EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_09_001_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
09.Impozitare
Volumul 01

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

09.   Impozitare

Volumul 001

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1968

L 115

14

 

 

31968L0221

 

 

 

Directiva Consiliului din 30 aprilie 1968 privind metoda comună de calculare a cotelor medii prevăzute în articolul 97 din tratat

3

1969

L 133

6

 

 

31969L0169

 

 

 

Directiva Consiliului din 28 mai 1969 privind armonizarea dispozițiilor stabilite prin acțiuni legislative, de reglementare sau administrative referitoare la scutirea de impozitul pe cifra de afaceri și de accize percepute la import în contextul traficului internațional de călători

6

1969

L 249

25

 

 

31969L0335

 

 

 

Directiva Consiliului din 17 iulie 1969 privind taxele indirecte aplicate majorării capitalului

9

1969

L 320

34

 

 

31969L0463

 

 

 

A treia directivă a Consiliului din 9 decembrie 1969 privind armonizarea legislației statelor membre privind impozitul pe cifra de afaceri - introducerea taxei pe valoarea adăugată în statele membre

14

1972

L 139

28

 

 

31972L0230

 

 

 

A doua directivă a Consiliului din 12 iunie 1972 privind armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind normele care reglementează impozitul pe cifra de afaceri și accizele aplicabile traficului internațional

16

1974

L 303

9

 

 

31974L0553

 

 

 

Directiva Consiliului din 7 noiembrie 1974 de modificare a articolului 5 alineatul (2) din Directiva 69/335/CEE a Consiliului privind taxele indirecte aplicate majorării de capital

20

1977

L 336

15

 

 

31977L0799

 

 

 

Directiva Consiliului din 19 decembrie 1977 privind asistența reciprocă acordată de autoritățile competente din statele membre în domeniul impozitării directe

21

1978

L 366

28

 

 

31978L1032

 

 

 

A treia directivă a Consiliului din 19 decembrie 1978 privind armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind normele care reglementează impozitul pe cifra de afaceri și accizele aplicabile traficului internațional

27

1978

L 366

31

 

 

31978L1033

 

 

 

A patra directivă a Consiliului din 19 decembrie 1978 de modificare a Directivei 69/169/CEE privind armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind normele de scutire de impozit pe cifra de afaceri și de accize aplicabile traficului internațional

30

1979

L 331

8

 

 

31979L1070

 

 

 

Directiva Consiliului din 6 decembrie 1979 de modificare a Directivei 77/799/CEE privind asistența reciprocă acordată de autoritățile competente din statele membre în domeniul impozitării directe

32

1979

L 331

11

 

 

31979L1072

 

 

 

A opta directivă a Consiliului din 6 decembrie 1979 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul țării

34

1982

L 206

35

 

 

31982L0443

 

 

 

Directiva Consiliului din 29 iunie 1982 de modificare a Directivelor 69/169/CEE și 77/800/CEE privind normele de reglementare a impozitului pe cifra de afaceri și a accizelor aplicabile în traficul internațional

43

1983

L 105

38

 

 

31983L0181

 

 

 

Directiva Consiliului din 28 martie 1983 de stabilire a domeniului de aplicare a articolului 14 alineatul (1) litera (d) din Directiva 77/388/CEE privind scutirea de la taxa pe valoarea adăugată a anumitor importuri finale de bunuri

45

1983

L 105

59

 

 

31983L0182

 

 

 

Directiva Consiliului din 28 martie 1983 privind scutirile de taxă în interiorul Comunității pentru anumite mijloace de transport importate temporar dintr-un stat membru în altul

66

1983

L 105

64

 

 

31983L0183

 

 

 

Directiva Consiliului din 28 martie 1983 privind scutirile de taxe aplicabile importurilor permanente de proprietăți ale persoanelor fizice dintr-un stat membru

71

1985

L 156

23

 

 

31985L0303

 

 

 

Directiva Consiliului din 10 iunie 1985 de modificare a Directivei 69/335/CEE privind taxele indirecte aplicate majorării de capital

75

1985

L 183

21

 

 

31985L0346

 

 

 

Directiva Consiliului din 8 iulie 1985 de modificare a Directivei 83/181/CEE de stabilire a domeniului de aplicare a articolului 14 alineatul (1) litera (d) din Directiva 77/388/CEE privind scutirea de taxa pe valoarea adăugată a importurilor finale de anumite bunuri

77

1985

L 183

24

 

 

31985L0348

 

 

 

Directiva Consiliului din 8 iulie 1985 de modificare a Directivei 69/169/CEE privind armonizarea a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind scutirea de impozitul pe venit și de accizele la import aplicabile traficului internațional

78

1986

L 326

40

 

 

31986L0560

 

 

 

A treisprezecea directivă a Consiliului din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunității

81

1988

L 151

79

 

 

31988L0331

 

 

 

Directiva Consiliului din 13 iunie 1988 de modificare a Directivei 83/181/CEE de stabilire a domeniului de aplicare a articolului 14 alineatul (1) litera (d) din Directiva 77/388/CEE privind scutirea de la taxa pe valoarea adăugată aferentă importului final de anumite bunuri

83

1988

L 382

41

 

 

31988L0664

 

 

 

Directiva Consiliului din 21 decembrie 1988 de modificare pentru a noua oară a Directivei 69/169/CEE de armonizare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind scutirea de impozitul pe cifra de afaceri și de accize a importurilor, în contextul traficului internațional de călători

