ghassan (

Image 169

) AFIF (

Image 170

) (alias Afeef)

Pozícia: veliteľ 45. pluku.

Pohlavie: mužské

Veliteľ vojenských operácií v mestách Homs, Baniyas a Idlib.

23.1.2012

94.

Brigádny generál Mohamed (

Image 171

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) MAARUF (

Image 172

) (alias Maarouf, Ma'ruf)

Pozícia: veliteľ 45. pluku.

Pohlavie: mužské

Veliteľ vojenských operácií v meste Homs. Vydal rozkaz strieľať na demonštrantov v meste Homs.

23.1.2012

95.

Brigádny generál Yousef (

Image 173

) ISMAIL (

Image 174

) (alias Ismael)

Pozícia: veliteľ 134. brigády.

Pohlavie: mužské

Vydal jednotkám rozkaz, aby strieľali na domy a ľudí na strechách v meste Talbiseh počas pohrebu demonštrantov zabitých predchádzajúci deň.

23.1.2012

96.

Brigádny generál Jamal (

Image 175

) YUNES (

Image 176

) (alias Younes)

Pozícia: veliteľ 555. pluku.

Pohlavie: mužské

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na demonštrantov v meste Mo'adamiyeh.

23.1.2012

98.

Brigádny generál Ali (

Image 177

) DAWWA

Pohlavie: mužské

Vydal rozkaz, aby jednotky strieľali na demonštrantov v meste Al-Herak.

23.1.2012

99.

Generálmajor Mohamed (

Image 178

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) KHADDOR (

Image 179

) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Pozícia: veliteľ 106. brigády, prezidentská garda

Pohlavie: mužské

Vydal jednotkám rozkaz, aby demonštrantov bili palicami a potom ich zatkli. Je zodpovedný za potlačenie pokojných demonštrantov v meste Douma.

23.1.2012

101.

Wafiq (

Image 180

) (alias Wafeeq) NASSER (

Image 181

)

Pozícia: vedúci regionálnej pobočky v meste Suwayda (Vojenskej spravodajskej služby).

Pohlavie: mužské

Ako vedúci suwaydského regionálneho odboru sýrskej vojenskej spravodajskej služby zodpovedá za svojvoľné zadržiavanie a mučenie zadržaných osôb v Suwayde.

23.1.2012

102.

Ahmed (

Image 182

) (alias Ahmad) DIBE (

Image 183

) (alias Dib, Deeb)

Vedúci regionálneho odboru sýrskej všeobecnej spravodajskej služby v meste Dar'á.

Pohlavie: mužské

Ako vedúci regionálneho odboru sýrskej všeobecnej spravodajskej služby v meste Dar'á zodpovedá za svojvoľné zadržiavanie a mučenie zadržaných osôb v meste Dar'á.

23.1.2012

103.

Makhmoud (

Image 184

) (alias Mahmoud) AL-KHATTIB (

Image 185

) (alias al-Khatib, al-Khateeb)

Pozícia: vedúci odboru vyšetrovania sýrskej politickej bezpečnostnej služby.

Pohlavie: mužské

Ako vedúci odboru vyšetrovania sýrskej politickej bezpečnostnej služby zodpovedá za zadržiavanie a mučenie zadržaných osôb.

23.1.2012

104.

Mohamed (

Image 186

) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat (

Image 187

) (alias Hikmat, Hekmat) IBRAHIM (

Image 188

)

Pozícia: generálmajor. Riaditeľ polície v Al-Hassaka.

Pohlavie: mužské

Riaditeľ polície v Al-Hassaka. Generálmajor. Ako bývalý vedúci odboru operácií sýrskej politickej bezpečnostnej služby bol zodpovedný za zadržiavanie a mučenie zadržaných osôb.

23.1.2012

105.

Nasser (Image 189) (alias Naser) AL-ALI (Image 190)

(alias brigádny generál Nasr al-Ali)

Pozícia: riaditeľ sýrskej politickej bezpečnostnej služby

Pohlavie: mužské

Riaditeľ sýrskej politickej bezpečnostnej služby od júla 2019. Zodpovedný za zadržiavanie a mučenie zadržaných osôb.

23.1.2012

106.

Dr. Wael (

Image 191

) Nader (

Image 192

) AL –HALQI (

Image 193

) (alias al-Halki)

Dátum narodenia: 1964

Miesto narodenia: Provincia Dara'a, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý predseda vlády, vo funkcii do 3. 7. 2016, a bývalý minister zdravotníctva. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu. Predseda správnej rady súkromnej univerzity Qasyoun.

27.2.2012

107.

Mohammad Ibrahim AL-SHA'AR

Dátum narodenia: 1956;

Miesto narodenia: Aleppo, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister vnútra. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu. Podpredseda Národného progresívneho frontu Sýrie.

1.12.2011

108.

Mohammad (

Image 194

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL-JLEILATI (

Image 195

)

Dátum narodenia: 1945

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister financií, vo funkcii do 9. 2. 2013. Ako bývalý vládny minister je spoluzodpovedný za násilnú represiu zo strany sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

1.12.2011

109.

Imad (Image 196) Mohammad (Image 197) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb (Image 198) KHAMIS (Image 199)

(alias Imad Mohammad Dib Khamees)

Dátum narodenia: 1. 8. 1961

Miesto narodenia: blízko Damasku, Sýria

Pohlavie: mužské

Predseda vlády a bývalý minister pre elektrickú energiu. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

23.3.2012

110.

Omar (

Image 200

) Ibrahim (

Image 201

) GHALAWANJI (

Image 202

)

Dátum narodenia: 1954

Miesto narodenia: Tartús, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý podpredseda vlády pre služobné záležitosti, bývalý minister pre miestnu správu, vo funkcii do 3. 7. 2016. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

23.3.2012

111.

Joseph (

Image 203

) SUWAID (

Image 204

)

Dátum narodenia: 1958

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý štátny tajomník, vo funkcii aspoň do 21. 1. 2014. Ako bývalý vládny minister je spoluzodpovedný za násilnú represiu zo strany sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu. Predseda krídla Amana Sýrskej sociálnej nacionalistickej strany.

23.3.2012

112.

Hussein (Image 205) (alias Hussain) Mahmoud (Image 206) FARZAT (Image 207)

(alias: Hussein Mahmud Farzat)

Dátum narodenia: 1957

Miesto narodenia: Hamá, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý štátny tajomník, vo funkcii aspoň do roku 2014. Ako bývalý vládny minister je spoluzodpovedný za násilnú represiu zo strany sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

23.3.2012

113.

Mansour (Image 208) Fadlallah (Image 209) AZZAM (Image 210)

(alias: Mansur Fadl Allah Azzam)

Dátum narodenia: 1960

Miesto narodenia: provincia Sweida, Sýria

Pohlavie: mužské

Minister pre prezidentské záležitosti. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

27.2.2012

114.

