EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0039

Directiva 2005/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 de modificare a Directivei 74/408/CEE a Consiliului în ceea ce privește scaunele autovehiculelor, ancorajele și tetierele acestoraText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 255, 30.9.2005, p. 143–145 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 162 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 162 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 018 P. 75 - 77

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogare implicită prin 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/39/oj

13/Volumul 49

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

162


32005L0039


L 255/143

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2005/39/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 7 septembrie 2005

de modificare a Directivei 74/408/CEE a Consiliului în ceea ce privește scaunele autovehiculelor, ancorajele și tetierele acestora

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 95 al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Cercetările au arătat că folosirea centurilor de siguranță și a sistemelor de reținere poate contribui la reducerea substanțială a numărului de decese și a severității rănilor în cazul unui accident, chiar al unuia produs prin rostogolire. Montarea acestor elemente la toate categoriile de vehicule va constitui cu siguranță un important pas înainte către creșterea siguranței rutiere și implicit către salvarea de vieți omenești.

(2)

Se poate obține un beneficiu substanțial pentru societate în cazul în care toate vehiculele sunt prevăzute cu centuri de siguranță.

(3)

În Rezoluția sa din 18 februarie 1986 privind măsurile comune de reducere a accidentelor rutiere, ca parte a programului comunitar pentru siguranța rutieră (3), Parlamentul European a accentuat necesitatea de a impune obligativitatea purtării centurii de siguranță de către toți pasagerii, inclusiv copiii, cu excepția cazului în care circulă în vehicule de transport public. Prin urmare, trebuie să se facă distincție între autobuzele utilizate pentru transportul public și alte vehicule în ceea ce privește instalarea obligatorie a centurilor de siguranță și/sau a sistemelor de reținere.

(4)

În conformitate cu Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora (4), sistemul comunitar de omologare a fost pus în aplicare pentru toate vehiculele noi din categoria M1 doar de la 1 ianuarie 1998. Prin urmare, doar vehiculele care aparțin categoriei M1 omologate de tip după această dată trebuie să fie echipate cu scaune, sistemele de ancorare și tetiere care să îndeplinească dispozițiile Directivei 74/408/CEE (5).

(5)

Până la extinderea sistemului comunitar de omologare la toate categoriile de vehicule, ar trebui impusă, în interesul siguranței rutiere, instalarea scaunelor și a sistemelor de ancorare a scaunelor compatibile cu instalarea ancorajelor centurilor de siguranță, la vehiculele aparținând altor categorii decât M1.

(6)

Directiva 74/408/CEE prevede deja toate dispozițiile tehnice și administrative care permit omologarea de tip a vehiculelor aparținând altei categorii decât M1. Prin urmare, nu este necesar ca statele membre să introducă norme suplimentare.

(7)

De la intrarea în vigoare a Directivei 96/37/CE a Comisiei din 17 iunie 1996 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 74/408/CEE (6) a Consiliului, mai multe state membre au impus deja obligativitatea dispozițiilor prevăzute de aceasta în privința anumitor categorii de vehicule altele decât M1. Constructorii și furnizorii lor au dezvoltat, astfel, tehnologia adecvată.

(8)

Cercetările au arătat că nu este posibil să se furnizeze scaune orientate lateral cu centuri de siguranță care să asigure același nivel de siguranță pentru ocupanți ca și scaunele orientate în față. Din motive de siguranță, este necesar să se interzică aceste scaune la anumite categorii de vehicule.

(9)

Dispozițiile care permit scaunele orientate lateral cu centuri de siguranță cu prindere în două puncte pentru anumite clase de vehicule din categoria M3 ar trebui să fie de natură temporară până la intrarea în vigoare a legislației comunitare care reformează Directiva 70/156/CEE și care extinde sistemul comunitar de omologare către toate vehiculele, inclusiv către vehiculele din categoria M3.

(10)

Este necesar ca Directiva 74/408/CEE să fie modificată în consecință.

