EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_039_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 39

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 039

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2001

L 216

26

 

 

32001D0622

 

 

 

Decizia Comisiei din 27 iulie 2001 de modificare a Deciziilor 92/160/CEE și 97/10/CE privind regionalizarea Africii de Sud și de abrogare a Deciziei 1999/334/CEE privind măsurile de protecție cu privire la caii înregistrați originari din Africa de Sud [notificată cu numărul C(2001) 2367] (1)

3

2001

L 217

14

 

 

32001D0626

 

 

 

Decizia Comisiei din 30 iulie 2001 de recunoaștere, în principiu, a finalizării dosarului prezentat pentru un control amănunțit, în vederea posibilei includeri a petoxamidei în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare [notificată cu numărul C(2001) 2386] (1)

6

2001

L 219

14

 

 

32001R1646

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1646/2001 al Comisiei din 13 august 2001 privind stabilirea normelor de aplicare pentru acordarea ajutorului de adaptare pentru industria de rafinare a zahărului brut preferențial și de ajustare a ajutorului de adaptare, precum și a ajutorului suplimentar de bază pentru industria de rafinare a zahărului

8

2001

L 220

5

 

 

32001R1651

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1651/2001 al Comisiei din 14 august 2001 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1274/91 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1907/90 al Consiliului privind unele standarde de comercializare a ouălor

10

2001

L 220

17

 

 

32001R1655

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1655/2001 al Comisiei din 14 august 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1622/2000 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole și de stabilire a unui cod comunitar al practicilor și tratamentelor oenologice

18

2001

L 221

8

 

 

32001R1660

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1660/2001 al Comisiei din 16 august 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1623/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește mecanismele pieței

20

2001

L 221

40

 

 

32001D0632

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 august 2001 de stabilire a unor condiții speciale care să reglementeze importurile de produse pescărești originare din Nicaragua [notificată cu numărul C(2001) 2523] (1)

22

2001

L 221

50

 

 

32001D0634

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 august 2001 de stabilire a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de produse pescărești originare sau provenind din Guineea [notificată cu numărul C(2001) 2525] (1)

27

2001

L 223

24

 

 

32001D0638

 

 

 

Decizia Comisiei din 2 august 2001 de modificare a Deciziei 92/452/CEE cu privire la listele echipelor de recoltare și producție de embrioni autorizate, în țările terțe, pentru exportul de embrioni de animale din specia bovină către Comunitate [notificată cu numărul C(2001) 2447] (1)

33

2001

L 224

10

 

 

32001D0641

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 august 2001 de modificare a Deciziei 95/454/CE de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importul de produse pescărești și de acvacultură originare din Republica Coreea [notificată cu numărul C(2001) 2554] (1)

35

2001

L 227

33

 

 

32001R1680

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1680/2001 al Comisiei din 22 august 2001 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

39

2001

L 229

24

 

 

32001D0651

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 august 2001 de stabilire a deviației standard în aceleași condiții de producție a conținutului de grăsimi al untului importat din Noua Zeelandă în temeiul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1374/98 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a regimurilor de import și de deschidere a contingentelor tarifare pentru lapte și produse lactate și de abrogare a Deciziei 2000/432/CE [notificată cu numărul C(2001) 2175]

42

2001

L 232

19

 

 

32001D0659

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 august 2001 de modificare a Deciziei 94/984/CE în ceea ce privește importul de carne proaspătă de pasăre din Brazilia [notificată cu numărul C(2001) 2469] (1)

45

2001

L 232

23

 

 

32001D0660

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 august 2001 de actualizare a Deciziei 2000/112/CE privind repartizarea rezervelor de antigen între băncile de antigen [notificată cu numărul C(2001) 2472] (1)

49

2001

L 232

28

 

 

32001D0662

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 august 2001 de modificare a Deciziei 94/467/CE privind stabilirea condițiilor de sănătate pentru transportul ecvideelor provenite dintr-o țară terță către o altă țară terță, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Directiva 91/496/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2001) 2482] (1)

51

2001

L 234

55

 

 

32001L0046

 

 

 