Emad (Image 211) Abdul-Ghani (Image 212) SABOUNI (Image 213)

(alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Dátum narodenia: 1964

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister pre telekomunikácie a technológie, vo funkcii aspoň do apríla 2014. Ako bývalý vládny minister je spoluzodpovedný za násilnú represiu zo strany sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu. V júli 2016 vymenovaný za riaditeľa Agentúry pre plánovanie a medzinárodnú spoluprácu (vládna agentúra).

27.2.2012

115.

General Ali (

Image 214

) Habib (

Image 215

) (alias Habeeb) MAHMOUD (

Image 216

)

Dátum narodenia: 1939

Miesto narodenia: Tartús, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister obrany. Spojený so sýrskym režimom a sýrskou armádou a ich násilnou represiou proti civilnému obyvateľstvu.

1.8.2011

116.

Tayseer (

Image 217

) Qala (

Image 218

) AWWAD (

Image 219

)

Dátum narodenia: 1943

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister spravodlivosti. Spojený so sýrskym režimom a jeho násilnou represiou proti civilnému obyvateľstvu. Bývalý predseda vojenského súdu. Člen Vysokej súdnej rady.

23.9.2011

117.

Adnan (

Image 220

) Hassan (

Image 221

) MAHMOUD (

Image 222

)

Dátum narodenia: 1966

Miesto narodenia: Tartús, Sýria

Pohlavie: mužské

Sýrsky veľvyslanec v Iráne. Bývalý minister pre informácie vo funkcii po máji 2011. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

23.9.2011

118.

Khalaf Souleymane ABDALLAH

(alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Dátum narodenia: 1960

Miesto narodenia: Dír az-Zúr, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister práce vo funkcii po máji 2011 (vymenovaný 27.8.2014). Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

21.10.2014

119.

Sufian (

Image 223

) ALLAW (

Image 224

)

Dátum narodenia: 1944

Miesto narodenia: al-Bukamal, Dír az-Zúr, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister pre ropný priemysel a nerastné zdroje. Spojený so sýrskym režimom a jeho násilnou represiou proti civilnému obyvateľstvu.

27.2.2012

120.

Dr Adnan (

Image 225

) SLAKHO (

Image 226

)

Dátum narodenia: 1955

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister priemyslu. Spojený so sýrskym režimom a jeho násilnou represiou proti civilnému obyvateľstvu.

27.2.2012

121.

Dr. Saleh (

Image 227

) AL-RASHED (

Image 228

)

Dátum narodenia: 1964

Miesto narodenia: provincia Aleppo, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister školstva. Spojený so sýrskym režimom a jeho násilnou represiou proti civilnému obyvateľstvu.

27.2.2012

122.

Dr. Fayssal (

Image 229

) (alias Faysal) ABBAS (

Image 230

)

Dátum narodenia: 1955

Miesto narodenia: provincia Hamá, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister dopravy. Spojený so sýrskym režimom a jeho násilnou represiou proti civilnému obyvateľstvu.

27.2.2012

123.

Ghiath (

Image 231

) JERAATLI (

Image 232

) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

Dátum narodenia: 1950

Miesto narodenia: Salamiya, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý štátny tajomník. Spojený so sýrskym režimom a jeho násilnou represiou proti civilnému obyvateľstvu.

23.3.2012

124.

Yousef (

Image 233

) Suleiman (

Image 234

) AL-AHMAD (

Image 235

) (alias al-Ahmed)

Dátum narodenia: 1956

Miesto narodenia: Hasaka, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý štátny tajomník. Spojený so sýrskym režimom a jeho násilnou represiou proti civilnému obyvateľstvu.

23.3.2012

125.

Hassan (

Image 236

,

Image 237

) AL-SARI (

Image 238

)

Dátum narodenia: 1953

Miesto narodenia: Hamá, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý štátny tajomník. Spojený so sýrskym režimom a jeho násilnou represiou proti civilnému obyvateľstvu.

23.3.2012

126.

Bouthaina (Image 239) SHAABAN (Image 240)

(alias Buthaina Shaaban)

Dátum narodenia: 1953

Miesto narodenia: Homs, Sýria

Pohlavie: ženské

Od júla 2008 politická a mediálna poradkyňa prezidenta a ako taká spojená s násilnými represiami proti civilnému obyvateľstvu.

26.6.2012

127.

Brigádny generál Sha'afiq (

Image 241

) (alias Shafiq, Shafik) MASA (

Image 242

) (alias Massa)

Dátum narodenia: 1956

Miesto narodenia: Al-Zara (Hamá), Sýria

Pohlavie: mužské

Vedúci odboru 215 (Damask) spravodajskej služby pozemných síl. Zodpovedný za mučenie zadržiavaných odporcov režimu. Zúčastňuje sa na represiách proti civilistom.

24.7.2012

128.

Brigádny generál Burhan (

Image 243

) QADOUR (

Image 244

) (alias Qaddour, Qaddur)

Pohlavie: mužské

Bývalý vedúci odboru 291 (Damask) armádnej spravodajskej služby. Zodpovedný za mučenie zadržiavaných odporcov režimu.

24.7.2012

129.

Brigádny generál Salah (

Image 245

) HAMAD (

Image 246

)

Pohlavie: mužské

Zástupca vedúceho odboru 291 (Damask) spravodajskej služby pozemných síl. Zodpovedný za mučenie zadržiavaných odporcov režimu.

24.7.2012

130.

Brigádny generál Muhammad (

Image 247

) (alias Mohammed) KHALLOUF (

Image 248

) (alias Abou Ezzat)

Pohlavie: mužské

Bývalý vedúci odboru 235 (2009 – 2014) prezývaného „Palestína“ (Damask) spravodajskej služby pozemných síl, ktoré je hlavnou represívnou zložkou armády. Priamo sa zúčastňuje na represiách proti odporcom režimu. Zodpovedný za mučenie zadržiavaných odporcov režimu.

24.7.2012

131.

Major General Riad (

Image 249

) (alias Riyad) AL-AHMED (

Image 250

) (alias al-Ahmad)

Pohlavie: mužské

Zástupca vedúceho odboru Vojenskej spravodajskej služby v Ládikíji. Zodpovedný za mučenie a vraždy zadržiavaných odporcov režimu.

24.7.2012

132.

Brigádny generál Abdul-Salam (

Image 251

) Fajr (

Image 252

) MAHMOUD (

Image 253

)

Pohlavie: mužské

Vedúci odboru Bab Touma (Damask) sýrskej spravodajskej služby vzdušných síl. Bývalý vedúci odboru vyšetrovania sýrskej spravodajskej služby vzdušných síl na letisku v Mezze. Zodpovedný za mučenie zadržiavaných odporcov režimu. Je naňho vydaný medzinárodný zatykač za „spolupáchateľstvo pri činoch mučenia“, „spolupáchateľstvo pri zločinoch proti ľudskosti“ a „spolupáchateľstvo pri vojnových zločinoch.