(11)

Întrucât obiectivul prezentei directive, respectiv îmbunătățirea siguranței rutiere prin impunerea obligativității montării centurilor de siguranță la anumite categorii de vehicule nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, însă, dată fiind amploarea acestei acțiuni, poate fi mai bine realizat la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru a realiza acest obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări aduse Directivei 74/408/CEE

Directiva 74/408/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

La alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Vehiculele care aparțin categoriilor M2 și M3 sunt împărțite în clase, astfel cum se definește în secțiunea 2 din anexa I la Directiva 2001/85/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2001 privind dispozițiile speciale aplicabile vehiculelor destinate transportului de pasageri care au mai mult de opt locuri pe scaune în plus față de locul conducătorului auto (7).

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prezenta directivă nu se aplică scaunelor orientate înapoi.”

2.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 3a

(1)   Se interzice instalarea scaunelor orientate lateral la vehiculele din categoriile M1, N1, M2 (din clasa III sau B) și M3 (din clasa III sau B).

(2)   Alineatul (1) nu se aplică ambulanțelor sau vehiculelor enumerate la articolul 8 alineatul (1) prima liniuță din Directiva 70/156/CEE.

(3)   Alineatul (1) nu se aplică nici vehiculelor din categoria M3 (din clasa III sau B) cu o masă maximă de încărcare tehnic admisibilă care depășește 10 tone, în care scaunele orientate lateral sunt grupate în partea din spate a vehiculului pentru a forma o cabină de până la 10 locuri. Aceste scaune orientate lateral sunt echipate cu cel puțin o tetieră și o centură de siguranță cu prindere în două puncte cu retractor omologate în conformitate cu Directiva 77/541/CEE a Consiliului (8). Punctele de ancorare ale centurilor de siguranță sunt în conformitate cu Directiva 76/115/CEE a Consiliului (9).

Această scutire este valabilă 5 ani de la 20 octombrie 2005. Aceasta poate fi prelungită în cazul în care sunt disponibile statistici concludente privind accidentele, iar sistemele de reținere au fost dezvoltate în continuare.

3.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

Punctul 1.1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.1.

Cerințele prezentei anexe nu se aplică scaunelor orientate înapoi sau oricărui tip de tetiere montate pe aceste scaune.”

(b)

Punctul 2.3 se înlocuiește cu următorul text:

„2.3.

«Scaun» înseamnă o structură care poate sau nu să fie integrată în structura vehiculului, incluzând capitonarea, destinată șederii unui adult. Termenul desemnează atât un scaun individual, cât și o parte dintr-o banchetă destinată șederii unei persoane.

În funcție de orientarea sa, un scaun se definește după cum urmează:

2.3.1.

«scaun orientat înainte» înseamnă un scaun care poate fi folosit în timp ce vehiculul este în mișcare și care este orientat spre partea din față a vehiculului, astfel încât planul vertical de simetrie al scaunului formează un unghi mai mic de + 10° sau -10° cu planul vertical de simetrie al vehiculului;

2.3.2.

«scaun orientat înapoi» înseamnă un scaun care poate fi folosit în timp ce vehiculul este în mișcare și care este orientat spre partea din spate a vehiculului, astfel încât planul vertical de simetrie al scaunului formează un unghi mai mic de + 10° sau -10° cu planul vertical de simetrie al vehiculului;

2.3.3.

«scaun orientat lateral» înseamnă un scaun care în privința aliniamentului său față de planul vertical de simetrie al vehiculului, nu corespunde nici uneia dintre definițiile de la punctele 2.3.1 sau 2.3.2 de mai sus.”

(c)

Punctul 2.9 se elimină.

4.

La anexa III, punctul 2.5 se înlocuiește cu următorul text:

„2.5.

«Scaun» înseamnă o structură care poate fi ancorată de structura vehiculului, inclusiv capitonarea sa și accesoriile de prindere, destinat utilizării într-un vehicul și șederii uneia sau mai multor persoane adulte.

În funcție de orientarea sa, un scaun se definește după cum urmează:

2.5.1.

«scaun orientat înainte» înseamnă un scaun care poate fi folosit în timp ce vehiculul este în mișcare și care este orientat spre partea din față a vehiculului, astfel încât planul vertical de simetrie al scaunului formează un unghi mai mic de + 10° sau -10° cu planul vertical de simetrie al vehiculului;

2.5.2.