Directiva 2001/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2001 de modificare a Directivei 95/53/CE a Consiliului de stabilire a principiilor care reglementează organizarea controalelor oficiale în domeniul hranei animalelor și a Directivelor 70/524/CEE, 96/25/CE și 1999/29/CE privind hrana animalelor

52

2001

L 234

60

 

 

32001L0064

 

 

 

Directiva 2001/64/CE a Consiliului din 31 august 2001 de modificare a Directivei 66/401/CEE privind comercializarea semințelor de plante furajere și a Directivei 66/402/CEE privind comercializarea semințelor de cereale

57

2001

L 235

23

 

 

32001D0672

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 august 2001 de stabilire a unor reguli speciale aplicabile deplasărilor de bovine către locurile de pășunat pe timp de vară din zonele montane [notificată cu numărul C(2001) 2551] (1)

59

2001

L 236

18

 

 

32001D0676

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 august 2001 de modificare a Deciziei 95/453/CE privind stabilirea unor condiții speciale pentru importul moluștelor bivalve, echinodermelor, tunicatelor și gasteropodelor marine originare din Republica Coreea [notificată cu numărul C(2001) 2556] (1)

62

2001

L 239

39

 

 

32001D0679

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 august 2001 privind decizia asupra posibilei includeri a anumitor substanțe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE [notificată cu numărul C(2001) 2495] (1)

63

2001

L 240

6

 

 

32001R1778

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1778/2001 al Comisiei din 7 septembrie 2001 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 1107/96 privind înregistrarea indicațiilor geografice și a denumirilor de origine în conformitate cu procedura stabilită la articolul 17 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului (1)

66

2001

L 242

3

 

 

32001R1786

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1786/2001 al Comisiei din 11 septembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1722/93 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 1766/92 și (CEE) nr. 1418/76 ale Consiliului privind restituirile la producție în sectorul cerealelor și în sectorul orezului

69

2001

L 243

25

 

 

32001R1792

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1792/2001 al Comisiei din 12 septembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2273/93 de stabilire a centrelor de intervenție pentru cereale

70

2001

L 244

12

 

 

32001R1799

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1799/2001 al Comisiei din 12 septembrie 2001 de stabilire a standardului comercial pentru citrice

71

2001

L 246

11

 

 

32001R1815

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1815/2001 al Comisiei din 14 septembrie 2001 de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

78

2001

L 249

19

 

 

32001D0697

 

 

 

Decizia Comisiei din 5 septembrie 2001 privind neincluderea substanței clorfenapir în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului [notificată cu numărul C(2001) 2617] (1)

81

2001

L 253

16

 

 

32001R1851

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1851/2001 al Comisiei din 20 septembrie 2001 de corectare a Regulamentului (CE) nr. 2571/97 privind vânzarea untului la preț redus și acordarea de ajutoare pentru smântâna, untul și untul concentrat utilizate la fabricarea de produse de patiserie, înghețată și alte produse alimentare

83

2001

L 255

1

 

 

32001R1837

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1837/2001 al Comisiei din 10 septembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2237/77 privind fișa exploatației

84

2001

L 258

11

 

 

32001R1879

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1879/2001 al Comisiei din 26 septembrie 2001 de modificare a anexei II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

135

2001

L 258

14

 

 

32001R1880

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1880/2001 al Comisiei din 26 septembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1621/1999 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2201/96 al Consiliului referitor la ajutorul acordat pentru cultivarea strugurilor destinați producerii unor soiuri de struguri uscați

138

2001

L 268

8

 

 

32001R1961

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1961/2001 al Comisiei din 8 octombrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2200/96 al Consiliului privind restituirile la export pentru fructe și legume

139

2001

L 268

19

 

 

32001R1962

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1962/2001 al Comisiei din 8 octombrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1429/95 privind normele de aplicare pentru restituirile la export în sectorul produselor transformate pe bază de fructe și legume, altele decât cele acordate pentru adaos de zahăr

150

2001

L 269

5

 

 

32001R1971

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1971/2001 al Comisiei din 9 octombrie 2001 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