24.7.2012

133.

Brigádny generál Jawdat (

Image 254

) AL-AHMED (

Image 255

) (alias al-Ahmad)

Miesto narodenia: Qardaha, provincia Ládikíja, Sýria

Pohlavie: mužské

Vedúci odboru sýrskej spravodajskej služby vzdušných síl v Homse. Zodpovedný za mučenie zadržiavaných odporcov režimu, ako aj zabíjanie pokojných protestujúcich.

24.7.2012

134.

Plukovník Qusay (

Image 256

) MIHOUB (

Image 257

)

Dátum narodenia: 1961

Miesto narodenia: Derghamo, Džabla, Ládikíja, Sýria

Pohlavie: mužské

Vysoký dôstojník sýrskej spravodajskej služby vzdušných síl. Bývalý vedúci odboru sýrskej spravodajskej služby vzdušných síl v Dar'á (vyslaný z Damasku do Dar'á pri vypuknutí demonštrácií v tomto meste). Zodpovedný za mučenie zadržiavaných odporcov režimu, ako aj násilnú represiu pokojných protestujúcich v južnom regióne.

24.7.2012

135.

Brigádny generál Suhail (

Image 258

) (alias Suheil) AL-ABDULLAH (

Image 259

) (alias al-Abdallah)

Pohlavie: mužské

Vedúci odboru sýrskej spravodajskej služby vzdušných síl v Ládikíji. Zodpovedný za mučenie zadržiavaných odporcov režimu.

24.7.2012

136.

Brigádny generál Khudr (

Image 260

) KHUDR (

Image 261

)

Pohlavie: mužské

Vedúci odboru sýrskej všeobecnej spravodajskej služby v Ládikíji. Zodpovedný za mučenie zadržiavaných odporcov režimu.

24.7.2012

137.

Brigádny generál Ibrahim (

Image 262

) MA'ALA (

Image 263

) (alias Maala, Maale, Ma'la)

Pohlavie: mužské

Vedúci odboru 285 (Damask) sýrskej všeobecnej spravodajskej služby (nahradil brigádneho generála Hussama Fendiho koncom roka 2011). Zodpovedný za mučenie zadržiavaných odporcov režimu.

24.7.2012

138.

Brigádny generál Firas (

Image 264

) AL-HAMED (

Image 265

) (alias al-Hamid)

Pohlavie: mužské

Vedúci odboru 318 (Homs) sýrskej všeobecnej spravodajskej služby. Zodpovedný za mučenie zadržiavaných odporcov režimu.

24.7.2012

139.

Generálmajor Hussam (

Image 266

) (alias Husam, Housam, Houssam) LUQA (

Image 267

) (alias Louqa, Louca, Louka, Luka)

Dátum narodenia: 1964

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Pohlavie: mužské

Riaditeľ sýrskej všeobecnej spravodajskej služby Generálmajor. Od apríla 2012 do 2. 12. 2018 bol vedúcim oddelenia sýrskej politickej bezpečnostnej služby v Homse (nástupca brigádneho generála Nasra al-Aliho). Od 3. 12. 2018 bol riaditeľom sýrskej politickej bezpečnostnej služby. Zodpovedný za mučenie zadržiavaných odporcov režimu.

24.7.2012

140.

Brigádny generál Taha (

Image 268

) TAHA (

Image 269

)

Pohlavie: mužské

Zodpovedný za priestory odboru sýrskej politickej bezpečnostnej služby v Ládikíji. Zodpovedný za mučenie zadržiavaných odporcov režimu.

24.7.2012

141.

Bassel (

Image 270

) (alias Basel) BILAL (

Image 271

)

Pohlavie: mužské

Policajný dôstojník v centrálnej väznici v Idlibe; priamo sa zúčastnil na mučení odporcov režimu zadržiavaných v centrálnej väznici v Idlibe.

24.7.2012

142.

Ahmad (

Image 272

) (alias Ahmed) KAFAN (

Image 273

)

Pohlavie: mužské

Policajný dôstojník v centrálnej väznici v Idlibe; priamo sa zúčastnil na mučení odporcov režimu zadržiavaných v centrálnej väznici v Idlibe.

24.7.2012

143.

Bassam (

Image 274

) AL-MISRI (

Image 275

)

Pohlavie: mužské

Policajný dôstojník v centrálnej väznici v Idlibe; priamo sa zúčastnil na mučení odporcov režimu zadržiavaných v centrálnej väznici v Idlibe.

24.7.2012

144.

Ahmed (

Image 276

) (alias Ahmad) AL-JARROUCHEH (

Image 277

) (alias al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh)

Dátum narodenia: 1957

Pohlavie: mužské

Bývalý vedúci zahraničného odboru sýrskej všeobecnej spravodajskej služby (odbor 279). Vo svojej funkcii je zodpovedný za zložky sýrskej všeobecnej spravodajskej služby na sýrskych veľvyslanectvách.

24.7.2012

145.

Michel (

Image 278

) KASSOUHA (

Image 279

) (alias Kasouha) (alias Ahmed Salem; Ahmed Salem Hassan)

Dátum narodenia: 1. 2. 1948

Pohlavie: mužské

Príslušník sýrskych bezpečnostných služieb od začiatku 70. rokov 20. storočia, zapojený do boja proti odporcom vo Francúzsku a Nemecku. Od marca 2006 je zodpovedný za vzťahy s verejnosťou odboru 273 sýrskej všeobecnej spravodajskej služby. Ako dlhoročný príslušník je blízky riaditeľovi sýrskej všeobecnej spravodajskej služby Alimu Mamloukovi, jednému z najvýznamnejších predstaviteľov režimu, na ktorého sa od 9. 5. 2011 vzťahujú reštriktívne opatrenia EÚ. Priamo podporuje represie sýrskeho režimu proti jeho odporcom a konkrétne je zodpovedný za represie proti sýrskej opozícii v zahraničí.

24.7.2012

146.

Generál Ghassan (

Image 280

) Jaoudat (

Image 281

) ISMAIL (

Image 282

) (alias Ismael)

Dátum narodenia: 1960

Miesto narodenia: Drekish, región Tartús, Sýria

Pohlavie: mužské

Riaditeľ riaditeľstva sýrskej spravodajskej služby vzdušných síl od roku 2019. Bývalý zástupca riaditeľa sýrskej spravodajskej služby vzdušných síl a predtým bol zodpovedný za odbor misií sýrskej spravodajskej služby vzdušných síl, ktoré v spolupráci s oddelením špeciálnych operácií riadi elitné jednotky sýrskej spravodajskej služby vzdušných síl, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri represiách sýrskeho režimu. Vo svojej funkcii patrí Ghassan Jaoudat Ismail medzi najvyšších vojenských predstaviteľov zodpovedných za priamy výkon násilnej represie sýrskeho režimu proti jeho odporcom, ako aj za praktiky zmiznutia civilistov.