86

1989

L 092

13

 

 

31989L0219

 

 

 

Directiva Comisiei din 7 martie 1989 de modificare a Directivei 83/181/CEE a Consiliului de stabilire a sferei de aplicare a articolului 14 alineatul (1) litera (d) din Directiva 77/388/CEE în ceea ce privește scutirea de la taxa pe valoarea adăugată a importului de anumite bunuri, pentru a se ține seama de introducerea Nomenclaturii Combinate

87

1989

L 092

15

 

 

31989L0220

 

 

 

Directiva Comisiei din 7 martie 1989 de modificare a Directivei 69/169/CEE a Consiliului de armonizare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind scutirea de impozitul pe cifra de afaceri și de accize a importurilor, în contextul traficului internațional de călători, astfel încât să se țină seama de introducerea Nomenclaturii Combinate

89

1989

L 348

28

 

 

31989L0604

 

 

 

Directiva Consiliului din 23 noiembrie 1989 de modificare a Directivei 83/183/CEE privind scutirile de taxe aplicabile importurilor permanente dintr-un stat membru de bunuri personale ale persoanelor private

90

1990

L 225

1

 

 

31990L0434

 

 

 

Directiva Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, scindărilor, cesionării de active și schimburilor de acțiuni între societățile din diferite state membre

92

1990

L 225

6

 

 

31990L0435

 

 

 

Directiva Consiliului din 23 iulie 1990 privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre

97

1991

L 094

24

 

 

31991L0191

 

 

 

Directiva Consiliului din 27 martie 1991 de modificare a Directivei 69/169/CEE privind scutirea de taxele achitate la cumpărarea de bunuri în călătoriile intracomunitare și cu privire la derogarea acordată Regatului Danemarcei și Irlandei în ceea ce privește regimul scutirilor de taxe la importuri pentru călători

101

1991

L 166

77

 

 

31991L0308

 

 

 

Directiva Consiliului din 10 iunie 1991 privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor

103

1991

L 373

33

 

 

31991L0673

 

 

 

Directiva Consiliului din 19 decembrie 1991 de modificare a Directivei 69/169/CEE în vederea prelungirii și a modificării derogărilor acordate Danemarcei și Irlandei privind scutirile de taxe pentru călători

109

1991

L 376

1

 

 

31991L0680

 

 

 

Directiva Consiliului din 16 decembrie 1991 de completare a sistemului comun privind taxa pe valoarea adăugată și de modificare a Directivei 77/388/CEE în vederea eliminării frontierelor fiscale

110

1992

L 076

1

 

 

31992L0012

 

 

 

Directiva 92/12/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor și privind deținerea, circulația și monitorizarea acestor produse

129

1992

L 276

1

 

 

31992R2719

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2719/92 al Consiliului din 11 septembrie 1992 privind documentele administrative de însoțire pentru circulația în regim de suspendare a produsele supuse accizelor

142

1992

L 316

21

 

 

31992L0083

 

 

 

Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice

152

1992

L 316

29

 

 

31992L0084

 

 

 

Directiva 92/84/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea ratelor accizelor la alcool și băuturi alcoolice

159

1992

L 369

17

 

 

31992R3649

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 3649/92 al Comisiei din 17 decembrie 1992 privind documentul de însoțire simplificat pentru circulația intracomunitară a produselor supuse accizelor și care au fost eliberate pentru consum în statul membru de expediere

162

1992

L 390

124

 

 

31992L0108

 

 

 

Directiva 92/108/CEE a Consiliului din 14 decembrie 1992 de modificare a Directivei 92/12/CEE privind regimul, deținerea și controlul produselor accizate și de modificare a Directivei 92/81/CEE

170

1993

L 198

5

 

 

31993R2225

 

 

 

Regulamentul (CEE) nr. 2225/93 al Comisiei din 27 iulie 1993 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2719/92 privind documentul administrativ de însoțire în timpul circulației produselor care fac obiectul accizelor în cadrul regimului de suspendare a accizelor

173

1993

L 288

12

 

 

31993R3199

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 3199/93 al Comisiei din 22 noiembrie 1993 privind recunoașterea reciprocă a procedurilor pentru denaturarea completă a alcoolului în scopul scutirii de la plata accizelor

184

1994

L 060

14

 

 

31994L0004

 

 

 

Directiva 94/4/CE a Consiliului din 14 februarie 1994 de modificare a Directivelor 69/169/CEE și 77/388/CEE și de creștere a nivelului scutirilor pentru călătorii din țări terțe și limitele achizițiilor scutite de impozit, efectuate în călătoriile intracomunitare

188

1994

L 365

46

 

 

31994L0074

 

 

 

Directiva 94/74/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 de modificare a Directivei 92/12/CEE privind acordurile generale pentru produsele care fac obiectul accizelor la deținerea, circulația și monitorizarea acestor produse, a Directivei 92/81/CEE de armonizare a structurii accizelor pentru uleiurile minerale și a Directivei 92/82/CEE privind corelarea procentului reprezentat de accize la uleiurile minerale

190

1994

L 365

52

 

 

31994L0075

 

 

 

Directiva 94/75/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 de modificare a Directivei 94/4/CE și de introducere a măsurilor derogatorii temporare aplicabile Austriei și Germaniei

196

Top