«scaun orientat înapoi» înseamnă un scaun care poate fi folosit în timp ce vehiculul este în mișcare și care este orientat spre partea din spate a vehiculului, astfel încât planul vertical de simetrie al scaunului formează un unghi mai mic de + 10° sau -10° cu planul vertical de simetrie al vehiculului;

2.5.3.

«scaun orientat lateral» înseamnă un scaun care în privința aliniamentului său față de planul vertical de simetrie al vehiculului nu corespunde nici uneia dintre definițiile de la punctele 2.5.1 sau 2.5.2 de mai sus;”.

5.

Anexa IV se modifică după cum urmează:

(a)

Punctul 1.1 se înlocuiește cu următorul text:

„1.1.

Cerințele prevăzute în prezenta anexă se aplică vehiculelor din categoriile N1, N2 și N3 și celor din categoriile M2 și M3 care nu intră sub incidența domeniului de aplicare al anexei III. Cerințele, cu excepția dispozițiilor de la punctul 2.5, se aplică, de asemenea, scaunelor orientate lateral ale vehiculelor din toate categoriile.”

(b)

Punctul 2.4 se înlocuiește cu următorul text:

„2.4.

Toate scaunele care pot fi rabatabile sau au spătar repliabil trebuie să se blocheze automat în poziția normală. Această cerință nu se aplică scaunelor montate în spațiile destinate scaunelor cu rotile ale vehiculelor din categoriile M2 sau M3 din clasa I, II sau A.”

Articolul 2

Punerea în aplicare

(1)   Începând cu 20 aprilie 2006, în ceea ce privește scaunele, sistemele de ancorare și tetierele acestora care sunt în conformitate cu cerințele prevăzute de prezenta directivă, statele membre:

(a)

nu refuză acordarea omologării CE de tip sau a omologării naționale de tip pentru un tip de vehicul;

(b)

nu interzic înmatricularea, vânzarea sau introducerea în circulație a vehiculelor noi.

(2)   Începând cu 20 octombrie 2006, în ceea ce privește scaunele, sistemele de ancorare și tetierele acestora care nu sunt în conformitate cu cerințele prevăzute de prezenta directivă, în ceea ce privește un nou tip de vehicul, statele membre:

(a)

nu mai acordă omologarea CE de tip;

(b)

refuză acordarea omologării naționale.

(3)   Începând cu 20 octombrie 2007, în ceea ce privește scaunele, sistemele de ancorare și tetierele acestora care nu sunt în conformitate cu cerințele prevăzute de prezenta directivă, statele membre:

(a)

consideră certificatele de conformitate care însoțesc vehiculele noi ca nemaifiind valabile în sensul articolului 7 alineatul (1) din Directiva 70/156/CEE;

(b)

refuză înmatricularea, vânzarea sau introducerea în circulație a vehiculelor noi, cu excepția cazului în care se invocă dispozițiile articolului 8 alineatul (2) din Directiva 70/156/CEE.

Articolul 3

Transpunerea

(1)   Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 20 aprilie 2006. Statele membre informează de îndată Comisia în această privință.

(2)   Statele membre aplică aceste dispoziții începând cu 21 aprilie 2006.

(3)   Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(4)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasburg, 7 septembrie 2005.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

C. CLARKE


(1)  JO C 80, 30.3.2004, p. 6.

(2)  Avizul Parlamentului European din 17 decembrie 2003 (JO C 91 E, 15.4.2004, p. 487), Poziția comună a Consiliului din 24 ianuarie 2005 (JO C 111 E, 11.5.2005, p. 33), Poziția Parlamentului European din 26 mai 2005 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 12 iulie 2005.

(3)  JO C 68, 24.3.1986, p. 35.

(4)  JO L 42, 23.2.1970, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/104/CE a Comisiei (JO L 337, 13.11.2004, p. 13).

(5)  JO L 221, 12.8.1974, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 2003.

(6)  JO L 186, 25.7.1996, p. 28.

(7)  JO L 42, 13.2.2002, p. 1.”

(8)  JO L 220, 29.8.1977, p. 95, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 2003.

(9)  JO L 24, 30.1.1976, p. 6, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 96/38/CE a Comisiei (JO L 187, 26.7.1996, p. 95).”


Top