24.7.2012

147.

Generálmajor Amer AL-ACHI (alias Amer Ibrahim al-Achi; Amis al Ashi; Ammar Aachi; Amer Ashi) (

Image 283

)

Pohlavie: mužské

Prezident Baššár al-Asad (Bashar al-Assad) ho v júli 2016 vymenoval za guvernéra guvernorátu Sweida. Bývalý vedúci spravodajského odboru sýrskej spravodajskej služby vzdušných síl (2012 – 2016). Vo svojej funkcii v sýrskej spravodajskej službe vzdušných síl je Amer al-Achi zapojený do represie proti sýrskej opozícii.

24.7.2012

148.

Generál Mohammed (

Image 284

) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali (

Image 285

) NASR (

Image 286

) (alias Mohammed Ali Naser)

Dátum narodenia okolo roku 1960.

Pohlavie: mužské

Blízky Máhirovi al-Asadovi (Maher al-Assad), mladšiemu bratovi prezidenta Baššára al-Assada. Väčšinu svojej kariéry strávil v republikánskej garde. V 2010 sa pridal k vnútornému odboru (odbor 251) sýrskej všeobecnej spravodajskej služby, ktorý je zodpovedná za boj proti politickej opozícii. Ako jeden z vyšších dôstojníkov je generál Mohammad Ali Nasr priamo zapojený do represií proti odporcom režimu.

24.7.2012

149.

Generál Issam (

Image 287

) HALLAQ (

Image 288

)

Pohlavie: mužské

Náčelník generálneho štábu vzdušných síl od roku 2010. Velí vzdušným operáciám proti odporcom režimu.

24.7.2012

150.

Ezzedine (

Image 289

) ISMAEL (

Image 290

) (alias Ismail)

Dátum narodenia: v polovici 40. rokov 20. storočia (pravdepodobne 1947).

Miesto narodenia: Bastir. Región Džabla, Sýria

Pohlavie: mužské

Generál vo výslužbe, dlhoročný príslušník sýrskej spravodajskej služby vzdušných síl v riadiacej pozícii; na čelo tejto služby sa dostal krátko po roku 2000. V roku 2006 bol vymenovaný za politického a bezpečnostného poradcu prezidenta. Ako politický a bezpečnostný poradca prezidenta Baššára al-Assada je Ezzedine Ismael zapojený do represívnej politiky sýrskeho režimu proti jeho odporcom.

24.7.2012

151.

Samir (Image 291) (alias Sameer) JOUMAA (Image 292) (alias Jumaa, Jum'a, Joum'a)

(alias Abou Sami)

Dátum narodenia: okolo roku 1962.

Pohlavie: mužské

Takmer 20 rokov je riaditeľom kabinetu Mohammeda Nassifa Kheir Beka, jedného z hlavných bezpečnostných poradcov prezidenta Baššára al-Asada (Bashar al-Assad) (a ktorý má oficiálne funkciu tajomníka viceprezidenta Farouka al- Sharaaho). Na základe svojho blízkeho vzťahu k prezidentovi Baššárovi al-Asadovi (Bashar al-Assad) a Mohammedovi Nassifovi Kheirovi Bekovi je Samir Joumaa zapojený do represívnej politiky sýrskeho režimu proti jeho odporcom.

24.7.2012

152.

Dr. Qadri (

Image 293

) (alias Kadri) JAMIL (

Image 294

) (alias Jameel)

Dátum narodenia: 1952

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý podpredseda vlády pre hospodárske záležitosti, bývalý minister pre vnútorný obchod a ochranu spotrebiteľa. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

153.

Waleed (

Image 295

) (alias Walid) AL MO'ALLEM (

Image 296

) (alias Al Moallem, Muallem (

Image 297

))

Dátum narodenia: 17. 7. 1941

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Pohlavie: mužské

Podpredseda vlády, minister zahraničných vecí a vysťahovalcov. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

155.

Dr. Mohammad (

Image 298

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar (

Image 299

) (alias Abd al-Sattar) AL SAYED (

Image 300

) (alias Al Sayyed)

Dátum narodenia: 1958

Miesto narodenia: Tartús, Sýria

Pohlavie: mužské

Minister pre cirkevné nadácie. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

156.

Hala (

Image 301

) Mohammad (

Image 302

) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL NASSER (

Image 303

)

Dátum narodenia: 1964

Miesto narodenia: Rakka, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister cestovného ruchu. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

157.

Bassam (

Image 304

) HANNA (

Image 305

)

Dátum narodenia: 1954

Miesto narodenia: Aleppo, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister vodných zdrojov vo funkcii po máji 2011. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

158.

Subhi (

Image 306

) Ahmad (

Image 307

) AL ABDALLAH (

Image 308

) (alias al-Abdullah)

Pohlavie: mužské

Bývalý minister pre poľnohospodárstvo a agrárnu reformu. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

159.

Dr. Mohammad (

Image 309

) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya (

Image 310

) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) MOALLA (

Image 311

) (alias Ma'la, Muala, Maala, Mala)

Dátum narodenia: 1951

Miesto narodenia: Ládikíja, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister pre vysokoškolské vzdelávanie. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

160.

Dr. Hazwan (

Image 312

) AL WEZ (

Image 313

) (alias Al Wazz)

Pohlavie: mužské

Bývalý minister školstva, vymenovaný v júli 2016.

Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

161.

Dr. Mohamad (

Image 314

) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer (

Image 315

) (alias Dhafer) MOHABAK (

Image 316

) (alias Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

Dátum narodenia: 1945

Miesto narodenia: Aleppo, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister hospodárstva a zahraničného obchodu. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

162.

Dr. Mahmoud (

Image 317

) Ibraheem (

Image 318

) (alias Ibrahim) SA'IID (

Image 319

) (alias Said, Sa'eed, Saeed)

Dátum narodenia: 1953

Miesto narodenia: Ládikíja, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister dopravy vo funkcii po máji 2011. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

163.

Dr. Safwan (

Image 320

) AL ASSAF (

Image 321

)

Pohlavie: mužské

Bývalý minister bývania a mestského rozvoja. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

164.

Yasser (

Image 322

) (alias Yaser) AL SIBA'II (

Image 323

) (alias al-Sibai, al-Siba'i, al Sibaei)

Pohlavie: mužské

Bývalý minister verejných prác. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

165.

Sa'iid (

Image 324

) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) MA'THI (

Image 325

) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi (

Image 326

)

Pohlavie: mužské

Bývalý minister pre ropný priemysel a nerastné zdroje. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

166.