152

2001

L 270

12

 

 

32001R1979

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1979/2001 al Comisiei din 10 octombrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2138/97 privind delimitarea zonelor omogene de producție a uleiului de măsline

154

2001

L 271

5

 

 

32001R1987

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1987/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3072/95 privind organizarea comună a pieței orezului

157

2001

L 272

24

 

 

32001R2013

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2013/2001 al Comisiei din 12 octombrie 2001 privind autorizarea provizorie a unei noi utilizări a unui aditiv și autorizarea permanentă a unui aditiv în hrana animalelor (1)

158

2001

L 273

17

 

 

32001R2022

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2022/2001 al Comisiei din 15 octombrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1623/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește mecanismele pieței

163

2001

L 273

24

 

 

32001D0728

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 octombrie 2001 de modificare a Deciziei 92/452/CEE privind listele cu echipele de colectare a embrionilor și cu echipele de producere a embrionilor autorizate în țările terțe pentru exportul de embrioni bovini către Comunitate [notificată cu numărul C(2001) 3001] (1)

164

2001

L 274

22

 

 

32001D0731

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 octombrie 2001 de modificare a Deciziei 79/542/CEE a Consiliului privind întocmirea listei țărilor terțe din care statele membre autorizează importurile de bovine, porcine, ecvidee, ovine și caprine, carne proaspătă și produse din carne, în special în ceea ce privește Noua Caledonie și Insulele St. Pierre și Miquelon [notificată cu numărul C(2001) 3080] (1)

166

2001

L 275

9

 

 

32001R2036

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2036/2001 al Comisiei din 17 octombrie 2001 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

172

2001

L 276

15

 

 

32001R2047

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2047/2001 al Comisiei din 18 octombrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1623/2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieței vitivinicole în ceea ce privește mecanismele pieței

174

2001

L 276

17

 

 

32001L0087

 

 

 

Directiva 2001/87/CE a Comisiei din 12 octombrie 2001 de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului referitoare la introducerea pe piață a produselor fitosanitare prin includerea acibenzolar-s-metil, ciclanilidă, fosfat feric, pimetrozină și piraflufen-etil ca substanțe active

176

2001

L 278

9

 

 

32001R2066

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2066/2001 al Comisiei din 22 octombrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1622/2000 în ceea ce privește utilizarea lizozimei în produsele vitivinicole

180

2001

L 281

24

 

 

32001D0751

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 octombrie 2001 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și a certificării veterinare pentru importurile de ratite vii și ouă de ratite destinate incubației din țări terțe, inclusiv a măsurilor de sănătate animală de aplicat după import, de modificare a Deciziei 95/233/CE a Comisiei de stabilire a listei țărilor terțe din care statele membre autorizează importurile de păsări de curte vii și de ouă destinate incubației și de modificare a Deciziei 96/659/CE a Comisiei privind măsurile de protecție cu privire la febra hemoragică de Crimeea – Congo [notificată cu numărul C(2001) 3074] (1)

182

2001

L 282

81

 

 

32001D0754

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 octombrie 2001 de modificare a Deciziei 93/197/CEE privind importul de ecvidee din Saint Pierre și Miquelon [notificată cu numărul C(2001) 3166] (1)

211

2001

L 283

11

 

 

32001R2105

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2105/2001 al Comisiei din 26 octombrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1093/2001 privind importurile de cânepă

218

2001

L 283

12

 

 

32001R2106

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2106/2001 al Comisiei din 26 octombrie 2001 privind suspendarea și deschiderea contingentelor tarifare aplicabile importului în Comunitatea Europeană al unor produse agricole transformate originare din Letonia și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1477/2000

219

2001

L 288

1

 

 

32001R2136

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2136/2001 al Consiliului din 23 octombrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 723/97 al Consiliului privind punerea în aplicare a programelor de acțiune ale statelor membre în domeniul controlului cheltuielilor din FEOGA, secțiunea Garantare

222

2001

L 288

40

 

 