Dr. Lubana (

Image 327

) (alias Lubanah) MUSHAWEH (

Image 328

) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Dátum narodenia: 1955

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Pohlavie: ženské

Bývalá ministerka kultúry vo funkcii po máji 2011. Ako bývalá ministerka vlády je spoluzodpovedná za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

167.

Dr. Jassem (

Image 329

) (alias Jasem) Mohammad (محمد) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) ZAKARIA (

Image 330

)

Dátum narodenia: 1968.

Pohlavie: mužské

Bývalý minister práce a sociálnych vecí. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

169.

Dr. Adnan (

Image 331

) Abdo (

Image 332

) (alias Abdou) AL SIKHNY (

Image 333

) (alias al-Sikhni, al-Sekhny, al-Sekhni)

Dátum narodenia: 1961

Miesto narodenia: Aleppo, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister priemyslu. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

170.

Najm (

Image 334

) (alias Nejm) Hamad (

Image 335

) AL AHMAD (

Image 336

) (alias al-Ahmed)

Pohlavie: mužské

Bývalý minister spravodlivosti, vo funkcii od mája 2011. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

171.

Dr Abdul-Salam (

Image 337

) AL NAYEF (

Image 338

)

Dátum narodenia: 1959

Miesto narodenia: Aleppo, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister zdravotníctva vo funkcii po máji 2011. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

172.

Ali HADAR

Dátum narodenia: 1962

Pohlavie: mužské

Riaditeľ Agentúry pre národné uzmierenie a bývalý štátny minister pre záležitosti národného uzmierenia. Predseda krídla Intifáda Sýrskej sociálnej nacionalistickej strany. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

173.

Dr. Nazeera (

Image 339

) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah (

Image 340

) SARKEES (

Image 341

) (alias Sarkis)

Dátum narodenia: 1962

Miesto narodenia: Aleppo, Sýria

Pohlavie: ženské

Bývalá ministerka pre záležitosti životného prostredia vo funkcii po máji 2011. Ako bývalá ministerka vlády je spoluzodpovedná za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

175.

Najm-eddin (

Image 342

) (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) KHREIT (

Image 343

) (alias Khrait)

Pohlavie: mužské

Bývalý štátny minister. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

176.

Abdullah (

Image 344

) (alias Abdallah) Khaleel (

Image 345

) (alias Khalil) Hussein (

Image 346

) (alias Hussain)

Pohlavie: mužské

Bývalý štátny minister vo funkcii po máji 2011. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

177.

Jamal (

Image 347

) Sha'ban (

Image 348

) (alias Shaaban) SHAHEEN (

Image 349

)

Pohlavie: mužské

Bývalý štátny minister vo funkcii po máji 2011. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

16.10.2012

178.

Nizar Wahbeh YAZAJI

(alias Nizar Wehbe Yazigi)

Dátum narodenia: 1961

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Pohlavie: mužské

Minister zdravotníctva od 27. 8. 2014. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

21.10.2014

179.

Razan (

Image 350

) OTHMAN (

Image 351

)

Manželka Rámího Machlúfa (Makhlouf), dcéra Waleeda (alias Walida) Othmana

Dátum narodenia: 31. 1. 1977

Miesto narodenia: guvernorát Ládikíja, Sýria

Identifikačné číslo: 06090034007

Pohlavie: ženské

Razan Othman má blízke osobné a finančné vzťahy s Rámím Machlúfom (Makhlouf), ktorý je bratrancom prezidenta Baššára al-Asada (Bashar al-Assad) a hlavným finančným podporovateľom režimu a ktorý patrí medzi osoby označené Radou. Ako taká je spojená so sýrskym režimom a má z neho prospech, najmä prostredníctvom investícií do sektora nehnuteľností.

16.10.2012

180.

Ahmad AL-QADRI

Dátum narodenia: 1956

Pohlavie: mužské

Minister pre poľnohospodárstvo a agrárnu reformu. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

181.

Suleiman AL ABBAS

Pohlavie: mužské

Bývalý minister pre ropný priemysel a nerastné zdroje vo funkcii po máji 2011. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti sýrskemu civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin TU'MA

Dátum narodenia: 1959

Pohlavie: mužské

Bývalý minister priemyslu vo funkcii po máji 2011. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

183.

Kinda AL-SHAMMAT (alias Shmat)

Dátum narodenia: 1973

Pohlavie: ženské

Bývalá ministerka sociálnych vecí vo funkcii po máji 2011. Ako bývalá ministerka vlády je spoluzodpovedná za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

184.

Hassan HIJAZI

Dátum narodenia: 1964

Pohlavie: mužské

Bývalý minister zdravotníctva vo funkcii po máji 2011. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

185.

Ismael ISMAEL (alias Ismail Ismail alebo Isma'Il Isma'il)

Dátum narodenia: 1955

Pohlavie: mužské

Bývalý minister financií vo funkcii po máji 2011. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

186.

Dr. Khodr ORFALI (alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Dátum narodenia: 1956

Pohlavie: mužské

Bývalý minister hospodárstva a zahraničného obchodu vo funkcii po máji 2011. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi AMIN

Dátum narodenia: 1966

Pohlavie: mužské

Bývalý minister pre vnútorný obchod a ochranu spotrebiteľov vo funkcii po máji 2011. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

188.

Bishr Riyad YAZIGI

Dátum narodenia: 1972

Pohlavie: mužské

Poradca prezidenta Baššára al-Asada. Bývalý minister cestovného ruchu. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

189.

Dr. Malek (

Image 352

) ALI (

Image 353

) (alias Malik Ali)

Dátum narodenia: 1956

Miesto narodenia: Tartús, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister pre vysokoškolské vzdelávanie vo funkcii po máji 2011. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

190.

Hussein ARNOUS (alias Arnus)

Dátum narodenia: 1953

Pohlavie: mužské

Minister pre vodné zdroje. Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

191.

Dr. Hassib Elias SHAMMAS (alias Hasib)

Dátum narodenia: 1957

Miesto narodenia: Aleppo, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý štátny minister vo funkcii po máji 2011. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

24.6.2014

192.

Hashim Anwar al-AQQAD

(alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)

Dátum narodenia: 1961

Miesto narodenia: Mohagirine, Sýria

Pohlavie: mužské

Popredný podnikateľ pôsobiaci v Sýrii, ktorý má podiely a/alebo vykonáva činnosti vo viacerých odvetviach sýrskeho hospodárstva. Vlastní podiely a/alebo má podstatný vplyv v spoločnosti Anwar Akkad Sons Group (AASG) a jej dcérskej spoločnosti United Oil. AASG je konglomerátom zainteresovaným v odvetviach, ako sú napríklad ropa, zemný plyn, chemikálie, poistenie, strojárstvo, nehnuteľnosti, cestovný ruch, výstavy, uzavieranie zmlúv/stavebníctvo, poistenie a zdravotnícke vybavenie.

Hashim Anwar al-Aqqad tiež pracoval ako poslanec sýrskeho parlamentu ešte v roku 2012.

Hashim Anwar Al-Aqqad nemôže byť nepretržite úspešný bez pomoci z režimu. Vzhľadom na rozsah svojich obchodných a politických väzieb s režimom poskytuje podporu sýrskemu režimu a má z neho prospech.

23.7.2014

193.

Suhayl (alias Sohail, Suhail, Suheil) HASSAN (alias Hasan, al-Hasan, al-Hassan) známy ako „The Tiger“ (alias al-Nimr)

Dátum narodenia: 1970

Miesto narodenia: Džabla, provincia Ládikíja, Sýria

Hodnosť: generálmajor

Pozícia: veliteľ divízie Qawat al-Nimr (divízia 25 – divízia pre špeciálne misie, pôvodne známa ako Tigria divízia)

Pohlavie: mužské

Dôstojník vo funkcii generálmajora sýrskej armády po máji 2011. Veliteľ armádnej divízie známej ako „Tigria divízia“. Od augusta 2019 bola „Tigria divízia“ premenovaná na „divíziu 25 – divízia pre špeciálne misie“ a patrí pod ústredné velenie armády. Zodpovedný za násilnú represiu proti civilnému obyvateľstvu v Sýrii.

23.7.2014

194.

Amr ARMANAZI

(alias Amr Muhammad Najib al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou al-Armanazy)

Dátum narodenia: 7. 2. 1944

Pohlavie: mužské

Generálny riaditeľ Syrian Scientific Studies and Research Center (SSRC), zodpovedný za poskytovanie podpory sýrskej armáde pri získavaní vybavenia používaného na sledovanie demonštrantov a represie proti nim. Takisto zodpovedný za vývoj a výrobu nekonvenčných zbraní vrátane chemických zbraní a riadených nosných striel pre ne.

Zodpovedný za násilnú represiu proti civilnému obyvateľstvu; podporuje sýrsky režim.

23.7.2014

199.

Bayan BITAR

(alias Dr. Bayan al-Bitar)

Dátum narodenia: 8.3.1947

Adresa: P.O. Box 11037, Damask, Sýria

Pohlavie: mužské

Výkonný riaditeľ Organisation for Technological Industries (OTI) a Syrian Company for Information Technology (SCIT), ktoré sú organizáciami podriadenými sýrskemu ministerstvu obrany, ktoré bolo označené Radou. OTI pomáha pri výrobe chemických zbraní pre sýrsky režim. Ako výkonný riaditeľ OTI a SCIT poskytuje Bayan Bitar podporu sýrskemu režimu. Vzhľadom na svoju úlohu pri výrobe chemických zbraní tiež nesie spoluzodpovednosť za násilnú represiu proti obyvateľom Sýrie. Vzhľadom na vysokú funkciu, ktorú zastáva v týchto subjektoch, je tiež v spojení s označenými subjektmi OTI a SCIT.

7.3.2015

200.

Brigádny generál Ghassan ABBAS

Dátum narodenia: 10.3.1960

Miesto narodenia: Homs, Sýria

Adresa: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus, Syria)

Pohlavie: mužské

Riaditeľ pobočky označeného subjektu Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC/CERS) pri Jumraya/Jmraiya. Zúčastnil sa na šírení chemických zbraní a organizácii útokov s chemickými zbraňami aj v oblasti Ghúta v auguste 2013. Je preto spoluzodpovedný za násilnú represiu proti obyvateľom Sýrie. Ghassan Abbas ako riaditeľ pobočky SSRC/CERS pri Jumraya/Jmraiya poskytuje podporu sýrskemu režimu. Vzhľadom na vysokú funkciu, ktorú zastáva v SSRC, je tiež v spojení s označeným subjektom SSRC.

7.3.2015

202.

Hassan SAFIYEH

(alias Hassan Safiye)

Dátum narodenia: 1949

Miesto narodenia: Ládikíja, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister pre vnútorný obchod a ochranu spotrebiteľov vo funkcii po máji 2011 (vymenovaný 27.8.2014). Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

21.10.2014

203.

George HASWANI

(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Adresa: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria

Pohlavie: mužské

Popredný podnikateľ, ktorý pôsobí v Sýrii a má podiely a/alebo je činný v odvetví strojárstva, stavebníctva a ropy a zemného plynu. Vlastní podiely a/alebo má podstatný vplyv v mnohých spoločnostiach a subjektoch v Sýrii, najmä v HESCO Engineering and Construction Company, významnej strojárskej a stavebnej spoločnosti.

7.3.2015

204.

Emad (Image 354) HAMSHO (Image 355)

(alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Adresa: Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria

Pohlavie: mužské

Zastáva vysokú riadiacu pozíciu v spoločnosti Hamsho Trading. Vzhľadom na vysokú funkciu, ktorú zastáva v Hamsho Trading, dcérskej spoločnosti Hamsho International označenej Radou, poskytuje podporu sýrskemu režimu. Je tiež v spojení s označeným subjektom Hamsho International. Je tiež viceprezidentom Sýrskej rady pre železo a oceľ spolu s označenými prorežimnými podnikateľmi, ako je napríklad Ayman Jaber. Je tiež spoločníkom prezidenta Baššára al-Asada (Bashar al-Assad).

7.3.2015

206.

Generálmajor Muhamad (

Image 356

) (alias Mohamed, Muhammad) MAHALLA (

Image 357

) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Dátum narodenia: 1960

Miesto narodenia: Džabla, Sýria

Pohlavie: mužské

Člen sýrskych ozbrojených síl s hodnosťou generálmajora vo funkcii po máji 2011. Bývalý veliteľ odboru 293 (vnútorné veci) sýrskej vojenskej spravodajskej služby (SMI) od apríla 2015. Zodpovedný za represie a násilie proti civilnému obyvateľstvu v Damasku a okolí. Bývalý zástupca riaditeľa sýrskej politickej bezpečnostnej služby (2012), dôstojník sýrskej republikánskej gardy. Bývalý veliteľ vojenskej polície, člen Úradu národnej bezpečnosti.

29.5.2015

207.

Adib SALAMEH

(alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh)

(Image 358)

Pozícia: generálmajor, zástupca riaditeľa sýrskej spravodajskej služby vzdušných síl v Damasku

Pohlavie: mužské

Člen sýrskych bezpečnostných a spravodajských služieb vo funkcii po máji 2011; zástupca riaditeľa sýrskej spravodajskej služby vzdušných síl v Damasku; predtým vedúci odboru sýrskej spravodajskej služby vzdušných síl v Aleppe.

Člen sýrskych ozbrojených síl v hodnosti „plukovníka“ a v rovnocennej či vyššej hodnosti vo funkcii po máji 2011; má hodnosť generálmajora.

Zodpovedný za násilnú represiu proti civilnému obyvateľstvu v Sýrii prostredníctvom plánovania vojenských útokov v Aleppe a účasti na nich; má právomoc zatýkať a zadržiavať civilistov.