32001D0765

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 octombrie 2001 de autorizare a statelor membre de a permite comercializarea temporară a unor materiale forestiere de reproducere care nu satisfac cerințele Directivelor 66/404/CEE și 71/161/CEE ale Consiliului [notificată cu numărul C(2001) 2859]

224

2001

L 288

50

 

 

32001D0766

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 octombrie 2001 de modificare a Deciziei 93/197/CEE privind importul de ecvidee din Insulele Falkland [notificată cu numărul C(2001) 3198] (1)

235

2001

L 291

9

 

 

32001R2162

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2162/2001 al Comisiei din 7 noiembrie 2001 de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

236

2001

L 293

8

 

 

32001R2181

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2181/2001 al Comisiei din 9 noiembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 563/82 în ceea ce privește criteriul de distincție a carcaselor de masculi tineri necastrați din specia bovină

240

2001

L 295

3

 

 

32001R2193

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2193/2001 al Comisiei din 12 noiembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2138/97 privind delimitarea zonelor omogene de producție a uleiului de măsline

242

2001

L 297

12

 

 

32001D0793

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 noiembrie 2001 de modificare a Deciziei 2000/585/CE privind importurile de carne de vânat sălbatic și de crescătorie cu pene din Argentina, Thailanda și Tunisia [notificată cu numărul C(2001) 3410] (1)

245

2001

L 303

16

 

 

32001R2244

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2244/2001 al Comisiei din 19 noiembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1780/97 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 723/97 al Consiliului privind realizarea programelor de acțiuni ale statelor membre în domeniul controalelor cheltuielilor din FEOGA, secțiunea Garantare

253

2001

L 304

14

 

 

32001L0099

 

 

 

Directiva 2001/99/CE a Comisiei din 20 noiembrie 2001 de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare în scopul includerii glifosatului și metil tifensulfuronului ca substanțe active

254

2001

L 305

30

 

 

32001D0808

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 noiembrie 2001 de modificare a Deciziei 2001/296/CE privind lista laboratoarelor aprobate pentru verificarea eficacității vaccinării împotriva rabiei la anumite animale carnivore de crescătorie [notificată cu numărul C(2001) 3478] (1)

257

2001

L 305

32

 

 

32001D0810

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 noiembrie 2001 privind decizia asupra posibilei includeri a anumitor substanțe active în anexa I la Directiva 91/414/CEE [notificată cu numărul C(2001) 3685] (1)

258

2001

L 306

28

 

 

32001D0812

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 noiembrie 2001 de stabilire a cerințelor pentru aprobarea punctelor de control la frontieră responsabile cu controlul sanitar-veterinar al produselor introduse în Comunitate din țări terțe [notificată cu numărul C(2001) 3687] (1)

261

2001

L 307

20

 

 

32001D0818

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 noiembrie 2001 de modificare a Deciziei 95/454/CE de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importul de produse pescărești și de acvacultură originare din Republica Coreea [notificată cu numărul C(2001) 3692] (1)

267

2001

L 307

22

 

 

32001D0819

 

 

 

Decizia Comisiei din 22 noiembrie 2001 de modificare a Deciziei 98/695/CE de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești și de acvacultură originare din Mexic [notificată cu numărul C(2001) 3694] (1)

269

2001

L 308

19

 

 

32001R2299

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2299/2001 al Comisiei din 26 noiembrie 2001 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 800/1999 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole și a Regulamentului (CE) nr. 1291/2000 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului de licențe de import și export și de certificate de stabilire în avans a restituirii pentru produsele agricole

272

2001

L 308

37

 

 

32001D0826

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 noiembrie 2001 de modificare a Deciziei 97/365/CE de stabilire a listelor provizorii cu unitățile din țările terțe din care statele membre autorizează importul de produse din carne [notificată cu numărul C(2001) 3701] (1)

274

2001

L 308

41

 

 

32001D0828

 

 

 

Decizia Comisiei din 23 noiembrie 2001 de modificare a Deciziei 92/260/CEE și a Deciziei 93/197/CEE privind importul de ecvidee vaccinate împotriva pestei din vestul Nilului [notificată cu numărul C(2001) 3709] (1)

276

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top