28.10.2016

208.

Adnan Aboud HILWEH

(alias Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud)

(Image 359)

Pozícia: brigádny generál

Pohlavie: mužské

Má hodnosť brigádneho generála 155. a 157. brigády sýrskej armády vo funkcii po máji 2011.

Ako brigádny generál 155. brigády a 157. brigády je zodpovedný za násilné represie proti civilnému obyvateľstvu v Sýrii, a to aj z dôvodu toho, že je zodpovedný za nasadenie a použitie rakiet a chemických zbraní v civilných oblastiach v roku 2013 a že sa podieľal na masovom zadržiavaní.

28.10.2016

209.

Jawdat Salbi MAWAS

(alias Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz)

(Image 360)

Pozícia: generálmajor

Pohlavie: mužské

Má hodnosť generálmajora a je vysokým dôstojníkom na riaditeľstve sýrskych ozbrojených síl pre delostrelectvo a raketové systémy vo funkcii po máji 2011.

Ako vysoký dôstojník na riaditeľstve pre delostrelectvo a raketové systémy je zodpovedný za násilné represie proti civilnému obyvateľstvu, a to aj za to, že brigády pod jeho velením použili v roku 2013 rakety a chemické zbrane v husto obývaných civilných oblastiach v oblasti Ghúta.

28.10.2016

210.

Tahir (

Image 361

) Hamid (

Image 362

) KHALIL (

Image 363

) (alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)

Pozícia: generálmajor

Pohlavie: mužské

Má hodnosť generálmajora a je riaditeľom riaditeľstva sýrskych ozbrojených síl pre delostrelectvo a raketové systémy vo funkcii po máji 2011. Ako vysoký dôstojník na riaditeľstve pre delostrelectvo a raketové systémy je zodpovedný za násilné represie proti civilnému obyvateľstvu, a to aj za to, že brigády pod jeho velením použili v roku 2013 rakety a chemické zbrane v husto obývaných civilných oblastiach v oblasti Ghúta.

28.10.2016

211.

Hilal HILAL (alias Hilal al-Hilal) (

Image 364

)

Dátum narodenia: 1966

Pohlavie: mužské

Člen milícií spojených s režimom známych ako „Kataeb al-baath“ (milície strany Baas). Podpredseda strany Baas. Svojou úlohou pri nábore do milícií strany Baas a ich organizácii podporuje sýrsky režim.

28.10.2016

212.

Ammar AL-SHARIF

(alias Amar al-Sharif; Amar al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif)

(Image 365)

Dátum narodenia: 26. 6. 1969

Miesto narodenia: Ládikíja, Sýria

Štátna príslušnosť: sýrska

Sýrsky pas:

- číslo: 010312413

- vydaný pod číslom: 002-15-L093534

- dátum vydania: 14. 7. 2015

- miesto vydania: Damask – centrum

- platný do: 13. 7. 2021

Národné identifikačné číslo: 060-10276707

Pohlavie: mužské

Spojený s členom rodiny Machlúfovcov (Makhlouf) (švagor Rámího Machlúfa (Makhlouf).

28.10.2016

213.

Bishr AL-SABBAN

(alias Mohammed Bishr al-Sabban; Bishr Mazin al-Sabban)

Dátum narodenia: 1966

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý guvernér provincie Damask vymenovaný prezidentom Baššárom al-Asadom (Bashar al-Assad), s ktorým je aj spojený. Podporuje sýrsky režim a je zodpovedný za násilnú represiu proti civilnému obyvateľstvu v Sýrii vrátane účasti na diskriminačných postupoch proti sunitským komunitám v hlavnom meste.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik ABDUL-QADER

(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader)

(Image 366)

Pohlavie: mužské

Bývalý guvernér provincie Quneitra vymenovaný prezidentom Baššárom al-Asadom (Bashar al-Assad), s ktorým je aj spojený. Predtým guvernér provincie Ládikíja. Podporuje sýrsky režim a má z neho prospech, a to aj verejnou podporou sýrskym ozbrojeným silám a milíciám podporujúcim režim.

28.10.2016

215.

Dr. Ghassan Omar KHALAF

(Image 367)

Pohlavie: mužské

Bývalý guvernér provincie Hamá vymenovaný prezidentom Baššárom al-Asadom (Bashar al-Assad), s ktorým je aj spojený. Tiež podporuje sýrskeho režim a má z neho prospech. Ghassan Omar Khalaf má blízke vzťahy s členmi milície podporujúcej režim v meste Hamá známej ako Hamská brigáda.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din AL-SAYYED

(alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed)

(Image 368)

Pohlavie: mužské

Bývalý guvernér mesta Idlib vymenovaný prezidentom Baššárom al-Asadom (Bashar al-Assad), s ktorým je aj spojený. Má z režimu prospech a podporuje ho, a to aj poskytovaním podpory sýrskym ozbrojeným silám a milíciám podporujúcim sýrsky režim. Spojený s Dr. Mohammadom Abdulom-Sattarom al-Sayyedom, ministrom pre náboženské otázky (Awqaf) vo vláde režimu, ktorý je jeho bratom.

28.10.2016

217.

Atef NADDAF

(Image 369)

Dátum narodenia: 1956

Miesto narodenia: okolie Damasku, Sýria

Pohlavie: mužské

Minister pre vnútorný obchod a ochranu spotrebiteľa.

Vymenovaný v novembri 2018.

Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

14.11.2016

218.

Hussein MAKHLOUF

(alias Makhluf)

(Image 370)

Dátum narodenia: 1964

Miesto narodenia: Ládikíja, Sýria

Pohlavie: mužské

Minister pre miestnu správu.

Vymenovaný v júli 2016.

Bývalý guvernér provincie Damask.

Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

Bratranec Rámího Machlúfa (Makhlouf).

14.11.2016

219.

Ali AL-ZAFIR

(Image 371)

Dátum narodenia: 1962

Miesto narodenia: Tartús, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister pre komunikácie a technológie. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

14.11.2016

220.

Ali GHANEM

(Image 372)

Dátum narodenia: 1963

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Pohlavie: mužské

Minister pre ropný priemysel a nerastné zdroje.

Vymenovaný v júli 2016.

Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

14.11.2016

221.

Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez TOURJMAN (alias Tourjuman)

(Image 373)

Dátum narodenia: 1966

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister pre informácie. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

14.11.2016

222.

Mohammed (aliasMohamed, Muhammad, Mohammad) AL-AHMED (alias al-Ahmad)

(Image 374)

Dátum narodenia: 1961

Miesto narodenia: Ládikíja, Sýria

Pohlavie: mužské

Minister kultúry.

Vymenovaný v júli 2016.

Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

14.11.2016

223.

Ali HAMOUD

(alias Hammoud)

(Image 375)

Dátum narodenia: 1964

Miesto narodenia: Tartús, Sýria

Pohlavie: mužské

Minister dopravy.

Vymenovaný v júli 2016.

Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

14.11.2016

224.

Mohammed Zuhair (alias Zahir) KHARBOUTLI

(Image 376)

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Pohlavie: mužské

Minister pre elektrickú energiu.

Vymenovaný v júli 2016.

Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

14.11.2016

225.

Maamoun (alias Ma'moun) HAMDAN

(Image 377)

Dátum narodenia: 1958

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Pohlavie: mužské

Minister financií.

Vymenovaný v júli 2016.

Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

14.11.2016

226.

Nabil AL-HASAN (alias al-Hassan)

(Image 378)

Dátum narodenia: 1963

Miesto narodenia: Aleppo, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister pre vodné zdroje.

Vymenovaný v júli 2016.

Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

14.11.2016

227.

Ahmad AL-HAMU (alias al-Hamo)

(Image 379)

Dátum narodenia: 1947

Pohlavie: mužské

Bývalý minister priemyslu. Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

14.11.2016

228.

Abdullah AL-GHARBI (alias al-Qirbi)

(Image 380)

Dátum narodenia: 1962

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Pohlavie: mužské

Bývalý minister pre vnútorný obchod a ochranu spotrebiteľa.

Vymenovaný v júli 2016.

Ako bývalý minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

14.11.2016

229.

Abdullah ABDULLAH

(Image 381)

Dátum narodenia: 1956

Pohlavie: mužské

Štátny minister.

Vymenovaný v júli 2016.

Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

14.11.2016

230.

Salwa ABDULLAH

(Image 382)

Dátum narodenia: 1953

Miesto narodenia: Quneitra, Sýria

Pohlavie: ženské

Štátny minister.

Vymenovaná v júli 2016.

Ako ministerka vlády je spoluzodpovedná za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu SA'AD (alias Saad)

(Image 383)

Dátum narodenia: 1954

Miesto narodenia: dedina Habran, provincia Sweida, Sýria

Pohlavie: mužské

Štátny minister.

Vymenovaný v júli 2016.

Ako minister vlády je spoluzodpovedný za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

14.11.2016

232.

Wafiqa HOSNI

(Image 384)

Dátum narodenia: 1952

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Pohlavie: ženské

Štátny minister.

Vymenovaná v júli 2016.

Ako ministerka vlády je spoluzodpovedná za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

14.11.2016

233.

Rima AL-QADIRI (alias al-Kadiri)

(Image 385)

Dátum narodenia: 1963

Miesto narodenia: Damask, Sýria

Pohlavie: ženské

Ministerka sociálnych vecí (od augusta 2015).

Ako ministerka vlády je spoluzodpovedná za násilnú represiu sýrskeho režimu proti civilnému obyvateľstvu.

14.11.2016

234.

Duraid DURGHAM

Pohlavie: mužské

Bývalý guvernér Sýrskej centrálnej banky.

Bol zodpovedný za poskytovanie hospodárskej a finančnej podpory sýrskemu režimu vo svojej funkcii guvernéra Sýrskej centrálnej banky, ktorá je tiež na zozname.

14.11.2016

235.

Ahmad BALLUL

(alias Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol)

Image 386

Dátum narodenia: 10. 10. 1954

Hodnosť: generálmajor veliteľ sýrskych arabských vzdušných síl a protivzdušných obranných síl

Pohlavie: mužské

Má hodnosť generálmajora, vysoký dôstojník a veliteľ sýrskych arabských vzdušných síl a protivzdušných obranných síl, vo funkcii po máji 2011.

Pôsobí v oblasti šírenia chemických zbraní a ako vysoký dôstojník sýrskych arabských vzdušných síl je zodpovedný za násilnú represiu proti civilnému obyvateľstvu vrátane útokov sýrskeho režimu s použitím chemických zbraní, ktoré sa uvádzajú v správe spoločného vyšetrovacieho mechanizmu.

21.3.2017

236.

Saji' DARWISH

(alias Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis)

(Image 387)

Dátum narodenia: 11. 1. 1957

Hodnosť: generálmajor; sýrske arabské vzdušné sily

Pohlavie: mužské

Má hodnosť generálmajora, vysoký dôstojník a bývalý veliteľ 22. divízie sýrskych arabských vzdušných síl, vo funkcii po máji 2011.

Zapojený do šírenia chemických zbraní a zodpovedný za násilnú represiu proti civilnému obyvateľstvu: ako vysoký dôstojník sýrskych arabských vzdušných síl a veliteľ 22. divízie do apríla 2017 je zodpovedný za použitie chemických zbraní lietadlom prevádzkovaným z leteckých základní, ktoré boli pod kontrolou 22. divízie, vrátane útoku na Talmenes, ktorý sa podľa správy spoločného vyšetrovacieho mechanizmu uskutočnil pomocou helikoptér režimu so základňou na letisku v meste Hamá.

21.3.2017

237.

Muhammed IBRAHIM

Image 388

Dátum narodenia: 5. 8. 1964

Hodnosť: brigádny generál; zástupca veliteľa 63. brigády sýrskych arabských vzdušných síl na leteckej základni v meste Hamá

Pohlavie: mužské

Má hodnosť brigádneho generála, vysoký dôstojník a zástupca veliteľa 63. brigády sýrskych arabských vzdušných síl, vo funkcii po máji 2011.

Pôsobí v oblasti šírenia chemických zbraní a počas obdobia vyšetrovania spoločným vyšetrovacím mechanizmom pôsobil ako vysoký dôstojník sýrskych arabských vzdušných síl a od marca do decembra 2015 ako zástupca veliteľa 63. brigády je zodpovedný za násilné represie proti civilnému obyvateľstvu prostredníctvom použitia chemických zbraní 63. brigádou v mestách Talmenes (21. 4. 2014), Qmenas (16. 3. 2015) a Sarmin (16. 3. 2015).

21.3.2017

238.

Badi' MU'ALLA

(Image 389)

Dátum narodenia: 1961

Miesto narodenia: Bistuwir, Džabla, Sýria

Hodnosť: brigádny generál; veliteľ 63. brigády sýrskych arabských vzdušných síl

Pohlavie: mužské

Má hodnosť brigádneho generála, vysoký dôstojník a veliteľ 63. brigády sýrskych arabských vzdušných síl, vo funkcii po máji 2011.

Pôsobí v oblasti šírenia chemických zbraní a počas obdobia vyšetrovania spoločným vyšetrovacím mechanizmom pôsobil ako veliteľ 63. brigády, je zodpovedný za násilnú represiu proti civilnému obyvateľstvu prostredníctvom použitia chemických zbraní 63. brigádou v mestách Talmenes (21. 4. 2014), Qmenas (16. 3. 2015) a Sarmin (16. 3. 2015).

21.3.2017

239.